Det Faglige Hus

Klagestorm over gule telefonsælgere

Af | @ThomasSaehl

Det Faglige Hus kimer folk ned, selvom de har frabedt sig kontakt med telefonsælgere. Det viser talrige klager til Forbrugerombudsmanden. Nu vil politikere lukke hul i loven, som sidestiller fagforeninger med humanitære organisationer.

Mange borgere klager over, at de bliver ringet op af telefonsælgere fra Det Faglige Hus, selvom de har frabedt sig opkald. 

Mange borgere klager over, at de bliver ringet op af telefonsælgere fra Det Faglige Hus, selvom de har frabedt sig opkald.  Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix (modelfoto)

 

Den jobsøgende Mette Brandt-Knudsen fra Tranbjerg bryder sig ikke om telefonsælgere, der forstyrrer midt i aftensmaden. Hun har registreret sig på den såkaldte Robinson-liste på Borger.dk netop for at undgå sælger-opkald. Står man på den liste, må man ikke kontaktes af kommercielle sælgere:

»Men alligevel ringede de fra Det Faglige Hus. De sagde, de kunne se, at jeg er medlem af 3F, og jeg burde skifte, fordi det er billigere. Jeg undrer mig over, hvorfra de ved, hvad jeg er medlem af,« siger Mette Brandt-Knudsen.

Jeg har været helt derude, hvor jeg har overvejet at sende Det Faglige Hus en hundelort, hver gang de ringer. Peter Harteg, borger fra Rønne

Mette Brandt-Knudsen takkede pænt nej, og blokerede nummeret. Men dagen efter blev hun igen ringet op af Det Faglige Hus – bare fra et nyt nummer.

»Det gentog sig tre gange. Jeg kan ikke forstå, at de ikke tager et nej for et nej.«

Mette Brandt-Knudsen er en af ud mange, som har klaget til Forbrugerombudsmanden over Det Faglige Hus. Klager der nu kan få politiske konsekvenser. 

Overvejer at sende hundelort

Peter Harteg er også blevet ringet op af Det Faglige Hus flere gange, selvom han har frabedt sig, at de kontakter ham. Til daglig har han selv ansvaret for markedsføring og PR for en kulturinstitution på Bornholm:

»De er meget aggressive. De blæser på, at man siger, man ikke er interesseret i deres opkald og deres produkter. De ringer bare igen tre uger efter. Jeg opfatter det som ren chikane,« siger Peter Harteg, der endte med at klage til Forbrugerombudsmanden.

»Jeg fik et vattet svar. Det er frustrerende. Jeg har været helt derude, hvor jeg har overvejet at sende Det Faglige Hus en hundelort, hver gang de ringer.«

Katja ringet op af sælger fra gul fagforening: »Decideret latterligt«

Ugebrevet A4 har søgt om aktindsigt i forbrugerklager over Det Faglige Hus, og klagebunken er så stor, at Forbrugerombudsmanden kun ønsker at udlevere klager fra det seneste år. Til sammenligning har ingen klaget over telefonsælgere fra 3F og HK, der er de to største fagforbund i Danmark, mens den tværfaglige fagforening Krifa har nogle enkelte sager hos Forbrugerombudsmanden.

Det Faglige Hus har ikke ønsket at stille op til et interview på normale vilkår, men skriver i et skriftligt svar, at man respekterer den såkaldte Robinson-liste. Det er en liste med personer, som har meldt ind til CPR-registret, at de gerne vil være fri for uopfordrede skriftlige og telefoniske henvendelser fra telefonsælgere og firmaer. 

»Når det alligevel går galt enkelte gange, skyldes det, at oplysningerne på de indkøbte leads (liste med mulige kunder, red.) ikke altid stemmer overens med oplysningerne på Robinsonlisten. For eksempel kan et navn være anført forskelligt. Det er derfor umuligt at undgå fejl 100 procent,« skriver Mette Jul, kommunikationschef i Det Faglige Hus.

Rød blok vil ændre loven

Af Forbrugerombudsmandens svar til borgerne fremgår det, at Forbrugerombudsmanden ikke vurderer, der er belæg for at gå videre med de talrige klager over Det Faglige Hus. Institutionen tolker en seks år gammel dom fra Højesteret derhen, at faglige organisationer er fritaget fra forbuddet mod telefonsalg på samme måde som humanitære organisationer.

Ugebrevet A4 har forelagt borgerklagerne over Det Faglige Hus og svarene fra Forbrugerombudsmanden for en række forbruger-ordførere.

Det giver mening, at Kræftens Bekæmpelse får særlig adgang til danskerne, men der er jo intet velgørenhed i Det Faglige Hus. Karin Gaardsted (S), forbrugerordfører

Socialdemokratiet undrer sig over, at Det Faglige Hus har lov til at bruge telefonsælgere over for folk, der bevidst har sagt klart nej tak ved at tilmelde sig Robinson-listen.

»Det er helt galt. Det giver mening, at en organisation som Kræftens Bekæmpelse får en særlig adgang til danskerne, men der er jo intet velgørenhed i Det Faglige Hus,« siger forbrugerordfører Karin Gaardsted (S).

Hun vil nu rejse spørgsmålet over for erhvervsministeren med det formål, at få stoppet »den positive særbehandling« af Det Faglige Hus.

De overenskomstbærende fagforeninger - som er organiseret omkring bestemte fag - er i praksis forhindret i at bruge samme salgmetoder som tværfaglige organisationer som Krifa og Det Faglige Hus. For eksempel har et fagforbund som Blik & Rør ikke mulighed for at hyre et call center og ringe mere eller mindre tilfældige folk op. Chancen, for at det er en blikkenslager, der tager telefonen, er minimal.

»Vi skal have strammet loven, så det her smuthul bliver lukket. Det giver Det Faglige Hus et forspring, og det kan ikke være en samfundsopgave at støtte en gul fagforening,« siger Karin Gaardsted.

Det er ikke i orden, at tværfaglige a-kasser har flere rettigheder end de faglige a-kasser. Ida Auken (R), forbrugerordfører

På samme linie er Ida Auken, forbrugerordfører for Radikale:

»Det er ikke i orden, at tværfaglige a-kasser har flere rettigheder end de faglige a-kasser. Og det er slet ikke i orden, at bruge en sådan særstilling til at markedsføre sig så aggressivt, at det bliver påklaget gang på gang,« siger Ida Auken, der vil rejse spørgsmålet over for regeringen.

Også Enhedslisten ser gerne ny lovgivning på området.

Erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) mener, at der ikke foregår en favorisering af tværfaglige a-kasser og faglige organisationer:

»Der gælder de samme regler for alle foreninger, uanset hvordan de har valgt at organisere sig. Det er karakteren af den konkrete aktivitet, der er afgørende for, om man er omfattet af loven, og ikke hvem der står bag aktiviteten,« siger Brian Mikkelsen (K) og tilføjer:

»Det vil være meget betænkeligt, hvis vi laver forskellige regler for foreninger afhængigt af deres størrelse eller måde, de har valgt at organisere sig på.«

Minder mere om forsikringsselskab

Alternativets forbrugerordfører Rasmus Nordqvist sætter spørgsmålstegn ved, om Det Faglige Hus kan indregnes i den undtagelse fra reglerne om telefonsalg, som bygger på Højesterets afgørelse.

Retten fastslår nemlig, at fagforeninger kun sidestilles med humanitære organisationer, når de udfører »en fagforenings traditionelle kernevirksomhed – indgåelse af kollektive overenskomster om løn og arbejdsvilkår for medlemmer inden for et fagområde«, men modsat skal betragtes som almindelige erhvervsdrivende, når det handler om salg af tjenesteydelser som eksempelvis juridisk bistand:

»På den baggrund kan man da spørge om Højesterets dom giver grønt lys til Det Faglige Hus. Det er jeg ikke sikker på,« siger Rasmus Nordqvist, der mener, at lovgivningen bør strammes generelt, så folk, der ikke ønsker opkald, bliver respekteret af både humanitære og faglige organisationer.

Arbejdsmarkedsforsker Laust Høgedahl fra Aalborg Universitet har skrevet ph.d. om »markedsgørelsen af den faglige organisering«, og han mener, at Rasmus Nordqvist stiller et relevant spørgsmål:

»Det Faglige Hus har kun ganske få overenskomster med Kristelig Arbejdsgiverforening. Kollektive overenskomster er ikke deres kerneprodukt. De yder en individuel service i form af for eksempel juridisk bistand og minder mere om en forsikringsorganisation,« siger Laust Høgedahl.

Regeringen står fast

Ifølge erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) har regeringen ikke planer om at ændre regelsættet for de faglige organisationers brug af telefonsælgere over for danskere, der står på Robinson-listen.

»Fagforeninger er ikke omfattet af markedsføringsloven.Der er således ikke noget til hinder for, at fagforeninger kontakter borgere direkte, også selvom den enkelte borger er registreret på Robinson-listen,« siger Brian Mikkelsen (K) og understreger, at reglerne om markedsføring »har et hensigtsmæssigt snit.«

»Det skyldes, at fagforeningernes kernevirksomhed er indgåelse af kollektive overenskomster om løn og arbejdsvilkår, herunder medlemshvervning. Det er ikke erhvervsvirksomhed og derfor ikke omfattet af markedsføringsloven. Jeg mener derfor heller ikke, at vi fremover skal skelne mellem faglige organisationer og humanitære eller velgørende foreninger,« siger ministeren.

Det er mystisk, at Det Faglige Hus hører under samme regelsæt som velgørende organisationer. Lars Ankersen, borger fra Vejle

De vrede borgere skal heller ikke forvente hjælp fra Forbrugerombudsmanden i deres kamp mod de gule telefonsælgere - som tingene står nu.

»Højesteret har udtalt (...) at som sagen var forelagt, var der ikke grundlag for at fastslå, at Det Faglige Hus i almindelighed er en organisation, der udøver erhvervsmæssig aktivitet.«

»I det lys har vi ikke taget sager op om uanmodede henvendelser fra Det Faglige Hus på nuværende tidspunkt,« skriver jurist og fuldmægtig hos Forbrugerombudsmanden Frederik Lars Von Bülow i et skriftligt svar til Ugebrevet A4.

Tilbage står en lang række borgere, der fortsat undrer sig:

»Det er mystisk, at Det Faglige Hus hører under samme regelsæt som velgørende organisationer. De står jo ikke en gang for overenskomsterne, men har et produkt, der mest minder om et forsikringsselskab,« siger Lars Ankersen fra Vejle, en tredje af de borgere, som har klaget til Forbrugerombudsmanden.

Sådan gør fagforeningerne

Fagforbundet 3F benytter ikke telefonsalg, de fokuserer alene på telefonisk servicering af medlemmer, udført af ansatte i 3F:

"Den service, vi leverer på kald, skal være af høj kvalitet. Dem, der ringer op, skal vide noget om vores overenskomster og medlemmernes fag og arbejdsliv," siger Louise Balleby, marketingchef i 3F. 

Der kan være enkelte lokale afdelinger, der griber det anderledes an. Der er ingen klager over 3F, oplyser Forbrugerombudsmanden.

 

HK Danmark bruger i begrænset omfang telefonopkald i forbindelse med medlemshvervning. Der kan f.eks. være som opfølgning på skolebesøg. Der ligger ingen klager over HK hos Forbrugerombudsmanden.

 

Krifa har kun nogle enkelte klager hos Forbrugerombudsmanden. "Vi har en høj etisk linje i alt, hvad vi gør. Vi har fastansatte, uddannede medarbejdere, der ikke er provisionslønnede, og vi fokuserer på, hvad vi kan i stedet for at nedgøre andre," siger Flemming Kristensen, salgs- og markedsføringschef i Krifa.