Kamp om formandspost i HK

Af | @GitteRedder

Sektorformand for HK/Kommunal Kim Simonsen offentliggør sandsynligvis mandag, at han går efter at blive ny forbundsformand i HK. Også næstformand Mette Kindberg overvejer at stille op i håb om at blive HK’s første kvindelige formand.

FORMANDSSKIFTE Hvem bliver den ny John Dahl? Blandt laboranter, butiksansatte og kontorassistenter organiseret i Danmarks næststørste fagforbund HK diskuteres det ikke, hvem der bliver ny formand, men hvem der bliver den ny John Dahl. Efter 14 år som frontfigur er John Dahl indbegrebet af HK, og for de 330.000 medlemmer kom det som en overraskelse, da han forrige fredag meddelte, at han trækker sig fra formandsposten for at blive ny strategisk chef i forsikringsselskabet ALKA.

Den nye HK-formand skal vælges på en ekstraordinær kongres 12. januar 2008. Og selv om der endnu ingen officielle kandidater er, udspiller der sig allerede en dramatisk magtkamp i kulisserne om en af de absolutte topposter i dansk fagbevægelse.

Både sektorformand for HK/Kommunal Kim Simonsen og HK’s næstformand Mette Kindberg overvejer at stille op, men flere kandidater kan sagtens nå at komme på banen. Der er nemlig frist for kandidater helt frem til selve kongressen. Men både sektorformand for HK/Handel Jørgen Hoppe og sektorformand for HK/Privat Karin Retvig afviser, at de er interesserede i formandsposten, så meget tyder på et kampvalg mellem Kim Simonsen og Mette Kindberg.

HK/Kommunals formand Kim Simonsen siger til A4, at han melder ud i dag mandag, om han stiller op eller ej. Men i betragtning af, at Kim Simonsen med få dages varsel har indkaldt sin sektorbestyrelse til et ekstraordinært møde i morgen tirsdag, tyder meget på, at han går efter formandsposten.

Skulle det lykkes Kim Simonsen at blive valgt på HK-kongressen 12. januar, mister HK/Kommunal sin hovedforhandler i de besværlige forhandlinger om overenskomst på det offentlige område i foråret 2008. Omvendt har HK/Kommunal i forvejen ordinær kongres 16. til 18. januar og dermed mulighed for at vælge ny formand, der kan få sin debut med at forhandle lønforhøjelser hjem til de 70.000 kommunalt ansatte HK-medlemmer.

For bejlerne til formandsposten bliver det afgørende at få stemmer fra HK’s næstformand Karin Bansci og de tre sektorformænd, fordi de vil anbefale de delegerede for deres sektorer at stemme på deres foretrukne kandidat.

Derfor håber formand for HK/Privat Karin Retvig, at kandidaterne allersenest 5. december, hvor HK holder hovedbestyrelsesmøde, offentliggør, om de stiller op til formandsposten. HK/Privat holder nemlig sektorbestyrelsesmøde 12. og 13. december, og hvis medlemmerne og HK-baglandet på demokratisk vis skal have medindflydelse, skal det ifølge Karin Retvig være muligt at drøfte formandskandidaterne på sektormøderne.

»Så længe vi ikke kender feltet, er det svært at pege på nogen,« fastslår Karin Retvig.

Heller ikke formand for HK/Handel Jørgen Hoppe vil melde ud, hvem han støtter som HK-formand, før han kender hele ansøgerfeltet.

»Bestyrelsen for HK/Handel drøfter formandsvalget på et møde 13. december, og før da har jeg ingen mening om den sag,« siger Jørgen Hoppe.

HK/Stat fik for få måneder siden ny sektorformand Thora Pedersen, og hun har endnu ikke meldt ud, hvem hun støtter som HK-formand.

En stor mundfuld

Den nye HK-formand står over for store udfordringer med at vende medlemsflugten og gennemføre den spareplan, som afgående formand John Dahl lancerede i begyndelsen af 2007. Alene i 2006 mistede HK 16.000 medlemmer, og spareplanen skærer 177 millioner kroner af HK-budgettet blandt andet ved at nedlægge hver ottende af HK’s 1.600 stillinger i løbet af de næste år.

Ifølge Kim Simonsen ligger der også en stor opgave for den nye formand i at sikre sammenhængskraften mellem hovedforbundet, sektorerne og afdelingerne i HK.

»Der har været lidt ubalance, og det skal der rettes op på,« siger Kim Simonsen, der også mener, at der skal fokus på en række politiske og administrative ting.

»HK er ikke et forbund i krise. Men vi har måske været lidt for indadvendte i et stykke tid og skal nu til at være mere udadvendte samtidig med, at vi sikrer den bedste medlemsservice,« fastslår Kim Simonsen.