Kalder skoler til kamp mod faste

Af Karen W Olsen

Det er uacceptabel adfærd fra forældrenes side, når børn følger den muslimske fastemåned ramadan og ikke spiser i løbet af en skoledag, og det skal indskærpes skoler og forældre, mener børne- og ungerådmand fra Odense Jane Jegind (V). Ifølge hende kan den manglende mad blokere for, at børnene får en ungdomsuddannelse. Alligevel afviser hun, at hun som liberal politiker blander sig i folks religion.

Du siger, at børn, der faster, har svært ved at følge med i skolen. Hvilke undersøgelser bygger det på?

»Vi har fået tilbagemeldinger fra skolerne om, at de mærker en mindre koncentrationsevne hos børnene nu. Derfor har vi haft en diskussion i børn- og unge­udvalget om gode kostvaner. Og min udmelding er, at det er helt uacceptabelt, hvis børn møder trætte og uoplagte op i skolen, for det skader deres indlæring.«

Ramadanen omfatter ikke børn, gravide, ældre og folk på rejse – hvor stort er det her problem egentlig?

»Det er ikke min fornemmelse, at det her er et stort og udbredt fænomen. Men bare det, at få børn ikke indtager føde i dag­ens Danmark, er uacceptabelt. Vi må sikre, at børn lærer bedst muligt og har de bedste muligheder for at få en ungdomsuddannelse, og her spiller kost jo også en stor rolle.«

Mener du virkelig, at børn, der praktiserer ramadan, er i fare for ikke at få en ungdomsuddannelse?

»Når man ikke spiser, har man nedsat evne til at lære, og det bekymrer mig. Som politikere sørger vi for de bedst mulige rammer, men forældrene har også et stort ansvar. Derfor må vi tage en debat med forældrene og kræve, at de sørger for, at børnene får noget at spise.«

Hvordan skal det foregå i praksis?

»Børn- og ungeudvalget har bedt skolechefen tage emnet op på næste møde med kommunens skoleledere. Her skal det præciseres, at det er uacceptabelt, at børn ikke spiser i løbet af en dag.«

Undersøgelser viser, at mange børn – og især teenagere – i årevis er mødt i skole uden at have spist morgenmad. Og ofte heller ikke har fået frokost. Hvad har du som rådmand gjort for at rette op på det i tidens løb?

»Jeg har talt med skolernes elevråd. Vi har også bedt skolerne udarbejde en kostpolitik og talt med dem om muligheden for kantinemad. Mad er jo bare et af parametrene. Jeg har også været ude at sige, at det er lige så uacceptabelt, at børn og unge først dalrer i seng efter midnat. Det er også skadeligt for indlæringen.«

Kan vi forvente, at Venstre nu støtter ønske om at få statsbetalt skolemad?

»Børn er forældrenes ansvar. De har sat dem i verden – og de skal sørge for, de får noget at spise. Som liberal politiker synes jeg, det er rigtig acceptabelt, hvis vi er fleksible og kan give forældrene mulighed for at købe mad. Men det løser ikke noget at tænke, at det sørger staten for.«

Som liberal politiker – er religion stadig en privatsag?

»Det er det – indtil det går ud over børns trivsel og velfærd.«

Gør ramadanen det?

»Hvis børn skal lære, skal de også spise. Det er uacceptabelt, at nogle børn ikke spiser en hel dag. Men ellers vil jeg ikke forholde mig til religionen i det her.«