Farligt arbejde

Jobcentre opruster sikkerheden: Alarmer, flugtveje og samtaler på politistationen

Af

Er det for farligt at have en kaffeautomat på et jobcenter? Kan vrede borgere finde på at bruge varme væsker som våben? Det er nogle af de spørgsmål, som cheferne på jobcentrene bakser med for at gøre hverdagen så sikker som mulig for sagsbehandlerne. Ifølge ny undersøgelse bliver der iværksat en lang række initiativer for at håndtere konflikter med truende og voldelige borgere.

Kan en vred borger finde på at smide skoldhed kaffe i ansigtet på sagsbehandlerne på jobcentret? Det er et af mange sikkerheds-spørgsmål, som jobcentrenes chefer må tage stilling til. 

Kan en vred borger finde på at smide skoldhed kaffe i ansigtet på sagsbehandlerne på jobcentret? Det er et af mange sikkerheds-spørgsmål, som jobcentrenes chefer må tage stilling til.  Foto: Iris/Scanpix.

 

Medarbejderne på landets jobcentre bliver trænet i at håndtere konflikter med truende borgere. Der er indført beredskabsplaner, flere flugtveje, og sagsbehandlerne har fået overfaldsalarmer, som de let kan aktivere. 

I de senere år er der iværksat en lang række initiativer på jobcentrene for at styrke sikkerheden for medarbejderne. Det fremgår af en ny undersøgelse udført af Ugebrevet A4 blandt cheferne for landets jobcentre. 

I undersøgelsen siger 36 ud af 40 jobcenterchefer, at jobcentret har højnet sikkerheden for de ansatte i løbet af de seneste to år. Sikkerheden er kommet i fokus i kølvandet på trusler og en række overfald på sagsbehandlere de senere år. 

Arbejdsmarkedschef i Kalundborg Kommune i Nordvestsjælland Jens Folman siger, at borgernes mulige trusler er blevet »en præmis« for de opgaver, som skal løses på jobcentret.

»Og det forholder vi os til. Vi har et godt samarbejde med langt de fleste borgere, men det er vildt frustrerende at blive udsat for trusler og verbale overgreb,« siger Jens Folman.

Jobcenter-chefer: Sådan styrker vi sikkerheden

Landets jobcentre har iværksat en lang række initiativer for at håndtere konflikter med truende og voldelige borgere, viser en ny undersøgelse foretaget af Ugebrevet A4. Især medarbejdernes uddannelse konflikthåndtering, beredskabsplaner og tjek af alarmer og flugtveje er i fokus.

 

Her er pluk fra jobcenterchefernes øvrige besvarelser:

 

 • Alarmer tjekkes hver dag, og der instrueres i flugtveje jævnligt. 
 • Nyt personbårent alarmsystem. Vi har haft vagter i jobcentret i en kort periode efter en enkelt trusselsepisode
 • Indgået aftale med vagtfirma, der tilkaldes ved afholdelse af risikosamtale
 • Indretning af jobcentret, som gør det nemmere for medarbejderne at få nedtrappet eventuelle konflikter 
 • Videoovervågning
 • Har udarbejdet volds- og trusselspolitik med nultolerance
 • Der arbejdes systematisk med forebyggelse
 • Dialogmøder med vagtfunktionen 
 • Vagt deltaget på personalemøde. Medarbejderne har fået gode råd om konfliktnedtrappende adfærd
 • Tættere samarbejde med politiet 
 • Lås på alle indgange
 
UDVID

I Egedal Kommune i Nordsjælland oplever jobcenterchef Lars Bonde, at der er sket et skred i opfattelsen af, hvad borgere mener, at de kan tillade sig over for de ansatte i jobcentret.

»Borgerne er blevet mindre autoritetstro,« siger Lars Bonde.

11 af de jobcenterchefer, der har deltaget i undersøgelsen, svarer, at deres kommune nu bruger flere penge på de ansattes sikkerhed end for to år siden. 27 kommuner holder udgifterne på et konstant niveau, mens blot 2 kommuner har reduceret udgifterne til sikkerhedsforanstaltninger.

Initiativerne skal tjene to formål: Dels at sikre medarbejderne, hvis en borger optræder truende eller voldeligt. Og dels at forebygge, at det kommer så vidt.

Ifølge jobcenterchefernes besvarelser er det en bred vifte af initiativer, der bliver sat i værk på baggrund af detaljerede overvejelser. Fra vagter, videoovervågning og uddannelse i konflikthåndtering til indretningen af lokaler, som ikke må fremstå institutionsagtige.

I Brøndby Kommune vest for København er jobcenterchef Bjarne Larsen netop optaget af, at jobcentret skal være et rart sted at komme:

»Der skal være en fornuftig balance, hvor vi sikrer medarbejderne og samtidig har et åbent miljø. Vi har i længere tid ikke haft egentlige episoder, men vi er hele tiden opmærksomme på, at vi skal forebygge,« siger Bjarne Larsen.

Jobcentret i Brøndby har blandt andet taget initiativ til en velovervejet indretning med sikre flugtveje for de ansatte og målrettet uddannelse af sagsbehandlerne, så de står bedre rustet i vanskelige samtaler.

I Egedal Kommune nikker Lars Bonde genkendende til, at der er mange forskellige overvejelser i spil, når sikkerheden er på dagsordenen. I øjeblikket er kaffeautomatens fremtid på jobcentret under overvejelse.

»I forbindelse med at rådhusbetjente nu overtager den hidtidige vagts opgaver, er der blevet spurgt, om der fortsat skal være en kaffeautomat med adgang til varme drikke. Man er bange for, at de varme drikke vil kunne bruges som våben. Vi har ikke truffet nogen beslutning endnu,« siger Lars Bonde.

Hver ottende sagsbehandler på landets jobcentre har oplevet, at vrede borgere har truet dem med bank eller andre former for vold, fremgår det af en undersøgelse, som Ugebrevet A4 gennemførte i samarbejde med HK/Kommunal i efteråret. Sagsbehandlerne fortalte også om verbale overgreb og om, hvordan borgere ødelagde potteplanter og andet inventar og bankede i væggen i frustration.

Læs også: : Hver ottende sagsbehandler er blevet truet med tæv

I Morsø Kommune i Vestjylland blev dørene til jobcentret låst i forbindelse med, at der ikke længere skulle være en medarbejder ved indgangen og tage imod borgerne.

De låste døre har givet en tryghed for de ansatte, fortæller jobcenterchef Jan Petersen, der samtidig understreger, at han kun har oplevet, at en enkelt person »i ny og næ« har givet problemer.

Læs om hvad medarbejdere ved jobcentre bliver udsat for

Ved særlige lejligheder har der dog været hyret vagter:

»Vi har haft vagter på tre-fire dage i forbindelse med implementering af ny lovgivning. Det gjorde vi, fordi der kunne komme nogle borgere, som var rimelig sure over, hvad der kunne ske med deres penge,« siger Jan Petersen.

Det sker også, at jobcenterchefer vurderer, at samtaler med potentielt truende borgere må flyttes til mere sikre rammer. I Kalundborg har Jens Folman taget dette skridt:

»Vi flytter udvalgte samtaler til politigården, hvis der har været en trussel op til. Vi har et godt samarbejde med politiet, men det er ærgerligt, at det skulle komme dertil. Man sidder ikke på det her område for at gøre folk ondt. Mange medarbejderes hjerter banker for svage grupper,« understreger Jens Folman.

Også i Egedal Kommune gør jobcenterchef Lars Bonde sig nøje overvejelser om, hvor samtalerne skal foregå, og hvilke sagsbehandlere, der skal tage dem.

»Vi har haft nogle ansatte af mindre statur, der syntes, at det kunne være svært at stå over for en rockerlignende person. Det kan jeg godt forstå. Derfor har vi eksempelvis omfordelt sager mellem medarbejdere, så vi tager disse samtaler eksternt på en institution. Eller også møder de mig eller en anden leder,« fortæller Lars Bonde.