Jesus ud af passet

Af Martin E. O. Grunz

Danske pas er præget med et billede af Jesus. Dét vil direktør Karsten Riise Kristensen have ændret, for ifølge ham har religiøse motiver ikke noget at gøre i officielle dokumenter. Han støtter sig til den europæiske menneskerettighedskonvention – og er villig til at gå rettens vej.

INTERVIEW Du har klaget til Justitsministeriet over billedet af Jesus på side 2 i passet. Hvad er problemet med Jesus og danske pas?

»Det er dybest set en forhånelse af mig, som har meldt mig ud af Folkekirken. Fordi en eller anden kong Volmer for 1.000 år siden dikterede, at alle danskere skulle være kristne, så skal jeg trækkes med at have en Jesus-figur i passet.«

Jesus-motivet er fra den store Jellingsten, og som sådan vel mere et kulturelt end religiøst symbol?

»Hvad kommer det mig ved? Motivet er blevet puttet i passene i 1997! Der er aldrig nogen, der har sagt, at Jellingstenen er et statssymbol. Religion er kultur, og det her er blevet proppet ned i halsen på folk, uden at nogen er blevet spurgt!«

Den er på UNESCO’s liste over verdens umistelige kulturarv.

»Det er der så meget, der er, eksempelvis er der en fjord oppe i Grønland – den kunne man ligeså godt have valgt! UNESCO-listen er ikke et argument for at tvinge et religiøst symbol ind ad bagdøren. På bagsiden af samme sten, står der, at alle danskere skal være kristne, fordi kongen har bestemt det.«

Jellingstenen symboliserer vel også Danmarks historie med vikingetiden?

»Den er et symbol på overgangen fra vikingetiden, hvor Danmark meldte sig ind i Europa. Det var da sikkert en dygtig konge og en okay beslutning, men det skal ikke diktere vores pas i dag. Hvis det her Jelling-motiv er så vigtigt et symbol på Danmark, hvorfor er det så ikke på selvangivelsen og andre officielle dokumenter?«

Hvilket motiv kunne du i stedet forestille dig på side 2 i passet?

»Der er i forvejen et vikingetids-gribedyr, en lille slags drage, i passet. Det er også fra Jellingstenen, men det er ikke religiøst, og det kunne man sagtens vælge. Eller noget der er et statsligt symbol, som en kongekrone eller de tre løver.«

Det danske flag er et korsridderbanner – hvordan har du det med det?

»Det er et statssymbol, så det er o.k. – det er Jesus fra Jelling ikke!«

Ser du Jesus i passet som en slags missioneren?

»Jeg ser det som kulturchauvinistisk. At der er nogen, der har defineret, at for at være dansk, så skal man være kristen. Jesus bliver gjort til et dansk symbol, og man skal acceptere Jesus for at være dansk nok.«

Du er villig til at tage sagen til den europæiske menneskerettighedsdomstol. Hvis du får ret, er det så rimeligt, at staten skal sørge for at få passene udskiftet?

»Staten vil tjene på det! Mit forslag er, at staten anerkender problemet og tilbyder alle, der vil have et pas med et nyt motiv, at anskaffe sig det. Alle andre kan så beholde det gamle pas, indtil det udløber. Ifølge en afstemning på Ekstra Bladets hjemmeside, er 26 procent af danskerne villige til at skifte passet. Det vil betyde 600 millioner kroner til statskassen! Det kan staten sagtens bruge lige for tiden.«

Det skal være frivilligt at skifte pas?

»Ja. Jeg har også regnet på, hvad det vil betyde at få alle til at skifte pas. Det vil staten tjene 2,5 milliarder kroner på. Det er rigtigt mange penge, men jeg synes ikke, at man skal tvinge folk til det.«