Jagten på overskud fjerner fokus fra arbejdsmiljøet

Af Jens Peter Houe

I knap fire år har de ansatte i Falck-koncernen haft en kapitalfond som ejer. Og erfaringerne med ejerskabet er blandede. Nogle ansatte har oplevet et ringere arbejdsmiljø og mere stress, mens andre medarbejdergrupper ikke har mærket den store forskel.

OP I GEAR Set fra gulvhøjde i Falck Hjælpemidler i Århus – en af en Falck-koncernens mange datterselskaber i Danmark – er udviklingen gået den forkerte vej, siden kapitalfondene overtog koncernen for knap fire år siden.

Dan Foged er medlem af 3F og tillidsrepræsentant i Falck Hjælpemidler i Århus, og hans oplevelse er, at kollegerne løber alt for stærkt til dagligt. Virksomheden kører ud med hjælpemidler til blandt andet plejehjem og ældreboliger, og siden kapitalfondene Nordic Capital og ATP Private Equity kom til i 2004, er antallet af ansatte faldet og arbejdstempoet steget.

»Hele arbejdsmiljøproblematikken er blevet nedprioriteret de seneste år, da cheferne kun tænker på at hente kontrakter hjem og derfor glemmer at fokusere på arbejdsmiljøet. I samarbejdsudvalget taler vi stort set kun om at optimere driften og tjene penge. Dermed bliver der ikke fulgt op på de problemer, vi har med arbejdsforholdene. Samtidig er vi blevet færre ansatte, så arbejdsmængden og tempoet er derfor steget,« siger Dan Foged.

Siden kapitalfondene købte Falck i 2004 er der også ifølge Dan Foged blevet flere sygedage på grund af et dårligere arbejdsmiljø.

»Folk kan ikke holde til arbejdspresset og melder sig syge,« siger han.

Mens nogle tillidsfolk i koncernen mener, at øget fokus på at sikre et højere afkast til de nye ejere siden 2004 har taget tid fra arbejdsmiljø og medarbejderforhold, peger andre tillidsfolk på, at det ingen forskel gør, hvem der sidder for bordenden ved bestyrelsesmøderne. Om konsekvenserne af ejerskiftet synes mærkbart eller ej, afhænger i høj grad af, hvor i den kæmpe Falck-koncern man arbejder.

Anders Sørensen er fællestillidsmand for Falckredderne på Bornholm og Storstrøm. Han mener, kapitalfondene er en del af forklaringen på det øgede arbejdspres i Falck.

»Arbejdspresset skyldes en kombination af høje kvalitetskrav fra regioner og politikere, der ikke modsvarer den pris, man vil betale, og kapitalfondenes krav om øget indtjening og afkast,« siger Anders Sørensen.

Han mener, der er fordele og ulemper ved kapitalfonde:

»Kapitalfonde er et tveægget sværd. De fører nye penge og ideer til virksomhederne, men har samtidig et større krav til afkast, der kan gå ud over medarbejderplejen.«

En anden tillidsrepræsentant i koncernen er Vicky Sørensen, der er landsklubformand for cirka 450 HK’ere. Også hun kender til problemet med travle medarbejdere og ledere.

»I dag løber vi stærkere, fordi vi er i konstant udvikling og ekspansion, og af samme grund er ledelsen ikke så tæt på os som tidligere. Arbejdsmæssige udfordringer tager længere tid at få igennem til ledelsen, men de når dog frem. Jeg kan ikke forestille mig, at tempoet vil ændre sig i fremtiden,« fortæller Vicky Sørensen.

En af de tillidsfolk, som ikke har kunnet mærke forskel på grund af ejerskiftet i 2004, er Ebbe Vang, landssekretær i Reddernes Landsklub, som organiserer Falcks ambulancechauffører. Alle private ejere er fokuseret på effektivitet og omsætning, lyder det fra Ebbe Vang.

»Som i alle andre virksomheder har Falck fokus på økonomien. Men den øgede fokus på bundlinjen er opstået løbende og startede allerede i 2001, altså inden vi blev opkøbt af kapitalfonde. Det øgede pres på ambulanceredderne skyldes især mangel på folk, og at de små sygehuse lukker. Dermed skal vi køre længere med patienterne,« forklarer Ebbe Vang, der har været ansat i Falck i 28 år.

Falck: Vores kapitalfondejere er uskyldige

Arbejdstempoet og presset på medarbejderne er stort, medgiver Allan Søgaard Larsen, der er koncernchef og medejer af Falck.

»I tiden efter 2004 og frem til i dag er der ingen tvivl om, at arbejdspresset er steget hos os såvel som i andre servicevirksomheder,« siger Allan Søgaard Larsen.

Han er samtidig opmærksom på, at Falcks mellemledere ikke altid har tid til at fokusere på arbejdsmiljø og arbejdsforhold, når der samtidig skal hentes kontrakter hjem.

»Vores ledere kan have for travlt til at tage sig af de ansatte og har måske ikke tid til personaleforhold. Vi arbejder på de her ting, men vi har et stykke vej igen,« siger Allan Søgaard Larsen.

Han fortæller, at man blandt andet på de store områder har valgt at dele mellemlederne op i salgsledere, fagligledere og personaleledere for på den måde at øge fokus på de ansatte. Han afviser dog, at manglende tid til medarbejderne har noget at gøre med, at Falck er ejet af kapitalfonde. »Tværtimod har kapitalfondene krævet, at vi får styrket personalefunktionen i HR-afdelingen,« siger Allan Søgaard Larsen.

Christian Dyvig er som partner i kapitalfonden Nordic Capital, som ejer 74 procent af Falck, medlem af Falcks bestyrelse.

»Jeg forventer hårdtarbejdende, men tilfredse medarbejdere. Hvis ledelsen ikke har tid og fokus på at skabe et attraktivt arbejdsmiljø og ordentlige arbejdsforhold, så er der noget galt, og det gør vi i givet fald noget ved. Men at medarbejderne løber stærkt er ikke nødvendigvis negativt, forudsat det sker på en måde, så medarbejderne er motiverede og forstår, hvorledes de er med til at udvikle virksomheden,« siger Christian Dyvig.

Han understreger samtidig, at han og Nordic Capital altid træffer langsigtede beslutninger, som er til gavn for de virksomheder, de opkøber, men at beslutningerne ikke nødvendigvis er til gavn for medarbejderne. Som eksempel nævner Christian Dyvig Nordic Capitals køb af den danske producent af legeredskaber Kompan.

»Jeg har da haft den meget ubehagelige fornøjelse at flytte Kompans produktion til Tjekkiet. Det var en langsigtet beslutning, som var til fordel for virksomheden. De afskedigede ansatte fra Kompan var ulykkelige, men det var den rigtige beslutning for virksomheden,« siger Christian Dyvig.

Spor fra udlandet skræmmer

Da Ebbe Vang som landssekretær i Reddernes Landsklub tilbage i 2004 skulle tage stilling til ideen om, at Falck skulle købes af en kapitalfond, var han meget skeptisk. Han havde hørt om kapitalfondenes ry, men i dag er han positivt overrasket.

»Vi har nok været blandt de heldige og er blevet købt af en ordentlig kapitalfond. Jeg er glad for, at vi ikke har fået samme behandling, som andre har. Vi er for eksempel ikke blevet udsat for kæmpe udskillelser af virksomheden og afskedigelser, som det er sket i TDC.«

Ebbe Vang fortæller, at den anden kreds af kapitalfonde – bestående af CVC Capital Partners og Permira – som forsøgte at købe Falck i 2004, efterfølgende har vist sig at have en anden og mere skrap tilgang end Nordic Capital. CVC og Permira har eksempelvis halveret antallet af medarbejdere i Falcks engelske søsterorganisation Automobile Association og derved på tre år mangedoblet det beløb, de investerede, da de købte virksomheden i 2004. Samtidig har CVC og Permira undgået at betale skat i 2005 og 2006 ved at forgælde virksomheden så voldsomt, at alt overskud er gået til betaling af afdrag på lånet. På den baggrund er Ebbe Vang lettet over, at det blev Nordic Capital og ATP Private Equity, som købte Falck i 2004. Det kunne være gået meget værre, hvis andre kapitalfonde havde fået fingre i Falck.