Integrationsprojekt uden kunder

Af | @MichaelBraemer

500 blev inviteret, men kun to sagde ja tak. Interessen ude på virksomhederne for millionprojektet KickStart kunne ligge på et meget lille sted, og nu er projektet lagt i graven. Virksomhederne kan godt selv finde ud af integration og har i øvrigt også haft for travlt til at invitere projektet indenfor, fremgår det af evalueringsrapport.

MANGFOLDIGHED Alle sejl var sat til for at gøre integrationsprojektet KickStart til en succes, som for alvor ville sætte gang i diskussionen om mangfoldighed på danske arbejdspladser. To millioner kroner havde det kostet at udvikle projektet, der indeholdt undervisningsmateriale, dilemmaspil og et uddannet korps på 25 rollemodeller med etnisk minoritetsbaggrund – parate til at tage ud på de virksomheder, der sagde ja tak til tilbuddet om hjælp til at udvikle rummelighed på arbejdspladsen.

Der blev sendt invitationer til 500 tillidsrepræsentanter på private virksomheder landet over. Med en optimistisk forventning om, at det ville føre til 100 KickStart-møder på arbejdsplader. Mindst de 25 af dem skulle bagefter gå i gang med at arbejde mere konkret med mangfoldighed. Efter et toårigt projektforløb havde man imidlertid ved udgangen af 2008 kun været på besøg på to virksomheder. Og på de to virksomheder førte mødet ikke til nye indsatser.

Ordet fiasko ligger lige på tungen, men LO-sekretær Marie-Louise Knuppert vil kun gå med til, at der er tale om en delvis én af slagsen. LO har været tovholder på projektet, som også en række arbejdsgiverorganisationer og karteller har deltaget i, og som har fået støtte af Integrationsministeriet.

»Det er højkonjunkturens skyld. Vi udviklede projektet, da det endnu var muligt at komme ud på arbejdspladserne. Men lige pludselig tog det hele en fart, som vi ikke havde forestillet os, og så var der ikke tid, lød beskeden fra både ledelser og tillidsrepræsentanter. Men materialet og rollemodellerne har vi, og de vil blive brugt på sprogskoler, møder og tillidsmandskurser,« siger Marie-Louise Knuppert.

Siden 2002 er 30.000 personer med minoritetsbaggrund blevet integreret på det danske arbejdsmarked. Samtidig har forskellige undersøgelser og rapporter peget på de udfordringer, der opstår, når dansk arbejdspladskultur og tradition møder ansatte med en anden baggrund. Det var begrundelsen for at udvikle for KickStart-projektet.

Men hvis man har skudt over målet og overvurderet problemerne, glæder det kun Marie-Louise Knuppert.

»Den gode nyhed er, at virksomheder og tillidsrepræsentanter tilsyneladende er bedre til at håndtere den etniske mangfoldighed, end vi troede,« fastslår hun.

Virksomhederne kan selv

Det er i hvert fald det billede, der tegnes i en undersøgelse foretaget af analysebureauet LG Insight som led i en evaluering af KickStart-projektet. I undersøgelsen har man bedt 62 ledelsesrepræsentanter og en række tillidsrepræsentanter på danske virksomheder vurdere KickStart og fortælle, hvorfor de ikke har haft behov for at invitere projektet indenfor.

Flere end tre ud af fire virksomheder giver udtryk for, at de er selvkørende og godt tilfredse med deres egen indsats på mangfoldighedsområdet. Hvis de endelig skal have hjælp, så skal de nok selv tage initiativet i samarbejdsudvalget og inddrage relevante værktøjer og eventuelle eksterne samarbejdspartnere på en måde, så indsatsen kommer til at passe til lige netop deres behov.

Undersøgelsen, der er gennemført, før arbejdsløsheden begyndte at stige i slutningen af 2008, viser i øvrigt, at:

Der er en stor imødekommenhed i forhold til at ansætte etniske minoriteter, og både de personaleansvarlige og tillidsfolkene giver udtryk for, at minoriteterne er godt integreret i arbejdspladsernes sociale fællesskab.

Flest virksomheder ser den største udfordring i rekrutteringen af etniske minoriteter. Lidt færre har behov for at arbejde med introduktion og oplæring af nyansatte med ikke-dansk baggrund. Derimod ser stort set ingen noget behov for at arbejde med holdninger og diskrimination på arbejdspladsen.

Virksomhederne oplever ikke, at fastansatte med ikke-dansk baggrund har særlige problemer af hverken social, kulturel eller faglig karakter, som adskiller dem fra andre personalegrupper.

Ugebrevet A4 gennemførte for nylig en undersøgelse af ikke-muslimske lønmodtageres holdning til muslimske kolleger. Den viste, at bekymringen for, at religion kommer til at spille en for stor rolle på arbejdspladserne, var langt større end de problemer, lønmodtagere faktisk oplevede i dagligdagen. Et forhold, som aktører på området forklarede med, at politikerne med Dansk Folkeparti i spidsen har fremmanet problemer med muslimer, som er uden hold i virkeligheden.

LG Insights undersøgelse blandt virksomhederne bekræfter, at problemerne med nydanske medarbejdere – hvoraf langt de fleste har muslimsk baggrund – er mere af teoretisk end praktisk karakter. Kun tre procent de virksomheder, der har eller har haft ansatte med ikke-dansk baggrund, mener, at gruppen har brug for særlige tilbud og har særlige kulturelle eller religiøse interesser. Blandt virksomheder uden erfaring med nydanske ansatte antager hver tredje imidlertid, at nydanske medarbejdere stiller særlige krav.

Den største udfordring på integrationsområdet er derfor at få spredt de erfarne virksomheders positive og problemfrie budskaber til de ikke-erfarne, konstaterer konsulent i LG Insight Lars Larsen. Det har ikke været formålet med KickStart, der har sigtet mod større virksomheder, som allerede har ansat medarbejdere med ikke-dansk baggrund.

»Problemet er de små virksomheder, hvor der ikke er en tillidsrepræsentant og en professionel ledelsesfunktion. Tit håndværksvirksomheder, hvor lederne selv er håndværksuddannet. Min kongstanke er, at de unge allerede under deres grunduddannelse får ledelseskompetencer i forhold til mangfoldighed, fordi vi ved, at en meget stor del af dem bliver selvstændige en dag,« siger han.

Ingen katastrofe

Turan Savas, 3F-tillidsrepræsent med tyrkisk baggrund på Rahbek Fisk i Fredericia, har oplevet KickStart-projektets manglende gennemslagskraft på flere planer. Dels som én af de rollemodeller, der aldrig kom ud på virksomhederne. Dels som tillidsrepræsentant, der fik et nej fra ledelsen, da han foreslog et KickStart-møde på sin egen virksomhed.

Det var der hverken tid til eller behov for, mente ledelsen, og Turan Savas er langt hen ad vejen enig. Hver 10. af virksomhedens 150 ansatte har anden etnisk baggrund, men det har hverken skabt problemer eller konflikter. Nogle sprogproblemer, som ledelsen tacklede meget professionelt, og forhæng i baderummet, som især kvinderne med anden etnisk baggrund hilste velkomne, er det mest eksotiske, Turan Savas kan berette fra mangfoldighedsfronten. Og for eksempel bederum har slet ikke været efterspurgt.

Alligevel ville Turan Savas gerne have været ude og sprede sit budskab: At indvandrere ikke skal holde sig tilbage, men for deres egen skyld blande sig og også påtage sig tillidshverv på arbejdspladserne. Efter at han for 10 år siden blev tillidsrepræsentant nærmest ved et tilfælde, har han fået smag for indflydelse og er nu også formand for det kommunale integrationsråd, rådgiver for integrationsministeren og medlem af byrådet i Fredericia for Socialdemokraterne – samtidig med, at han sidder i en række udvalg og arbejdsgrupper i sit forbund.

»Det er ikke nogen katastrofe, at det er gået KickStart, som det er. Der er skabt et værktøj, som i stedet kan bruges for eksempel i uddannelsen til tillidsrepræsentant, hvor jeg underviser. Og jeg tager gerne ud og fortæller om mine erfaringer, selv om det ikke er som rollemodel. Processen har været god, men man satsede forkert på virksomheder, hvor man nok skulle have holdt det inden for fagbevægelsen,« siger han.

Karin Bancsi, næstformand i forbundet HK, er også i stand til at beherske sin frustration over KickStarts endeligt. Hun mener fortsat, der er et stort behov for at arbejde med integration på arbejdsmarkedet. Mens opsvinget var på sit højeste, og arbejdsgiverne klagede over mangel på arbejdskraft, var ledigheden blandt uddannede HK-medlemmer med indvandrerbaggrund stadig tre gange højere end for etnisk danske medlemmer, påpeger hun. Men KickStart-modellen var ikke ideel:

»Jeg tror ikke, at integrationsarbejdet skal ligge som en isoleret ø, men integreres som en naturlig del af det politiske og organisatoriske arbejde i forbundene. I HK gør vi en kæmpe indsats for mangfoldigheden ved at åbne fagforeningerne og arbejde for uddannelse, praktikpladser og beskæftigelse for vores medlemmer med anden etnisk baggrund.«