Ingen kold tyrker til ældre misbrugere

Af Martin E. O. Grunz

Silkeborg kommune vil bryde tabuer om ældres alkoholvaner. De ser alkoholmisbrug som både et menneskeligt og økonomisk problem. Men et glas vin til maden skal der være plads til, forklarer socialudvalgets næstformand Mia Schmidt.

INTERVIEW Den første større satsning fra det nye Rusmiddelcenter Silkeborg er alkoholrådgivning til ældre. Er alkohol- og stofmisbrug et særligt problem blandt ældre?

»Stofmisbruget er nok ikke. Men der er rigtigt mange tal, der viser, at vi har ældre med alkoholproblemer. Og bag det, kan der ligge mange andre ulykkelige omstændigheder. Jeg synes, at det er meget relevant.«

Er alkoholforbrug ikke ofte både en trøst, en interesse og en vane for ældre?

»Jo, men det tror jeg, det er, uanset om du er 22 eller 82. Der er normalt en årsag til, at alkohol kommer ind i livet og dækker for et problem. På et tidspunkt bliver det til, at det ikke er den enkelte, der styrer alkoholen, men alkoholen der styrer den enkelte. Især for enlige ældre er det et overset problem.«

Vil mange ældre ikke føle, at alkoholen nu også bliver taget fra dem, og så blive endnu mere ensomme?

»Vi vil ikke komme og sige, at alkoholen skal tages fra dem. Intet misbrug kan ændres, uden misbrugeren er motiveret. Derfor er det også vigtigt, at kommunens personale bliver uddannet til opgaven.«

Hvad skal de ældre motiveres til, i stedet for at drikke alkohol?

»Vi skal snakke med de ældre om, hvad kommunen har af tilbud til de ældre om at komme ud blandt andre, om der er en sorg, der skal bearbejdes, eller hvordan misbruget kan være opstået. Vi vil ikke give de ældre en kold tyrker.«

Vil ældre ikke føle det belærende, at plejepersonale fortæller dem, hvordan de skal omgås alkohol?

»Jo, men de der føler det, tror jeg heller ikke, at vi ser. De bakker hurtigt ud. Men det er vigtigt, at vi ikke kommer med en løftet pegefinger, men tværtimod fortæller, at det er et tilbud.«

Er det ikke individuelt, hvad der er et sundt alkoholforbrug?

»Det er svært at sige, hvornår et forbrug bliver et misbrug. Det ser alle ikke ens på, og jo flere år et menneske har haft en vane med alkohol, jo sværere er det at undvære. Jeg mener, at man først kan tale om misbrug den dag, man ikke kan undvære alkohol på bordet.«

Tror du, at ældre bliver lykkeligere af at skære ned på deres alkoholforbrug?

»Det kunne jeg sagtens forestille mig. Vi ved, at alkohol påvirker både økonomi og helbred. Lykke og trivsel handler om, at man har det godt med både sin krop og sit sind.«

En del af kampagnen drejer sig om Sundhedsstyrelsens retningslinjer. Vil de ældre ikke opfatte det som kommunal rationering?

»Det kan jeg godt forestille mig, specielt hvis man drikker mere end Sundhedsstyrelsen anbefaler. Men vi kan se, hvordan indsatsen har virket overfor unges misbrug, og jeg tror, vi kan nå samme resultater ved at fokusere på de ældre.«

Hvad er den kommunale interesse i folks alkoholvaner?

»Det er både for at hjælpe mennesker, der sidder med et problem, men der er selvfølgelig også en økonomisk interesse i at begrænse følgesygdomme. De koster lægebesøg, indlæggelser og meget andet.«

Må der være rødvin på bordet på plejehjemmene i Silkeborg?

»Jeg har intet imod, at ældre får et glas rødvin til maden. Det er der hygge ved. Men der skal være et personale, der opmærksomme på, om der drik-kes en flaske til, når de ældre kommer hjem.«