KASTEBOLD

Idræt for socialt udsatte hænger i en tynd tråd

Af | @LaerkeOeland

I 2015 udløber bevillingerne til de organisationer, der arbejder med idræt til hjemløse og misbrugere. Lige nu er der ingen udsigt til flere penge. Politikerne og de store idrætsforbund skubber bolden frem og tilbage mellem sig.

Samfundet svageste er bagud på points i kampen om kulturkronerne. 

Samfundet svageste er bagud på points i kampen om kulturkronerne.  Foto: Keld Navntoft/Scanpix

Idrætsindsatsen for socialt udsatte går en usikker fremtid i møde. Socialministeriet har smækket kassen i og sendt bolden videre til de to store idrætsorganisationer DGI og DIF. Men de vil ikke bruge en krone ekstra på indsatsen.

Det bekymrer Martin Svend Petersen, der er sekretariatsleder i organisationen OMBOLD, der arrangerer gadefodbold for hjemløse og andre socialt udsatte.

»Det kan godt være, der dukker nogle penge op, men det skal være snart, ellers ser det sort ud for udsatteidrætten,« siger han.

Ikke for vores penge

De tre organisationer, der arrangerer idræt for socialt udsatte, OMBOLD, Dansk Væresteds Idræt og Idræt for Sindslidende, har indtil november 2015 til at finde en økonomisk bæredygtig model.

Her udløber de sidste midler fra Socialministeriet, og ansvaret bliver overdraget til idrætsorganisationerne DGI og DIF.

Det er ikke noget, vi bare lige kan tage ind i vores budget, så vi får brug for støtte fra anden side. Søren Møller, formand, DGI

Begge organisationer bedyrer over for A4, at de gerne vil påtage sig opgaven med at inkludere de socialt udsatte i foreningsidrætten. Men det bliver ikke for deres penge.

»Det er ikke noget, vi bare lige kan tage ind i vores budget, så vi får brug for støtte fra anden side,« siger Søren Møller, der er formand for DGI.

DIF bidrager allerede til Idræt for Sindslidende, men kommer ikke til at spytte flere penge i, fortæller formand Niels Nygaard.

»Vi har en konstant benhård prioritering af vores midler. Men det er så vigtig en samfundsmæssig opgave, at der skal findes en løsning,« siger han.

Mellem tre stole

Derfor er DGI og DIF i gang med at undersøge, hvordan de kan finansiere indsatsen for de socialt udsatte med midler fra eksempelvis Kulturministeriet og Socialministeriet.

»Vi har gang i processen, og vi er opmærksomme på, at midlerne udløber i november 2015, så vi skal ikke sidde på hænderne,« siger Søren Møller.

Men spørger man de to ministerier, hvor pengene skal komme fra, peger de begge tilbage på DGI og DIF. Og dermed falder de socialt udsatte ned mellem tre stole.

I en mail til A4 bekræfter Socialministeriet, at der kun er afsat midler til slutningen af 2015.

’Det er målet, at partnerskaberne til den tid er lykkedes med fuld forankring af idrætstilbuddene (hos DGI og DIF, red.) til socialt udsatte borgere’ skriver ministeriet i mailen.

Socialdemokraternes idrætsordfører, Flemming Møller Mortensen, henviser til, at DIF og DGI ifølge den idrætsaftale, som samtlige partier indgik i sidste måned, er pålagt at gøre en særlig indsats for udsatte grupper.

»Så Kulturministeriet har prioriteret penge til området, men pengene er givet til DIF og DGI,« siger han.

Flemming Møller Mortensen fremhæver også en pulje på 3,2 millioner kroner, som er afsat i idrætsaftalen. Hvad den konkret skal bruges til, bliver dog først afklaret efter sommerferien.

Vi står i et vadested, hvor det er svært at se, hvor vi skal få pengene fra. Martin Svend Petersen, sekretariatsleder, OMBOLD

Men puljen er meget løst defineret og ikke direkte møntet på socialt udsatte, understreget Martin Svend Petersen fra OMBOLD.

»Der kan ligge hvad som helst i den her pulje, og beløbet er fantastisk lille. Så vi står i et vadested, hvor det er svært at se, hvor vi skal få pengene fra,« siger han.

Øremærk tipsmidler

For at komme ud af kniben foreslår Martin Svend Petersen, at politikerne øremærker mellem tre og fem procent af den halve milliard kroner, DGI og DIF får fra tipsmidlerne, til idrætssvage grupper såsom hjemløse, misbrugere og alkoholikere.

»Man giver idrætsorganisationerne alle de her penge og lader dem selv styre, hvordan de vil bruge dem. Man kunne også sige, at når I får en halv milliard, så er der altså nogle krav, I skal leve op til,« siger han.

Idrætsorganisationerne vil jo gerne gøre en ekstra indsats for at få de socialt udsatte grupper med. Flemming Møller Mortensen (S), idrætsordfører

Socialdemokraternes idrætsordfører, Flemming Møller Mortensen, afviser at pålægge DGI og DIF at bruge tipsmidlerne på bestemte grupper. I stedet henviser han til Kulturministeriets rammeaftale med organisationerne, som bliver forhandlet en gang om året.

»Her aftaler vi, hvor fokus skal ligge. Og idrætsorganisationerne vil jo gerne gøre en ekstra indsats for at få de socialt udsatte grupper med,« siger han.

Men hvis idrætsordførerne ikke træder i karakter over for DGI og DIF, når de skal forhandle rammeaftale, kommer der ikke for alvor til at ske noget på området, mener Martin Svend Petersen.

I Dansk Væresteds Idræt slår sekretariatschef Cliff Kaltoft dog en lidt mere optimistisk tone an. Han tror på, at det vil lykkes at finde en holdbar økonomisk model for de tre organisationer.

»Jeg kan ikke tro, at det kommer til at fejle. Vi skylder DGI og DIF at se, om det kan lykkes. Det er det mindste, man kan gøre, når de forsøger at hjælpen en gruppe, som ingen andre vil hjælpe,« siger han.