I Solrød rykker hver tredje på privathospital

Af

Intet andet sted i landet tyr patienterne så ofte til privathospital som i Solrød, når albuer, knæ og hofter skal repareres. Både offentlige kasser og private sundhedsforsikringer sender patienterne gennem det private system. Mentaliteten er ikke til at vente på det offentlige, mener formanden for kommunens sundhedsudvalg.

OPERATION SOLRØD I 2009 endte 200 ud af 548 af Solrøds ortopædkirurgiske patienter under kniven på et privathospital. Det svarer til 37 procent og gør Solrøds borgere til de mest privatbehandlede i Danmark. Det kommer ikke bag på Naimi Simring (V), formand for Social-, Sundheds- og Fritidsudvalget i Solrød. Hun fremhæver, at byens borgere kendetegnes ved at stå fast på kravene om hurtig behandling.

»Der er ingen tvivl om at det frie sygehusvalg spiller ind. Det bekymrer dem ikke, om de behandles offentligt eller privat. Men de er nok meget opmærksomme på deres ret til behandling på et privathospital, hvis det offentlige ikke kan levere indenfor fire uger. Der vil jeg tro, at patienter i Solrød hurtigt siger ja tak, hvis får tilbuddet om privat behandling.«

Forsikringspatienter på vej frem

Godt og vel halvdelen af Solrøds privatbehandlede patienter finder vej til privathospitalet med en sundhedsforsikring eller via betaling fra egen lomme. Praktiserende læge Niels Bro Madsen møder ofte de forsikrede patienter i lægehuset i Solrødcentret.

»Der er en del især unge erhvervsaktive patienter hernede, der har arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer. De kommer ofte og spørger efter en specifik behandling, som de har besluttet sig for. De mener eksempelvis, at de har et krav på at få en scanning eller en speciallægehenvisning, selvom de faglige begrundelser måske ikke er til stede,« siger han.

 I den situation har Niels Bro Madsen som læge en opgave i at holde den faglige fane højt, understreger han.

»Jeg må sikre, at jeg kun henviser patienter for forhold, der er faglig dækning for. Så vi bliver udfordret.«

Hos Nørmark Privathospital i Ishøj ser hospitalschef og patientvejleder Rigge Nørmark, at forsikringspatienterne i stigende grad fylder op blandt patienter fra bl.a. Solrød. Hun ser, hvordan de gradvis erstatter patienterne henvist fra de offentlige sygehuse.

»De sidste par år har vi set et fald i antallet af patienter fra det offentlige på trods af, at der fortsat er håbløs lang ventetid. Til gengæld ser vi nu at flere og flere, der dukker op med private sundhedsforsikringer, kommer især her fra området, hvor mange virksomheder tilbyder det.«

Naima Simring (V) peger også på at Solrøds borgere let affinder sig med den smule rejse, der måtte være forbundet med en privat behandling. Afstanden er ingen hindring.

»Privathospitalerne ligger jo ikke langt fra os i Københavnsområdet, og mange er jo allerede vant til at pendle derind. Så den lette tilgængelighed for mange af indbyggerne er nok medvirkende til, at Solrød ligger højt på listen. I Jylland er det nok anderledes, når der er langt mellem privathospitalerne.«