Hvert andet fagforbund kan forsvinde

Af | @IHoumark
| @GitteRedder

Udsigt til forsat faldende medlemstal vil i de kommende år tvinge en række forbund i LO til at slå sig sammen. Det forudser to professorer. Allerede næste år kan et nyt storforbund være en realitet. Ifølge formændene for blandt andre blikkenslagerne og elektrikerne, skal fusionerne dog gøre det både billigere og bedre for medlemmerne.

Foto: Illustration: Thinkstock

BUNKEBRYLLUP I løbet af de næste ti år vil fagforbund som Dansk Metal, Fødevareforbundet NNF og Dansk El-Forbund med stor sandsynlighed forsvinde som selvstændige forbund. En bølge af fusioner båret af økonomisk nødvendighed vil ramme LO-fagbevægelsen.

Det forudser professorerne Jesper Due og Jørgen Steen Madsen. De to erfarne arbejdsmarkedsforskere fra Københavns Universitet har udarbejdet et notat om fremtiden for LO som optakt til hovedorganisationens kongres, der begynder på søndag.

I dag består LO af 18 forbund, men et sandsynligt fremtidsscenarie er, at der i 2021 kun vil være det halve antal forbund. Ifølge de to professorer vil der sandsynligvis ske følgende:

  • Dansk Metal, Dansk El-Forbund samt Blik og Rørarbejderforbundet går sammen om at danne et fælles forbund.
  • Fødevareforbundet NNF og Malerforbundet i Danmark bliver indlemmet i 3F – Fagligt Fælles Forbund.

For mange forbund er der nemlig ingen realistisk vej uden om at gifte sig med andre, mener Jørgen Steen Madsen. LO-forbundene har siden 2005 årligt mistet flere end 30.000 kontingentbetalende medlemmer i gennemsnit om året og ifølge LO’s egen prognose vil medlemstabet fortsætte i de kommende fire år med 25.000 medlemmer om året. Derfor er forbundene tvunget til at organisere sig anderledes og mere smart, påpeger Jørgen Steen Madsen.

»LO-fagbevægelsen har haft vigende medlemstal lige siden 1995. Frafaldet af medlemmer gør det svært for de mindre forbund at opretholde en tilstrækkelig god service og samtidig holde kontingenterne nede. De mangler nogle stordriftsfordele. Det her er en nødvendig fusionsproces, som forbundene ikke kommer uden om,« siger Jørgen Steen Madsen.

De gule tvinger LO-forbund til fusioner

Forskerne fra Københavns Universitet bakkes op af arbejdsmarkedsforsker på Roskilde Universitet, lektor Henrik Lambrecht Lund.

»I dag taber LO-forbundene medlemmer til de gule fagforeninger, og det gør man ene og alene, fordi de er billigere. Der er overhovedet ingen faglig begrundelse for at melde sig ind hos de gule, kun prisen, og derfor er det nødvendigt for de klassiske fagforbund at rationalisere for at få kontingenterne ned,« siger RUC-forskeren, der også spår, at langt flere LO-forbund vil slå sig sammen. 

Bunkebryllupper er da heller ikke noget nyt i LO-familien. I takt med at medlemmerne enten har meldt sig helt ud af fagforeningerne eller ind i det som LO-formand Harald Børsting ynder at kalde ’de gule discountforretninger’ som Krifa – Kristelig Fagbevægelse og Det Faglige Hus, har små LO-forbund slået sig sammen med større LO-forbund.

Seneste eksempel er da Træ-Industri-Byg (TIB) fusionerede med 3F ved årsskiftet 2010/11, og i det seneste ti år har blandt andre Kvindeligt Arbejderforbund (KAD), Telekommunikationsforbundet og RestaurationsBranchens Forbund (RBF) fusioneret med andre forbund.

Teknisk gigant smedes lige nu

Allerede næste år kan et helt nyt LO-forbund se dagens lys, lyder det fra blandt andre formand i El-forbundet, Jørgen Juul Rasmussen. Elektrikeres formand sidder med ved det forhandlingsbord, hvor også Dansk Metals formand, Thorkild E. Jensen, og Blik og Rørs formand, Max Meyer, har plads. 

»Vi har sat gang i en proces for at nå frem til at danne et nyt storforbund, og det tror jeg selvfølgelig på vil lykkes. Men det kræver, at vi finder et fagpolitisk grundlag, som vores medlemmer også kan acceptere. Jeg ser gerne, at vi kan blive enige i foråret 2012 og derefter diskutere det med vores medlemmer,« fastslår Jørgen Juul Rasmussen.

Med andre ord satser elektrikernes formand på at blive færdig med tegningen til det nye storforbund, inden Dansk Metal samles til kongres næste år, hvor Dansk Metal skal vælge ny forbundsledelse.

Formand Thorkild E. Jensen ønsker ikke at udtale sig om fusions-planerne til A4. Men bliver sammenlægningen en realitet kommer forbundet til at tælle cirka 120.000 smede, elektrikere, blikkenslagere. Med knap 89.000 medlemmer er Dansk Metal langt det største af de tre forbund i giftetanker. El-forbundet har knap 23.000 medlemmer, mens Blik og Rør kun tæller knap 8.000 medlemmer.

Fokus på faget i nyt forbund

Lidenheden til trods stiller blikkenslagernes formand Max Meyer en række ufravigelige krav til det nye forbund. Selvtilliden kommer af, at hans forbund nok er lille, men til gengæld har en meget trofast medlemsskare, der ikke falder i voldsomt antal.

»Hvis det nye fagforbund skal hedde Dansk Metal, bliver det uden blikkenslagerne. Vi skal grundlægge et helt nyt forbund, hvor fagligheden skal være tydelig. Vi skal huske, at i et nyt storbund skal faget også være omdrejningspunktet. I dag er vi i øjenkontakt med rørlæggerne og blikkenslagerne, fordi vi har samme fag, samme historie og samme arbejdsdag, og medlemmerne skal stadig føle, at fagligheden er intakt i et nyt forbund,« understreger Max Meyer.

For at fagligheden skal være forankret hele vejen i en ny organisation, stiller både El-forbundet og Blik og Rør krav om, at deres lokalafdelinger overlever og fortsat er suveræne. At være lokalt synlig over for medlemmerne er ifølge de to formænd selve livlinen til medlemmerne.

»Ellers er jeg bange for, at vi ser medlemmerne forsvinde,« lyder det fra Max Meyer, der suppleres af Jørgen Juul Rasmussen fra El-forbundet:

»Vi fastholder de lokalafdelinger, vi har i dag, for det er derude, den faglige identitet ligger. Det er vigtigt at værne om.«

Glasuren er billigere pris

Bliver det nye mastodontforbund til virkelighed kan elektrikerne og blikkenslagerne se frem til at slippe lidt billigere i kontingent, lover forbundsformændene.

»Jeg kan ikke sælge et nyt storforbund til mine medlemmer, hvis det bliver dyrere. Så er det dødfødt. Med stordriftsfordelene skal kontingentet helst blive billigere, og prisen er jo blevet et konkurrenceparameter,« siger Jørgen Juul Rasmussen.

Også Max Meyer finder det underligt, hvis man i forbindelse med en fusion ikke kan finde besparelser, der kan komme medlemmerne til gavn.

»For mig vil det være glasuren oven på kagen, hvis vi i forbindelse med et nyt forbund kan sige til medlemmerne, at udover nogle faglige fordele og en bedre service, er der også en økonomisk fordel i det for dem. At de kan spare nogle penge på kontingentet,« siger han. 

I det hele taget har forbundsledelserne blikket stift rettet mod kontingents størrelse, fremhæver blikkenslagernes førstemand.

»Billigere kontingent vil være absolut lækkert. Når vi ser medlemmer forsvinde, er der ingen tvivl om at prisen tæller med. Jeg har aldrig mødt et medlem, der ønsker at melde sig ud, hvor begrundelsen udelukkende har været ren politisk og faglig, økonomien har altid spillet ind,« påpeger han.

Teknikerne vil ikke fusionere

FAOS-professorerne vurderer i deres notat op til LO-kongressen, at Teknikernes Landsforbund også smelter sammen med Dansk Metal, Blik og Rør samt El-forbundet. Fagligt og uddannelsesmæssigt passer de fire forbund godt sammen, påpeger forskerne og vurderer, at de små forbund ikke i længden kan opretholde den nødvendige service og faglighed over for medlemmerne.

Formanden for Teknisk Landsforbund, Gita Grüning, har da også fået en invitation til at være med omkring forhandlingsbordet om det nye forbund, men hun har givet de tre forbundsformænd en kurv.

Over for Ugebrevet A4 understreger Gita Grüning, at forbundet med godt 20.000 kontingentbetalende medlemmer har planer om at stå på egne ben mange år frem.

»Vi har lige haft et to dages møde i hovedbestyrelsen om fremtiden for forbundet. Her var der ingen, som ytrede ønsker om, at vi skal gå sammen med andre forbund. Vi tror på, at vi kan være et bæredygtigt forbund alene,« siger Gita Grüning.

Fyringer bremser fusioner

Set gennem professor Jørgen Steen Madsens briller er der al mulig grund til, at forbundene speeder processen med sammenlægninger op.

»Desto hurtigere de kommer igennem fusionerne, desto større er chancen for, at de kan få luft og økonomi til at gå i offensiven i stedet for hele tiden at skulle skære ned og skære ned. Som det er nu halter flere forbund hele tiden bagud i forhold til udviklingen,« siger Jørgen Steen Madsen.

I de senere år har forbund som 3F og HK klaret tabet af medlemmer og dermed indtægter ved at fyre ansatte med jævne mellemrum. Fyringsrunder eller ansættelses-stop bliver ifølge Jørgen Steen Madsen også resultatet af fusionerne, for ellers når forbundene ikke sine mål om at blive bedre og billigere for medlemmerne. Netop afskedigelser er ofte den største bremseklods for fusioner.

»Der er en del organisationskonservatisme i forbundene. Der er mange både politisk valgte og i det administrative apparat, som kan føle sig truet af sammenlægninger, fordi deres positioner forsvinder eller bliver minimeret. Det er med til at trække processen i langdrag,« siger Jørgen Steen Madsen.

I 2001 var man på forbundsplan enige om en fusion mellem Dansk Metal og Dansk El-Forbund, men ved en urafstemning sagde elektrikerne nej.

»Der var udsigt til, at mange lokale folk - valgte og ansatte - under El-Forbundet ville ryge ud som følge af fusionen. En hel del afdelingsformænd og ansatte gik på den baggrund ud og opfordrede medlemmerne til at stemme nej,« siger Jørgen Steen Madsen.

Faglig identitet på spil

Ifølge notatet fra de to professorer Madsen og Due har nogle forbund og deres medlemmer en stor stolthed og stærk bevidsthed om deres fag, som kan gøre det kompliceret for dem at finde oplagte fusionspartnere. Et af dem er Socialpædagogernes Landsforbund (SL).

»SL kan godt overleve, fordi det har et stærkt professionsbaseret fællesskab. Men jeg vil nu tro, at forbundet på et tidspunkt går sammen med FOA (Fag og Arbejde, red.) eller BUPL (Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund, red.),« siger Jørgen Steen Madsen.

Formanden for SL, Benny Andersen, afviser bestemt enhver tale om mulige bryllupsplaner mellem SL og et andet forbund.

»Det er skrivebordstænkning fra de to professorers side, når de ser os i en mulig fusion. Det har vi absolut ingen planer om. Vi har en stærk faglig identitet i at være socialpædagoger, og vi vil ikke kunne komme til at føle os hjemme hos hverken FOA eller BUPL. Det er et specialiseret område, vi arbejder på,« fastslår Benny Andersen.

Frygten for at blive overset som faggruppe i et nyt storforbund er i nogle tilfælde overdrevet. Det mener Henrik Lambrecht Lund fra Roskilde Universitet.

»Man kan godt bevare den faglige identitet i et storforbund. Det kan lykkes gennem landsklubber og ved at fastholde en decentral struktur. Jeg tror ikke, at medlemmerne fra RestaurationsBranchens Forbund oplever, de har fået mindre faglig identitet, fordi deres forbund er blevet indlemmet i 3F. Men tjenerne og kokkene er nok blevet opmærksomme på sig selv i den nye sammenhæng,« siger Henrik Lambrecht Lund.

Jørgen Steen Madsen oplever også frygten for at miste faglig identitet i storforbund som overdrevet.

»Efter at tømrerne og snedkerne fra TIB (Træ-Industri-Byg) er blevet indlemmet i 3F, har de fået forstærket deres naturlige, faglige fællesskab med murerne på byggepladserne. Det er en stor gevinst ved den sammenlægning,« vurderer Jørgen Steen Madsen.

KAN DU LIDE VORES ARTIKLER?

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få vores nyheder,
direkte i din indbakke.