Hun er bare mere af det samme

Af

Lene Espersen er en stærk kommunikator. Men er hun også svaret på det borgerlige Danmarks idékrise? Næppe!

FORNYELSE? Det borgerlige Danmarks begejstring for den nye K-formand Lene Espersen har været grænseløs i den forløbne uge. For her kommer en karismatisk kvinde, som bare kan det dér med at fyre klare borgerlige budskaber af i fængende citater. Wauv! Og jo, det er uden for diskussion, at Lene Espersen er en stærk kommunikator, som sætter skel i værdidebatten og med egne ord er en »skrap moster«, når det handler om udlændinge, slendrian og retspolitik. Kort sagt en vicestatsminister med slag i.

Men er hun også svaret på det borgerlige Danmarks aktuelle krise? Det er mere tvivlsomt. Efter syv år ved magten står Fogh-regeringen i sin hidtil største politiske krise, som bunder i mangel på ideer. Det er ikke bare uklart, hvad regeringens næste mål er, men de resultater, som den har opnået – på udlændingeområdet for eksempel – er også ved at smuldre. Hvor skal vi cykle hen, du? Regeringen aner det ikke. Og har ikke vidst det meget længe. At en regering har det sådan efter syv år ved magten er set før. Men det er også set før, at regeringer har mistet balancen og er væltet. Med eller uden cykelhjelm. Bare spørg Nyrup, Schlüter og Anker.

Det er altså udfordringen for den borgerlige regering, hvis den vil fortsætte: Den skal genopfinde sig selv, stable et nyt projekt på benene – finde et mål derude. Her er det ikke tilstrækkeligt med gode leder- og kommunikationsevner, man skal også have en idé at kommunikere. Og på det punkt er Lene Espersen næppe svaret på den borgerlige krise. Vi taler om en politiker, som aldrig har skrevet en bog eller et bidrag til en antologi eller bare en kronik eller et læserbrev, der har foldet en større politisk idé ud.

Nemmere bliver det ikke af, at der – tilsyneladende – er ved at ske et sceneskift i dansk idépolitik. For samtidig med at gløderne er ved at brænde ud i det borgerlige lejrbål, er der tændt masser af små bål til venstre for midten. Der bliver dannet røde skoler, skrevet debatbøger, diskuteret teser, formuleret samfundsprojekter, lavet selvransagelse, og som det fremgår af dagens ugebrev, er der nu også en centrum-venstre-tænketank på vej. Al denne larm og liv sætter den dybe borgerlige REM-søvn i relief.

Men hov! Er Lene Espersen da ikke en markant stemme i værdidebatten? En skrap moster, der med sine umisforståelige strammerudmeldinger er i fuld gang med at stjæle stemmer fra Dansk Folkeparti? Jo! Og det vil hun blive rost for. Men på langt sigt er det næppe denne bytten stemmer med Dansk Folkeparti, der udgør den nødvendige fornyelse af det konservative parti.

Husk nu: Det er ikke mere end halvandet år siden, at det borgerlige Danmark blev rystet i undergrunden af et »nok-er-nok-midteroprør«, hvor der blev gjort op med VK-regeringens tætte dans med Dansk Folkeparti. Masser af borgerlige – og ikke mindst konservative – vælgere havde fået nok. De gad ikke mere af det samme. Viste meningsmåling efter meningsmåling. Som også viste, at flertallet af de konservative kernevælgere langt hellere ville samarbejde med midten og den nye alliance.

At Ny Alliance så gik hen og blev de glade amatørers aften, ændrer ikke ved, at der stadig er masser af borgerlige, der er dødtrætte af dansen med Pia. Og som ikke gider mere af det samme.

Men mere af det samme? Det får de med Espersen. Det bliver formentligt fængende, festligt og farverigt. Men ikke desto mindre … mere af det samme.