HK-boss byder alle op til dans

Af | @IHoumark

Fagforbundet HK vil samarbejde med alle politikere lige fra Dansk Folkepartis Pia Kjærsgaard til Enhedslistens Line Barfod og søge indflydelse på alt fra trafikpolitik til EU-direktiver. Forbundet har ingen berettigelse, hvis det blot er et godt forsikringsselskab, mener formanden Kim Simonsen, som har søsat en kampagne, der skal bringe HK på alles læber.

KONTAKTANNONCE I fremtiden vil forbundet HK ikke nøjes med at være kontorfolks og butiksansattes væbner, når det gælder faglige sager som manglende betaling for overarbejde eller sexchikane. HK vil også kaste sig over samfundsproblemer som spildtid i trafikken og klimaforandringer. Ikke alene vil HK tale medlemmernes sag over for politikerne, forbundet vil også prøve på at komme med originale forslag til løsninger, som kan være en fordel for hele Danmark.

Det er udgangspunktet for kampagnen »Vi er alle en del af løsningen«, som HK for tiden ruller ud med helsides-annoncer i aviser og på internettet. Ved busstoppesteder er der plakater med store fotos af eksempelvis partilederne Pia Kjærsgaard (DF) eller Helle Thorning-Schmidt (S) forsynet med teksten: »En del af løsningen.«

Kampagnen er et af de første, synlige resultater af, at Kim Simonsen blev valgt som formand for HK/Danmark i januar. Han forsvarer og forklarer gerne satsningen, som er begyndelsen på at skabe et nyt HK.

Jeg har mødt en del medlemmer af HK, som er rundforvirrede over kampagnen og dens budskaber. Hvad er det, I vil med den?

»Det skal alle HK-medlemmer ikke helt forstå endnu. Det her er en start på noget. Det væsentligste er, at medlemmerne bliver mere opmærksomme på HK. Kampagnen handler først og fremmest om synlighed. Men det ærgrer mig selvfølgelig, hvis der er nogle medlemmer, der overhovedet ikke forstår vores budskaber. Men det kan jo være, at du har talt med nogle af de 330.000 medlemmer, der slet ikke interesserer sig for fagbevægelsen.«

I kampagnen giver I udtryk for, at HK vil tage fat på en lang række samfundsproblemer. Slår I ikke et lidt for stort brød op?

»Vi skal fortsat være rigtig gode til vores kerneopgaver med at sikre gode løn- og arbejdsvilkår. Vi skal knalde de arbejdsgivere, der ikke betaler for overtid, og hjælpe de medlemmer, der er blevet udsat for sexchikane. Men i en tid, hvor alle eksperter taler om, at arbejds-, familie- og fritidsliv smelter sammen, kan vi ikke nøjes med at være rigtig gode til at varetage medlemmernes arbejdsliv. Problemer som lang transporttid og mangel på vuggestuepladser skal vi som forbund også søge at afhjælpe,« forklarer Kim Simonsen.

Skal vi nu til at have et HK-parti?

»Nej, men vi skal arbejde på at få mere politisk indflydelse til fordel for vores medlemmer. Og vi skal søge indflydelsen der, hvor vi kan få den. For år tilbage stoppede vi den direkte støtte til Socialdemokraterne, og siden har vi haft en række fælles projekter med andre partier eksempelvis med de radikale om sundhed og med SF om uddannelse.

I skriver i kampagnen, at »selv Pia er velkommen til at være en del af løsningen«. Hvad er det, HK vil samarbejde med Pia Kjærsgaard og Dansk Folkeparti om?

»Hvis HK selv kunne bestemme, ville vi nok ikke gøre meget for at samarbejde med Pia Kjærsgaard på grund af hendes og partiets menneskesyn. Men partiet har mange mandater, og det giver muligheder. Eksempelvis har vi været i dialog med Dansk Folkeparti om at værne om efterlønnen og de supplerende dagpenge. HK’s dør er ikke lukket for nogen.«

I skriver i kampagnen: »Fra nu af sender vi gamle partipolitiske paroler og kæpheste ind til Arbejdermuseet.« Hvad er det for nogle kæpheste, HK ikke længere vil ride på?

»Øh, øh… vi vil fremover have en politik om, at hver gang vi påpeger et problem, så kommer vi også med et løsningsforslag. Det er slut med bare at stå i et hjørne og råbe »de er dumme«, eller »send flere penge«. Og så vil vi helt udrydde ideen om, at man skal have nogle bestemte synspunkter for at være med i HK. Vi har aldrig været betonsocialdemokratiske, men mange unge tror stadig, at man skal have bestemte synspunkter for at være med.«

I giver i kampagnen udtryk for, at I vil beskæftige jer med politik over en bred kam. Vil det sige, at HK nu skal have en mening om alt fra gyllespredning ved vandløb til EU-direktiver om erhvervsstøtte?

»Vi vil prøve på at holde os til det, der har en relevans for medlemmernes liv eksempelvis balancen mellem familie- og arbejdsliv. Når du så spørger om EU-direktiver, så er svaret absolut »ja« i forhold til de direktiver, der påvirker lønmodtagernes forhold, mens jeg nok vil sige »måske« til de direktiver, der handler om støtte til græske vinbønder.«

I en af kampagnens tekster står der: »I HK er vi lidt over 300.000 medlemmer, der udgør et repræsentativt udsnit af Danmarks befolkning – både fagligt, geografisk, indkomstmæssigt og politisk.« Når I nu repræsenterer middelklasse-Danmark, er I så ikke på vej nu til at glemme de svageste på arbejdsmarkedet, og alle dem, der står udenfor?

»Efterhånden er fagbevægelsen det eneste store talerør for samfundets svageste med undtagelse af patientforeningerne og Ældre Sagen. Og vi skal blive ved med at tale de svagestes sag, for vi har nogle rodfæstede værdier, vi ikke skal glemme. Vi skal fortsat være fagforening med stort f!«

HK’ere skal slukke lyset

Et bærende element i HK’s kampagne er at finde løsninger på samfundets store udfordringer. Ifølge Kim Simonsen handler det ikke om, at HK nu vil redde verden, men snarere, at HK vil prøve på at bygge bro over konflikter og finde helt jordnære og helst originale bud på et bedre samfund.

»Vi vil prøve på i samarbejde med andre at komme med forslag til realistiske løsninger på væsentlige samfundsproblemer. Noget af det, vi måske har på bedding, handler om, hvad HK skal gøre ved CO2-udslippet. Hertil vil nogle sige: »Det er sgu da ikke en fagforeningsopgave.« Men hvad nu, hvis HK fik en aftale med Elsparefonden om, at vores 8.000 tillidsrepræsentanter og 9.000 sikkerhedsrepræsentanter skulle gøre en aktiv indsats ude på arbejdspladserne for, at man slukker for computeren og lyset, når man går hjem? Det kunne da rykke noget!«

»Vi skal ikke komme med løsningsforslag, der har udgangspunkt i bestemte partiers holdninger. Vi skal hverken ligge til højre eller til venstre, når det gælder områder som investeringer i offentlig trafik eller sundhedspolitik. Vi vil komme med egne løsningsforslag, og så må der gå Christiansborg-fnidder-fnadder i det efterfølgende.«

Er der ikke risiko for, at fagbevægelsen kommer til at fremstå flagrende, hvis den kaster sig over alt muligt?

»Vi skal selvfølgelig sørge for først og fremmest at løfte vores kerneopgaver. Men hvis vi kan give medlemmerne tillægsgevinster, så skal vi gøre det. Der er eksempelvis i lang tid blevet talt om, at der er behov for flere billige boliger i København, så sygeplejersker og politibetjente kan få råd til at bo i byen. Men der er da også brug for boliger til HK-kassedamerne med endnu lavere lønninger, så her er også en boldbane for os.«

HK bløder

Siden 2002 har HK mistet over 50.000 medlemmer, og alene i fjor dykkede medlemstallet med 16.000, så der samlet set nu er under 330.000. Det er dog ikke i første omgang for at standse blødningen, at HK har iværksat den nye kampagne, som indtil videre står forbundet i seks millioner kroner, bedyrer Kim Simonsen.

»Nogle vil sige: »Hvorfor F… bruger I alle de penge på reklamer!«, mens andre vil sige, at »det er dog den pæneste kampagne, de nogensinde har set fra HK«. Vi har ikke sat os et mål om, at den her kampagne skal give eksempelvis 5.000 nye medlemmer inden for det næste halve år. Vi vil selvfølgelig gerne have flere medlemmer, men man skal også gøre noget for dem, der allerede er der. Vi skal til enhver tid være den ypperste repræsentant for de eksisterende medlemmer.«

I en af kampagnens tekster står der: »Kære medlemmer, undskyld, vi har hvilet på laurbærrene. Det skal ikke ske igen.« Har man i HK bare trillet tommelfingre de senere år?

»Nej, vi har været nødt til at bruge meget tid på at kigge indad og finde ud af, hvordan vores interne struktur skal se ud. Eksempelvis hvor mange afdelinger vi skal have. Og så har vi haft den udfordring, at HK i over 100 år var gået frem i medlemstal, og derfor, da det begyndte at gå tilbage, havnede lidt i, at mange tænkte »det vender snart igen«. Vi har hvilet på laurbærrene i den forstand, at vi har været for lidt synlige i forhold til at fortælle medlemmerne og offentligheden om vores resultater.«

Er HK’ernes løn og arbejdsvilkår blevet så gode, så HK med Thomas Nielsens ord har »sejret ad helvede til – godt«? Er I nødt til at finde noget nyt at hælde ned i den ramme, som I har?

»Ja og nej. Selv om fagbevægelsen ofte af journalister bliver beskrevet som værende betonsocialisme fra 1930’erne, så er virkeligheden en anden: Fagbevægelsen har totalt set udviklet sig rigtigt meget over de seneste 30 år og bidraget meget til udvikling af lønsystemer, uddannelse og pensionsordninger. Der har faktisk været og er en betydelig innovation i fagbevægelsen, og det skal der fortsat være.«

»Vores kerneydelser er der stadig i høj grad brug for. Jeg undrer mig eksempelvis over, at vi her i 2008 stadig skal møde arbejdsgivere, der ikke kan finde ud af simple ting som at betale ansatte for overarbejde eller lave et ansættelsesbrev. Det er da også for dårligt, at vi skal bruge 40 til 60 millioner kroner om året på juridisk bistand til vores medlemmer. Det irriterer mig faktisk lidt, at det helt banale fagforeningsarbejde stadig skal være nødvendigt i et moderne samfund.«

KAN DU LIDE VORES ARTIKLER?

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få vores nyheder,
direkte i din indbakke.