Faglig fornyelse

Historisk overenskomst underskrives i dag

Af | @LaerkeOeland

For første gang indgår fagforbund på tværs af de tre hovedorganisationer en fælles overenskomst med en privat virksomhed. Det kan være indledningen til et tættere samarbejde i fagbevægelsen, mener arbejdsmarkedsforsker.

Der bliver skrevet faglig danmarkshistorie hos it-virksomheden CGI i disse minutter. 

Der bliver skrevet faglig danmarkshistorie hos it-virksomheden CGI i disse minutter.  Foto: Niels Ahlmann Olsen/Scanpix

Der bliver skrevet danmarkshistorie i fagbevægelsen i disse minutter. For første gang indgår fem fagforbund på tværs af de tre hovedorganisationer, LO, FTF og Akademikerne, en fælles overenskomst med en privat virksomhed.

Netop nu underskriver repræsentanter for HK/Privat, PROSA, DM, DJØF og IDA en fælles overenskomst med it-virksomheden CGI, som herefter bliver sendt til afstemning blandt virksomhedens medarbejdere.

Arbejdsmarkedsforsker Jesper Due kalder den fælles overenskomst historisk og vurderer, at den kan indikere indledningen til et tættere samarbejde i fagbevægelsen.

»På det private arbejdsmarked er det en nydannelse, at så forskellige grupper får en fælles overenskomst. For normalt er der jo grænsestridigheder mellem de forskellige grupper på en virksomhed,« siger han.

Fremtidens overenskomst

I dag er de stridigheder lagt på hylden, og alle fem fagforbund bekræfter over for Ugebrevet A4, at det ikke er det sidste, vi kommer til at se til fælles overenskomster.

Det her er det første forsøg på at lave noget, der kan være fremtidens overenskomst inden for vores område. Niels Bertelsen, formand, PROSA

Niels Bertelsen, der er formand for de it-professionelles fagforbund PROSA, vil gerne arbejde videre med modellen på andre it-virksomheder.

»Det her er det første forsøg på at lave noget, der kan være fremtidens overenskomst inden for vores område,« siger han.

I Dansk Magisterforening ser de den fælles overenskomst som et bevis på, at fagforbundene kan finde ud af at stå sammen i stedet for at bekæmpe hinanden.

»Det er meget positivt, at vi kan kæmpe i fællesskab for en overenskomst, så det vil vi naturligvis gøre der, hvor det er relevant,« siger formand Ingrid Stage.

Jeg kan godt lide tanken om, at vi baserer vores virksomhed på et bredt fundament. Martin Petersen, administrerende direktør, CGI

Det er ikke kun de faglige organisationer, der jubler. Også CGI’s administrerende direktør, Martin Petersen, er glad for aftalen.

»Jeg kan godt lide tanken om, at vi baserer vores virksomhed på et bredt fundament. Vores medarbejdere har gavn af at have et fælles fundament, som ikke bare er aftalt med en enkelt gruppering,« siger han.

Undgår interne konflikter

Den fælles overenskomst dækker forhold som arbejdstid, pension og barsel, som dermed bliver ens for alle medarbejdere, mens lønnen fortsat skal forhandles individuelt.

Hvor der tidligere har været forskellige interesser mellem personalegrupperne, lægger det jo op til at undgå den type indbyrdes organisationskonflikter. Jesper Due, professor, FAOS

Med de fælles arbejdsforhold følger også en fælles faglig klub for alle medarbejderne. Og det er bemærkelsesværdigt, mener Jesper Due, der er professor ved Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier, FAOS.

»Hvor der tidligere har været forskellige interesser mellem personalegrupperne, lægger det jo op til at undgå den type indbyrdes organisationskonflikter,« siger han.

Det tættere samarbejde viser sig også ved, at fagforbundene ikke får hver sin tillidsrepræsentant på virksomheden. I stedet vælger hver afdeling en tillidsrepræsentant på tværs af fagforbund.

Og det er en rigtigt god ide, at en tillidsrepræsentant fra HK kan repræsentere et medlem af DJØF og omvendt, så længe spillereglerne er aftalt. Det mener Simon Tøgern, der er sektorformand i HK/Privat.

»Det har vi gode erfaringer med fra andre områder, for eksempel CO-Industri, og det bidrager til at øge den faktiske dækning med tillidsrepræsentanter, at man kan repræsentere hinanden,« siger han.

Tale med én stemme

For at kunne forhandle én aftale, har de fem fagforbund måttet tale med én stemme. Det har fra starten været et krav fra forhandlingspartneren Martin Petersen fra CGI.

»Så de måtte klare deres indbyrdes diskussioner uden om de dialoger, de havde med mig. Og det, synes jeg, de har gjort rigtig godt,« siger han.

På den anden side af forhandlingsbordet er der også tilfredshed med samarbejdet.

»Det har været et fint og tillidsfuldt samarbejde, der har været organisationerne imellem, og der har været stor opbakning til projektet blandt medlemmerne,« siger Simon Tøgern fra HK/Privat.

Stridsøksen er begravet

At det lige skulle være de gamle konkurrenter HK/Privat og PROSA, der viser vejen for et tættere samarbejde i fagbevægelsen, overrasker Jesper Due.

»Der har været konflikter mellem PROSA og HK, fordi de grænser op mod hinanden, men det ser jo ud til at være løst med den her aftale, hvor de får en fælles repræsentation over for ledelsen,« siger han.

Jeg håber, at det her er en flot entre til et samarbejde, som kan udvikle sig yderligere. Simon Tøgern, formand, HK/Privat

PROSA’s formand, Niels Bertelsen, kalder forholdet til HK modsætningsfyldt, fordi de ligger i direkte konkurrence ude på arbejdspladserne.

»Men jeg har da en tro på, at det her betyder, at den krigserklæring, vi har haft på arbejdspladsniveau, måske kan blive lidt mere opblødt,« siger han.

Den optimisme deler de i HK/Privat.

»Jeg håber, at det her er en flot entre til et samarbejde, som kan udvikle sig yderligere. Vi vil gerne samarbejde om at overenskomstdække flere virksomheder. Og vores forventning er, at det kommer der mere af,« siger Simon Tøgern.

Flydende grænser

Det tættere samarbejde mellem fagforbundene rummer en mulighed for at forny selve den måde, man tænker overenskomster på. Det mener Morten Thiessen, der er formand for Ansattes Råd i IDA.

»Vi har brug for overenskomster, der lidt mere afspejler den virkelighed, vi ser omkring os. Selvfølgelig er der en rollefordeling mellem faggrupperne, men grænserne er flydende, og derfor giver det ikke så meget mening at opretholde de meget stramme kategorier,« siger han.

Det er Simon Tøgern fra HK/Privat enig i. Han mener, tiden er løbet fra de nuværende afgrænsninger mellem de faglige organisationer.

»Det her illustrerer jo meget godt behovet for et tættere samarbejde, når fagbevægelsen skal rykke frem på et arbejdsmarked under udvikling,« siger han.

Det er særligt LO og FTF, som bør rykke tættere sammen, hvis det står til Simon Tøgern og resten af HK.

Klik her for at læse artiklen: 93 fagforeninger stiler mod ny superorganisation

De er varme fortalere for etablering af en ny hovedorganisation, der skal erstatte LO og FTF. Det vil blandt andet gøre det lettere at lave fælles overenskomster som den, der netop er indgået med CGI.

»Der er nogle juridiske spidsfindigheder, som vi har skrevet os ud af her, men som ville have været nemmere, hvis vi var i den samme hovedorganisation,« siger Simon Tøgern.