Her er mit personlige bidrag til selvransagelsen

Af

»10 socialdemokratiske teser«. Sådan præsenterer Mette Frederiksen et nyt papir, hvor hun blander sig i den socialdemokratiske idédebat. Er der tale om en provokation? Og er teserne overhovedet socialdemokratiske? Vi har spurgt hende.

DEBAT Du har nu valgt at lave et personligt bud på 10 socialdemokratiske teser. Det giver jo associationer til Søren Pinds 10 liberale teser, der i sin tid udfordrede og provokerede Venstres ledelse. Er du ude i en provokation?

»Søren Pinds teser var tænkt som en provokation. Men det er mine teser på ingen måde. De er et indspark i debatten om socialdemokratiske mål, som forhåbentlig fører til masser af debat både i og uden for partiet.«

Men er der ikke en stor risiko for, at omverdenen vil opfatte det som om, at du udfordrer ledelsen.

»De her teser er en del af en samlet strategi. Der er ikke noget som helst soloridt i det her. Som folketingsmedlem og politiker påhviler der mig en forpligtelse til at bidrage både til politik­udviklingen og den offentlige debat. Det her er et konstruktivt bud på socialdemokratiske teser.«

»Socialdemokratiske teser«, siger du. Men når man ser på de to første – og vigtigste – teser, hvad er der så særligt socialdemokratisk ved dem? Det enkelte menneskes frihed står over alt andet, lyder din første tese. Den kunne Søren Pind vel have skrevet.

»Overhovedet ikke. Min pointe er, at det er kampen mod de sociale og kulturelle barrierer, der hindrer mennesker i selv at få lov til at bestemme over deres eget liv – altså den jernhårde sociale arvelov – der er det særligt socialdemokratiske. Det er aldrig koblet sammen med frihedsbegrebet før. Friheden til at vælge mellem offentlig eller privat hjemmehjælp har ikke et hak med frihed at gøre. For mig handler frihed om, at jeg skal kunne se de danske børn i øjnene og sige til dem: Det er kun jer og ikke jeres baggrund eller køn, der bestemmer, hvordan jeres liv skal forme sig.«

Kan du give ét konkret eksempel på, hvad der kan bryde den sociale arv i 2008?

»Skal jeg pege på et helt konkret initiativ, så er det at sikre, at alle indvandrerbørn kommer i vuggestue og børnehave. Det handler om en tidlig indsats, hvis der skal skabes reelt lige muligheder for alle børn.«

Men er det ikke netop en knægtelse af forældrenes frihed til at vælge, om deres børn skal passes hjemme eller i en institution?

»Hvis etniske unge skal have de samme chancer som jævnaldrende opvokset i danske kernefamilier, så bliver du nødt til at træffe et valg. Jeg vægter barnets frihed over forældrenes.«

Din tese nummer to hedder: »Pligter er vigtigere end rettigheder«. Det lyder som noget, beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen (V) kunne finde på at sige til de ledige.

»Jeg skal ikke kunne redegøre for beskæftigelsesministerens udtalelser og holdninger. For mig handler det om, at vi begynder at se konturerne af et samfund, hvor mange ikke i tilstrækkelig grad føler sig forpligtiget overfor fællesskabet. Det bliver vi nødt til at gøre op med nu. Pligtbegrebet skal stå ekstremt højt på alles dagsorden.«

Hvordan spiller det sammen med, at I for mindre end otte måneder siden lancerede 29 velfærdsrettigheder, der netop havde fokus på de rettigheder, rig såvel som fattig har i Danmark?

»Pligten til at yde sit for fællesskabet har altid været en socialdemokratisk kerneværdi. Har den ikke været så synlig på det sidste, så er det måske fordi, at det er en svær og abstrakt diskussion at formidle i 18-nyhederne. Men yder man, hvad man kan, så har man selvfølgelig også retten til en god og tryg alderdom og ordentlig behandling, hvis man bliver syg. Det er her, at de 29 velfærdsrettigheder kommer ind.«

Hvordan skal dine teser kunne redde Socialdemokraterne ud af den aktuelle krise?

»Det hverken kan eller skal de. Der er tale om mit personlige bidrag til den selvransagelsesdebat, som mit parti skal have nu og i den kommende tid. Efter valgnederlaget står vi i en situation, hvor vi er nødt til at udvikle vores politik. Den proces deltager jeg hellere end gerne i med mine teser.«