KOCHS KOGEBOG

Her er Carsten Kochs anbefalinger

Disse anbefalinger er eksperternes bud på en mere effektiv indsats for de ledige.

Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen (S) og Carsten Koch fremlagde i formiddag ekspertudvalgets anbefalinger til en bedre beskætigelsesindsats.

Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen (S) og Carsten Koch fremlagde i formiddag ekspertudvalgets anbefalinger til en bedre beskætigelsesindsats. Foto: Per Folkver/Polfoto

Et ekspertudvalg under ledelse af den socialdemokratiske, tidligere minister Carsten Koch har her til formiddag præsenteret sine anbefalinger til en ny arbejdsmarkedsindsats.

Her er udvalgets anbefalinger.

Ny, individuel og jobrettet indsats for den enkelte

 • Tilbud om hjælp til afskedigede allerede i opsigelsesfasen og større fleksibilitet i varslingsindsatsen til gavn for alle ledige
 • Jobsøgningsforløb med intensiverede samtaler det første halve år og relevante og differentierede samtaler og jobsøgningsaktiviteter
 • Fremrykning af aktiveringsindsatsen til 6 måneder med virksomhedsrettede tilbud for ledige over 30 år (efter 3 måneder for unge under 30 år)
 • Afskaffelse af gentagen ret-og-pligt aktivering
 • Styrket inddeling af ledige efter risiko for langtidsledighed og skærpet pligt til at understøtte ledige i høj risiko (baseret på profiling)
 • Mulighed for at ledige med lav risiko for langtidsledighed kan vælge at gennemføre de første seks måneders samtaleforløb i a-kassen
 • Selvbooking af samtaler og jobsøgningsstøtteaktiviteter i den første ledighedsfase
 • Kompetenceløft af ledere og medarbejdere i a-kasser og jobcentre
 • Harmonisering af reglerne for offentlige og privat løntilskud
 • Øget fleksibilitet i brugen af virksomhedspraktik
 • Målretning og forenkling af jobrotationsordningen
 • Krav om løbende dokumentation af intensiv, bred og realistisk søgning i joblog
 • Styrket mulighed for sanktionering af manglende rådighed

 

Målrettet brug af opkvalificering i beskæftigelsesindsatsen

 • Opkvalificering skal målrettes motiverede ledige med behov for opkvalificering
 • Ret til korte, jobrettede kurser til langtidsledige med jobgaranti
 • Styrket og målrettet voksenlærlingeordning
 • Ret til realkompetenceafklaring
 • Mulighed for brobygningsforløb
 • Ret til basale kurser i at læse, regne og skrive (FVU og OBU kurser)
 • Ret til 6 ugers jobrettet uddannelse efter 6 måneders ledighed efter aftale med jobcentret
 • Ret til uddannelsesløft for ledige med størst behov (erhvervsuddannelse for ufaglærte ledige over 30 år)
 • Skærpet pligt for jobcentrene til at rådgive unge om mulighederne for uddannelse

 

Styrket fokus på virksomhedernes behov

 • Systematisk opsøgende virksomhedskontakt fra jobcentrene baseret på viden om arbejdsmarkedet
 • Systematisk styrkelse af sagsbehandleres viden om arbejdsmarkedet
 • Bedre og lettere hjælp fra jobcentrene til virksomhedernes rekruttering af ledig arbejdskraft samt opkvalificering og fastholdelse af eksisterende medarbejdere (herunder voksenlærlinge og jobrotation)
 • Styrket samarbejde på tværs af kommuner
 • Etablering af én indgang for landsdækkende virksomheder med rekrutteringsbehov
 • Årlige oversigter over igangværende og kommende infrastrukturprojekter og andre større anlægsarbejder

 

Styrkede økonomiske incitamenter for beskæftigelsessystemet og mindre bureaukrati og proceskrav

 • Afskaffelse af proceskrav til indkaldelse til samtaler samt afskaffelse af pligt til gentagen aktivering
 • Omlægning af den kommunale refusion i tråd med Arbejdsmarkedskommissionens forslag, hvor refusionen er ens på tværs af ydelser og uanset indsats og aftagende over tid
 • Afskaffelse af det kommunale beskæftigelsestilskud for at forenkle investeringskalkulen for kommunerne og fremme det tværkommunale samarbejde

 

Ny tværgående organisering og interessentinddragelse

 • De nuværende 94 lokale beskæftigelsesråd og 4 regionale beskæftigelsesråd sammenlægges og organiseres i et antal nye tværgående arbejdsmarkedsråd, der i højere grad afspejler de naturlige arbejdskraftoplande (8-12 stk.)
 • De nye råd skal blandt andet understøtte samarbejdet kommunerne imellem, mellem kommuner og a-kasser, samt mellem jobcentrene, VEU-centrene og de regionale Vækstfora
 • Rådene skal udmønte regional pulje til særlig jobrettet opkvalificering, herunder tilpasset efterspørgslen som følge af infrastrukturprojekter

Kilde: Beskæftigelsesministeriet

KAN DU LIDE VORES ARTIKLER?

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få vores nyheder,
direkte i din indbakke.