Hellere skattelettelser end skattereform

Af | @IHoumark

Trods folkelig opbakning til en grøn reform af det danske skattesystem afviser skatteminister Kristian Jensen (V) at flytte skat fra arbejde til miljøbelastende adfærd. Det vil gå ud over de dårligst stillede, og det vil den borgerlige minister ikke være skyld i.

Kristian Jensen, vores undersøgelser viser, at 7 ud af 10 danskere vil have en skattereform. Er det ikke et vink med vognstang om, at tiden er inde til at give skattevæsnet en ordentlig overhaling?

»Vælgernes svar gør ikke det store indtryk på mig. Det er så billigt og uforpligtende at sige, at man vil have en skattereform. Vi vil jo alle gerne have noget nyt. Men på bekostning af hvad? Det er jo ikke sikkert, at alle får deres ønsker opfyldt, når man så gennemfører en reform. Eksempelvis er det let at forestille sig, at opbakningen til en reform vil være langt mindre, hvis det viser sig, at bolig- eller bilejerne skal holde for.«

Så du opfatter heller ikke vælgernes svar som et udtryk for en irritation eller utilfredshed med stilstand på skatteområdet?

»Men der sker jo en masse på skatteområdet. Vi har gennemført en omlægning af bilafgifterne, og vi har lavet en stor selskabsskattepakke for at lukke skattehuller. Myten om, at vi bare har kanoniseret den socialdemokratiske skatteminister Ole Stavads skattesystem, holder ikke. Ole Stavad ville ikke kunne genkende skattesystemet, hvis han kom tilbage.«

I vores undersøgelse er der stor opbakning til en grøn skattereform, der flytter skat fra arbejde til miljøbelastende adfærd. Hvad mener du om den idé?

»Hvis regnestykket skal gå op, og staten ikke skal tabe penge, så vil det komme til at gå ud over dem, som ikke er på arbejdsmarkedet. Kontanthjælpsmodtagerne, førtidspensionisterne og folkepensionister. Og jeg mener ikke, at det er de grupper, der skal betale for, at andre og mere velstillede får en skattelettelse. Samtidig har jeg den opfattelse, at det, vi har brug for, ikke er en omlægning af skattebyrden, men lavere skat.«

Så hellere skattelettelser end en skattereform?

»Helt sikkert. For skattelettelser er også det, som vil være med til at øge arbejdsudbuddet mest.«

Men hvis man samtidig hæver skatten på miljøbelastende adfærd, så får man jo den bonus, at man udover at kunne finansiere en sænkning af skatten på arbejde også får påvirket folk til fordel for miljøet. Det er vel også værd at tage med?

»Ja. Og det er da også de overvejelser, som vi har gjort os i forbindelse med omlægningen af bilafgiften. Så vi vil gerne være med til at påvirke adfærden gennem afgifter. Men vi skal også bare passe på, at det ikke bliver nye afgifter, der alene indføres for at fylde statskassen. Eksempelvis har CO2-afgiften ingen betydning for CO2-udslippet. Det er kvoternes størrelse, der afgør, hvor meget el-værkerne udleder.«

Men CO2-afgifterne er vel ikke uden betydning for, hvor meget el danskerne bruger?

»Jeg tvivler på, at det er de ni øre i CO2-afgift per kilowatttime, der får danskerne til at tænke sig om.«

Vores undersøgelse viser, at danskerne er villige til at betale mere i CO2-afgift, hvis det går til at øge investeringerne i vedvarende energi. Og selv om du mener, at CO2-afgifternes størrelse ikke har betydning for udslippet, så er danskernes svar vel en indikator på, at vi er parate til at ofre noget for et bedre miljø. Eller hvad?

»Det er jeg da enig i. Vi mærker klart en stærkere og stærkere opbakning til at tage initiativer, der fremmer den vedvarende energi. Men når det ikke har en miljømæssig effekt at sætte CO2-afgifterne op, er det så ikke min opgave – uanset befolkningens mavefornemmelse og holdninger – at gøre det, som er rigtigt? En stor del af miljøpolitikken er »feel good« politik. Jeg ville foretrække, hvis der var tale om »do good« politik.«