Håndværksmestre dødtrætte af unfair konkurrence fra øst

Af | @IHoumark
Mikkel Noel Lanzky

Østeuropæiske håndværkere skaber uretfærdig konkurrence. Det mener 3 ud af 4 håndværksmestre, viser ny undersøgelse. Mestrene siger nu stop for den ulige konkurrence, der rammer mange af dem alvorligt på pengepungen.

NOK ER NOK Siden der i 2004 blev åbnet for østeuropæiske håndværkere, har fagbevægelsen kæmpet mod ud­huling af løn og arbejdsvilkår. Nu lader håndværksmestrene også til at have fået nok. I en ny undersøgelse foretaget af analysefirmaet Kaas & Mulvad for Ugebrevet A4 giver 3 ud af 4 mestre udtryk for, at konkurrencen fra østeuropæerne er uretfærdig.

Den ofte lave løn til østeuropæerne er for de fleste mestre et afgørende problem. Hele 76 procent af mestrene i undersøgelsen mener, at udenlandske håndværkere er med til at sætte løn og arbejdsvilkår under pres. Mestrene kan bare se til, mens ordrerne går dem forbi og i stedet bliver givet til firmaer, der kan tilbyde en langt lavere pris på grund af lavere lønudgifter.

Malermester Leon Pedersen fra Vestsjælland er en af de frustrerede håndværksmestre:

»Jeg har været på pladser, hvor de udenlandske håndværkere er gået for 60-80 kroner i timen. Når vi andre skal give en timeløn, der ligger over 100 kroner i timen, kan vi jo ikke være med mere. Hvordan skal vi andre kunne konkurrere med det,« spørger han.

Tømrermester Jørgen Spange Thomassen fra Storkøbenhavn, er også træt af situationen:

»Der er ikke noget problem, hvis man ansætter folk på ordentlige vilkår, uanset hvor de kommer fra. Men det sker bare ikke særligt ofte, og så får man et sjak, der kører rundt og tager arbejde ved at underbyde på lønnen.«

Mestrenes store arbejdsgiverorganisation Dansk Byggeri meddeler, at man ikke ønsker at kommentere resultaterne af Ugebrevet A4’s undersøgelse på grund af de igangværende overenskomstforhandlinger. Hos interesseorganisationen Håndværksrådet, er holdningen til problemet dog klar. Her siger leder af Erhvervspolitisk Afdeling Anne Holm Sjøberg:

»De østeuropæiske firmaer udgør et kæmpe og stigende problem inden for byggeriet. Vi hører fra mange af vores medlemmer, at de føler sig udsat for unfair konkurrence på blandt andet lønninger, dårlig sikkerhed og unddragelse af skat,« siger hun og fortsætter:

»Når mange mestre siger, at nu må der gøres noget, så hænger det sammen med, at Østaftalen blev ophævet 1. maj 2009. Siden da har firmaerne fra Østeuropa kunnet arbejde frit i Danmark, og mestrene oplever, at firmaerne på mange kringlede måder omgår danske regler om blandt andet sikkerhed på byggepladserne og skattebetaling.«

Sjusk med sikkerheden

Ud over lønnen er sikkerheden på byggepladserne også et punkt, hvor forholdene tilsyneladende halter. To tredjedele af mestrene i undersøgelsen svarer, at sikkerheden er dårligere blandt østeuropæiske håndværkere. Håndværksmestre melder om alt fra indendørs pudse- og slibearbejde uden skærm og masker, til farligt stilladsarbejde og mangel på simple ting som hjelme og sikkerhedssko.

Billedet af store problemer med sikkerheden er noget, man kan genkende i fagbevægelsen. Formanden for 3F’s Byggegruppe, John Larsen, kalder situationen sørgelig.

»Opgørelser over arbejdsulykker i forhold til østeuropæisk arbejde, er jo hårrejsende. De får ikke den instruktion, de skal have, de får ikke know-how om den teknologi, de anvender. Mange steder står det så sløjt til, at jeg ikke tør tænke på det,« fortæller John Larsen.

At de østeuropæiske håndværkere har dårligere sikkerhedsrutiner fremgår tydeligt af ulykkesstatistikker foretaget af 3F. Her har man i en årrække registreret dødsulykker på danske arbejdspladser, og i 2009 stod udenlandsk arbejdskraft for en kedelig rekord med 7 ud af 41 dødsulykker.

Med anslået 40.000 østeuropæere i Danmark svarer det til, at de er overrepræsenteret med 600 procent, når det drejer sig om dødsulykker. Det har tidligere ført til krav om, at virksomheder, der ansætter udenlandsk arbejdskraft, skal kunne dokumentere, at udlændingene forstår regler og instruktion.

Autorisation giver tryghed

Frustrationen over de østeuropæiske håndværkere er ikke bare grebet ud af luften. Knap 40 procent af mestrene i undersøgelsen svarer, at den unfair konkurrence på især løn har betydet færre ordrer.

Henrik Håkansson har også mærket presset fra øst, der har ført til flere tabte ordrer.

»Jeg har ikke noget imod konkurrence, men det skal ske på lige vilkår, og det gør det jo ikke, når de ikke lever op til standarder, som vi andre skal overholde. Når de sover oven på rockwoolen eller gipspladerne på byggepladserne, og har en lille primus stående. Det kan man jo ikke hamle op med,« forklarer Henrik Håkansson.

Det er dog ikke alle brancher, der har lige store problemer med østarbejde. Blandt vvs-installatører og elektrikere er det omkring 60 procent af mestrene, der mener, konkurrencen er uretfærdig - kun en fjerdedel mener, at de har mistet ordrer på grund af ulige konkurrencevilkår. Det står i skarp kontrast til murerbranchen, hvor mere end 80 procent i undersøgelsen svarer, at løn og arbejdsvilkår er sat under pres af udenlandske håndværkere, og næsten 60 procent af murerne mener, at de har mistet ordrer på grund af unfair konkurrence.

Bekymringerne er altså mindst i de brancher, der har en autorisationsordning, som beskytter fagene og sætter regler for, hvem der kan udføre bestemt arbejde. Det tror flere håndværksmestre kunne gøre en forskel for deres egen branche.

»Selvfølgelig har autorisationen noget at sige. Så skal noget arbejde jo udføres af bestemte firmaer, og så kan man stille nogle krav, for at konkurrencen kan blive mere lige,« siger Henrik Håkansson.

Malermester Leon Pedersen er enig:

»Det ville faktisk være en god idé. Jeg vil godt tage et kursus for at få en autorisation som malermester, hvis det kan gøre konkurrencen mere retfærdig. Det kunne også få luget lidt ud i de brodne kar, som laver noget klamp,« lyder hans vurdering.

Den vurdering deler indehaver af Arden VVS Service i Nordjylland, Kurt Povlsen. Han har en klar idé om, hvorfor elektrikere og VVS-installatører oplever færre tabte ordrer og generelt har en mindre bekymret holdning til østeuropæiske håndværkere.

»Det handler jo nok om, at vi har autorisation. Det gør os mindre udsatte, når der er højere krav til, hvem der kan slå sig op som VVS-mand,« siger Kurt Povlsen.

Anne Holm Sjøberg fra Hånværksrådet er afvisende over for ideen om en autorisationsordning for malere, murere og tømrere. Det er vigtigere med den fri konkurrence i EU, mener hun.

Myndighederne svigter

Ugebrevet A4’s undersøgelse tyder på, at murerne generelt er hårdest ramt af den uretfærdige konkurrence. Klart flest murermestre (80 procent) svarer, at myndighederne – eksempelvis Arbejdstilsynet, politiet og SKAT – ikke gør nok for at sikre, at østeuropæiske håndværkere overholder lovgivningen i Danmark. Samlet på alle brancher er det 65 procent af mestrene, der mener det.

Beskæftigelsesministeren har for nylig sendt et lovforslag i høring. Forslaget skal skærpe kravene til brug af østeuropæisk arbejdskraft, så myndighederne kan få lettere ved at føre tilsyn. Forslaget ledsages dog ikke af øgede bevillinger, og netop det gør formanden for Danske Malermestre, Glenn Larsen, skeptisk:

»Det er fint med lovstramninger, men hvis det ikke bliver fulgt op af mere kontrol, så er det fuldstændigt ligegyldigt. Der skal simpelthen afsættes flere midler til Arbejdstilsynet samt SKAT. De nuværende midler forslår som en skrædder i helvede.«

Anne Holm Sjøberg fra Håndværksrådet er enig i intentionen bag lovforslaget, men mener ikke, at det kan stå alene:

»Vi bakker fuldt og helt op om, at bygherrer og entreprenører gøres ansvarlige for, at deres underentreprenører overholder danske regler for blandt andet registrering og sikkerhed. Men det er ikke nok med flere lovkrav og højere bøder. Arbejdstilsynet skal have større ressourcer til at kunne udføre en bedre kontrol. Hvis ikke, ender vi med en skandale som kødskandalen, hvor kontrollen var for dårlig,« siger Anne Holm Sjøberg.

Karsten Hønge, medlem af Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg for SF, så også gerne, at kontrollen med håndværksbrancherne blev bedre:

»Politiet, Arbejdstilsynet og SKAT skal have tilført flere midler for at løfte den kontrol- og tilsynsopgave, de har. Fra regeringen hører vi, at myndighederne har ressourcer nok til at udføre det opsøgende arbejde, men noget tyder på, at det ikke passer. Jeg har hørt fra flere steder i landet, at politiet har afvist at tage imod anmeldelser for manglende registrering, fordi de ikke har mandskab og tid til opgaverne.«

I fagbevægelsen er man glade for, at arbejdsgiverne i byggeriet også oplever den østeuropæiske konkurrence som et problem. Ifølge John Larsen fra 3F har begge parter fordel af en løsning:

»Det er jo ikke kun en egoistisk interessekamp for lønmodtagerne. Det handler om, hvordan vi har indrettet det danske samfund, og hvis den konstruktion ramler sammen, går det også ud over mestrene.«

Arbejdsmarkedsordfører Bent Bøgsted fra Dansk Folkeparti forstår godt håndværksmestrenes holdning men mener, at regler fra EU spærrer for en god løsning:

»Det er svært at gøre noget ved, når EU kræver fri bevægelighed for arbejdskraften. Hvis vi laver for mange regler fra dansk side, kommer vi på tværs af EU.«