Gyldne håndtryk på retur

Af | @GitteRedder
| @JanBirkemose

Formænd i seks LO-forbund vil få en godtgørelse, hvis de forlader deres job frivilligt i dag. Fire af forbundene overvejer at ændre reglen. De øvrige forbund har allerede ryddet op i ordningerne. Forskere kalder det en rigtig beslutning. Snerten af pamperi koster medlemmer.

FARVELKYS Gyldne håndtryk og lukrative pensionsordninger er hastigt på vej ud af LO-forbundene. Hovedparten af de 17 medlemsforbund under LO har igennem de senere år ryddet op i reglerne, der tidligere har sendt formænd på pension med lommerne fulde af kontingentkroner.

Ifølge en kortlægning af forbundenes regler om fratrædelsesgodtgørelser til de politisk valgte, som A4 har foretaget, oplyser seks forbund – inklusive HK – at deres formand kan få en godtgørelse, selv om han forlader organisationen frivilligt. Dermed har de regler, der minder om den ordning, som senest har givet den netop fratrådte HK-formand John Dahl et halvt års løn, selv om han forlod sin post frivilligt for at overtage et chefjob i forsikringskoncernen Alka. Ud af de seks forbund oplyser fire af dem, at de nu overvejer at ændre deres regler.

Resten af LO-forbundene giver ikke en øre til formanden, hvis han selv ønsker at forlade jobbet. Hvis formanden træder tilbage efter at have tabt et kampvalg – og dermed ikke frivilligt – vil hovedparten af forbundene dog fortsat udbetale en godtgørelse, der typisk udregnes efter funktionærlovens bestemmelser, der baseres på det antal år, den afgående formand har været valgt.

Blandt arbejdsmarkedsforskere og kommunikationsrådgivere modtages kortlægningen af den samlede LO-fagbevægelses regler om gyldne håndtryk med lettelse på fagbevægelsens vegne. Ikke mindst fordi fagbevægelsen i de seneste to uger har ryddet forsider med historien om HK-formandens gyldne håndtryk og det juridiske tovtrækkeri mellem LO og den tidligere næstformand Tine Aurvig-Huggenberger om størrelsen på hendes pension.

»Det er glædeligt, at flere og flere fagforeninger siger fra over for sådanne ordninger, men lige nu hjælper det bare ikke ret meget. Det skader simpelthen fagbevægelsens omdømme og bekræfter billedet af et pampervælde, hvor toppen bare rager til sig,« siger kommunikationseksperten Morten Jersild, der i flere årtier har rådgivet fagbevægelsen om kommunikation og image.

Arbejdsmarkedsforsker på Aalborg Universitet Morten Lassen, mener også, at sagerne om fratrædelsesgodtgørelse påvirker danskernes syn på fagbevægelsen i negativ retning:

»Det bekræfter folks opfattelse af, at fagbevægelsen ikke bruger kontingentkronerne til det tilsigtede, nemlig service for medlemmerne. Mange har opfattelsen af, at det her er misbrug af kontingentkronerne. I en tid med medlemsfrafald og hvor alle LO-forbund arbejder med medlemshvervning, er det rigtig skidt timing.«

Set i lyset af at mange LO-forbund har ryddet op i favorable ordninger, kalder Morten Lassen de aktuelle sager brandærgerlige for fagbevægelsen, fordi de kan betyde yderligere medlemstilbagegang på et meget kritisk tidspunkt for LO-forbundene. De seneste to år har LO-forbundene mistet medlemmer i rekordfart, og det har skubbet flere forbund ud i økonomiske kriser.

»Ved at rydde op i lukrative ordninger har LO-forbundene taget et skridt frem, men de sidste ugers sager betyder et stort skridt tilbage. For nu får Det Faglige Hus i Esbjerg og andre gule fagforeninger bedre kort på hånden i deres hvervning. Man må forvente, at sagerne om John Dahl og Tine Aurvig-Huggenberger tilskynder nogle lønmodtagere, der i forvejen overvejer deres medlemskab af et LO-forbund, til at melde sig ud,« mener Morten Lassen.

Også Jørgen Steen Madsen, professor i arbejdsmarkedsforskning ved Københavns Universitet, mener, at fagbevægelsen er på rette spor, når det gælder oprydning i fortidens synder:

»Der har selvfølgelig historisk været et vis form for pamperi i fagbevægelsen, men der er heller ingen tvivl om, at der de sidste 10-20 år er gjort meget for at rydde op. Man har barberet de gunstige regler væk, og sammenlignet med aftrædelsesordninger og gyldne håndtryk i andre brancher og det private erhvervsliv er fagbevægelsen langt bedre end sit rygte.«

Krav om tilbageholdenhed

Begge arbejdsmarkedsforskere påpeger, at der stilles større krav om en vis tilbageholdenhed for ledere i fagbevægelsen, end der gør for ledere i andre organisationer og private virksomheder. Aktionærerne har bestemte forventninger i forretningsverdenen, mens medlemmerne har ganske andre forventninger i fagforeningsverdenen.

»I private virksomheder forventer man nærmest en vis griskhed, når det gælder aftrædelsesordninger og gyldne håndtryk. Men i fagbevægelsen er det forbudt for de valgte ledere at være griske. Der er andre krav og forventninger til fagbevægelsens ledere – de skal være båret af idealisme og engagement, og derfor må de ifølge medlemmernes forventninger heller ikke kræve ublu fratrædelsesordninger og misbruge kontin-gentkronerne,« siger Jørgen Steen Madsen.

Det syn er forbundsformand i Forbundet Træ-Industri-Byg (TIB) Arne Johansen rørende enig i. Han er derfor ked af de aktuelle fratrædelsessager i LO og HK.

»I TIB arbejder vi på højtryk for at skabe verdens bedste fagforening, og de sidste ugers debat om størrelsen af pension og fratrædelsesgodtgørelse er et stort tilbageslag i det arbejde. Det irriterer mig ud over alle grænser, og det skader os voldsomt,« siger Arne Johansen.

Han sender nu en redegørelse ud til alle lokalformænd i forbundet for at skabe klarhed om de gældende regler i TIB.

Også afdelingsformand i TIB og formand for Byggefagenes Samvirke Anders Olesen har læst skriften på væggen. De her sager kan betyde medlemsflugt, lyder det fra Anders Olesen, der i ugens løb har været rundt på byggepladser.

Han mener dog, at fagbevægelsen fortsat skal udbetale »anstændige« lønninger til de politisk valgte og også hjælpe dem økonomisk videre i deres liv, når de forlader det faglige arbejde. Det skal bare ske inden for rimelighedens grænse.

Et af argumenterne for gode fratrædelsesordninger – især de særdeles gode – er, at det ellers vil blive umuligt at tiltrække dygtige ledere. Men det afviser Anders Olesen:

»Jeg kan ikke se, at vi ikke skulle kunne rekruttere forstandige ledere. Og jeg vil til enhver tid foretrække folk, der er drevet af ideen, frem for folk, der tiltrækkes af en uanstændig høj løn.«