Gratis arbejde hitter

Af | @MichaelBraemer

Kongehuset ansætter unge studerende til ulønnet kommunikationsarbejde. Det vækker forargelse, men mange andre gør som hoffet. Journalistforbundet er bekymret over udviklingen.

JOB UDEN LØN Det vakte forargelse i den forløbne uge, at kongehuset søger unge med universitetsbaggrund til arbejde i kommunikationsafdeling og sekretariat uden at ville betale en krone for deres indsats. Men kongehuset gør bare som så mange andre virksomheder og institutioner, der ansætter universitetsstuderende på jagt efter praktisk erfaring og frem for alt et guldrandet CV i ulønnet praktik.

Hoffet søger to unge, der skal være universitetsstuderende, enten inden for kommunikation eller anden relevant uddannelse. Det er et område, der dækkes af blandt andet fagforbundet DJØF, og her ser chefkonsulent Nynne Lykke Christensen fra forbundets rådgivningscenter intet problem i, at medlemmer sammen med studierne udfører ulønnet arbejde. Tværtimod, understreger hun, og afviser enhver påstand om skruebrækkeri.

»Jeg betragter det som en del af uddannelsen. Jeg opfordrer studerende medlemmer til at tage ulønnede, meritgivende praktikforløb. De har godt af noget praktisk erfaring ved siden af den teoretiske viden, de får på universitetet. De bliver i stand til at se, hvad teoretisk viden kan bruges til ved at sætte den ind i en praktisk sammenhæng. Og vi kan se, at mange senere får job på baggrund af deres praktikforløb,« siger hun.

Ifølge Nynne Lykke Christensen er »mange« studerende DJØF’ere ude i ulønnet praktik. Hvor mange vil først en kommende undersøgelse sætte tal på. Men chefkonsulenten lægger vægt på, at de studerende under praktikopholdene - som typisk varer et halvt år - udfører arbejde, som ellers ikke ville blive gjort.

»Jeg har aldrig oplevet klager fra andre medlemmer over, at der bliver taget arbejde fra dem,« siger hun.

Når man ser jobopslag fra folketingsmedlemmer, der søger ulønnede praktikanter, kan man dog godt få indtryk af, at der er tale om arbejde, som skal gøres under alle omstændigheder. Og at der måske i stedet skulle uddannede kræfter på banen for at klare det store ansvar, der lægges op til.

For eksempel i et aktuelt jobopslag fra Venstres udenrigs- og it-ordfører Michael Aastrup Jensen. Research og forberedelse af politisk beredskab, udkast til debatindlæg og pressemeddelelser, kontakt til journalister, pressestrategi, netværksarbejde og udbygning af hjemmeside er blandt de mange opgaver, han ønsker løst ganske gratis.

Der kan næppe lægges noget partipolitisk i holdningen til den ulønnede arbejdskraft, for billedet var nogenlunde det samme i et nyligt jobopslag fra SF-folketingsmedlem Karsten Hønge. Her havde der dog sneget sig så meget praktisk socialisme ind i jobopslaget, at der blev lovet gratis frokost på partiets regning.

Studiechef på Københavns Universitet Claus Nielsen er lige så begejstret som Nynne Lykke Christensen for, at studerende prøver deres teoretiske viden af i en praksis. Og han ser ikke noget faretruende i, at der er et højt ambitionsniveau i jobopslagene.

»Det er jo sådan med ønskesedler, at det ikke er sikkert, man får alt opfyldt. Jeg synes også, at opslag nogle gange kan lyde lidt ufokuserede. Den studerende skal sådan set kunne alt. Men det står ikke helt klart, hvad vedkommende skal lave,« påpeger han.

Hvis Københavns Universitet går med til at lave en praktikkontrakt, så kommer læringspotentialet – altså hvad den studerende kan få ud af opholdet – til at træde tydeligere frem, lover Claus Nielsen.

»Og uden kontrakt, ingen merit,« siger han med henvisning til, at de studerende med en praktikkontrakt godkendt af universitetet kan bruge praktikken som en del af deres uddannelsse.

Også organisationer som Amnesty International og Dansk Røde Kors søger gratis arbejdskraft til at profilere sig. Udviklingen er en torn i øjet på Fred Jacobsen, næstformand i Dansk Journalistforbund, som gerne vil dække området, og som tidligere har kæmpet sig til lønnet praktik for journaliststuderende - cirka 15.000 kroner om måneden.

»Nu er vi i stigende grad blevet forbund for kommunikationsfolk med helt andre udannelsesmæssige baggrunde, hvor der ikke er tradition for lønnet praktik. Rigtig mange universitetsstudier indeholder i dag noget med kommunikation. Det har vi ikke noget imod, men der ligger en udfordring i at få en anden tradition ind og organisere bredere, når vi samtidig skal sørge for, at aftaler ikke bliver undergravet,« siger han.

Skruebrækkeriet opstår ifølge Fred Jacobsen, hvis der kommer ulønnede praktikanter ind på de områder, hvor Journalistforbundet har overenskomst.

»Vi mener, der skal falde betaling, hvis noget ud fra en professionel vurdering har værdi nok til at blive offentliggjort. Det må vi stå fast på i et forbund med op til 2.500 freelancere.«