Analyse

Græsrødder har held med at organisere løsarbejderne i platformsøkonomien

Flere og flere mennesker får arbejde via en app - i Danmark for eksempel med at gøre rent via Happy Helper eller bringe mad ud via Just Eat. Disse løsarbejdere har den etablerede fagbevægelse svært ved at organisere. Græsrods-organisationer derimod har held med at få app-arbejderne organiseret, og der bliver udvist stor kreativitet.

Af Bethany Staunton

Translatør ved europæisk fagbevægelses forskningsinstitut ETUI

[email protected]

 

Arbejdspladsen er det klassiske midtpunkt for organisering af en fagforening. Den fælles oplevelse af at arbejde for den samme arbejdsgiver, på det samme kontor eller fabrik og med de samme otte timer, der skal gå hver eneste dag, har dannet grundlaget for kollektiv organisering.

I dag, derimod, arbejder en betydelig andel af befolkningen ikke på samme måde, som man gjorde for 50 eller endda 20 år siden.

Platformsansatte betragtes som ’uafhængige leverandører’; de har få rettigheder og utilstrækkelig social beskyttelse. Bethany Staunton, translatør ved forsknings-institutionen ETUI

Ansatte hos online-platforme som Happy Helper og Uber arbejder ikke direkte for en arbejdsgiver. De handler med en mellemmand, også kendt som en 'platform', der modtager forespørgsler fra 'kunder' til et specifikt stykke arbejde og finder en 'leverandør', der kan gøre det.

Arbejdet, stort og småt, fra nemme til mere komplekse og krævende opgaver, udføres på en ’on-demand’ (på efterspørgsel, red.) basis og betales ud fra tjeneste-ydelsen.

Platformsansatte betragtes som ’uafhængige leverandører’; de har få rettigheder og utilstrækkelig social beskyttelse. Det er en kamp i sig selv at samle disse arbejdere.

Danske Hilfr.dk var et gennembrud

Fremkosten af platformsøkonomien er nødt til at blive et attraktivt emne i arbejdsmarkeds-forskningen.

Faiwork Foundation anslår, at der nu skulle være over syv millioner platformsarbejdere verden over. Det er ganske vist vanskeligt at kortlægge denne økonomis omfang, og der findes kun begrænset, transnational data baseret på spørgeskemaundersøgelser, der generelt set afslører, at størstedelen arbejder uregelmæssigt og supplerer med anden indkomst. Men set i lyset af den nuværende tendens til at øge deregulering og usikkerheden på arbejdsmarkedet, burde denne 'nye' økonomi være et centralt område for fagbevægelsen.

Den kollektive aftale, der blev indgået mellem Hilfr.dk og 3F, var verdens første af sin slags og en bemærkelsesværdig landvinding. Bethany Staunton, translatør ved forsknings-institutionen ETUI

Grundet de mange udfordringer ved geografisk spredning, tvetydige beskæftigelses-statusser og direkte fjendtlighed fra platformene selv, mangler disse digitale virksomheder generelt en fagforening.

En stor prioritet for fagforeningerne er derfor at integrere platformsarbejdere i kollektive forhandlinger.

Den kollektive aftale, der i juli 2018 blev indgået i Danmark mellem online platformen Hilfr.dk, der leverer rengøringsservice, og fagforbundet 3F, var verdens første af sin slags og en bemærkelsesværdig landvinding. 

I en prøveperiode på et år bliver platformens 450 freelancemedarbejdere klassificeret som 'medarbejdere' efter at have gennemført 100 timers arbejde, der derved giver dem højere løn og social beskyttelse.

Andre etablerede fagforeninger har også været aktive hen over Europa og oprettet samarbejdsudvalg for platforme og hjemmesider, hvor arbejdstagere kan evaluere de virksomheder, de 'arbejder' for. Men det er ofte nyere og græsrodslignende former for fagforeninger, der har været mest aktive i denne spirende sfære.

I en artikel ved navn ’Will trade unions survive in the platform economy?’, har ETUI-forsker Kurt  Vandaele identificeret nogle tendenser i vesteuropæiske lande, der kunne pege mod nye strategier og løsninger.

De mange veje til kollektiv repræsentation

For det første bliver uafhængige græsrods-fagforeninger mere fremtrædende – især i platformsøkonomiens transport- og fødevaresektorer.

Et nøgleeksempel er her den relativt nye Independent Workers Union of Great Britain, der repræsenterer løst ansatte arbejdere og har spillet en central rolle ved aktioner mod platformen Deliveroo i London.

Fagforeningen lykkedes med at skabe kampagner, der tiltrak mediernes opmærksomhed gennem blandt andet kreative demonstrationer og direkte målretning af brugerne.

Freie Arbeiterinne- und Arbeiter-Union (FAU) i Berlin, der også arbejder med fødevarerkurerer, etablerede i 2018 International Labour Confederation sammen med andre militante fagforeninger over hele verden. Disse fagforeninger prioriterer deres forhold til medlemmerne ved at engagere dem direkte i mobiliserings-kampagner.

Udbredt organisering i kurerbranchen

Et andet fænomen har været fremkomsten af bybaserede laug (i Danmark var der før i tiden håndværkerlaug i alle større byer, red.) oprettet af selvorganiserede platformsarbejdere.

Igen er fødevarekurer-branchen et godt sted at finde et væld af eksempler, hvor cykelkurerer opretter sådanne laug i Frankrig, Tyskland og Italien for at drive (eller cykle) deres sag frem.

De støttes ofte både af gamle og uafhængige fagforeninger, der tilbyder dem juridisk bistand og logistiske råd. Et eksempel på et sådant initiativ va,r da Riders Union Bolonga underskrev en aftale med de tre store italienske fagforbund, byrådet og den lokale leveringsplatform 'Sgnam e MyMeny', for at skabe en ramme med minimumsstandarder for platformsarbejdere i byen.

En anden måde, hvorpå disse platformsarbejdere bliver repræsenteret i platforms-økonomien, finder man i Belgien. Societé Muturelle d’Artistes (SMart) - en organisation for kunstnere, blev oprettet i 1998 og er et ledende eksempel på dette område.

SMart har nu udvidet sine aktiviteter til flere europæiske lande og tilbyder ydelser og social beskyttelse til freelance-arbejdere inden for de kreative fag. Disse organisationer, der engang blev betragtet som kvasi-fagforeninger, har imidlertid tiltrukket en vis kritik fra etablerede fagforeninger for at søge legitimitet fra arbejdsgiverorganisationer og dermed træde ind på de traditionelle fagforeningernes territorium.

Kooperativerne kan i stedet være en måde, hvorpå de spredte onlinearbejdere kan sætte en stopper for udnyttelsen af deres arbejdskraft. Bethany Staunton, translatør ved forsknings-institutionen ETUI
  

Endeligt er der platforms-koorperativer , der sigter mod at tilbyde en alternativ, demokratisk virksomhed til arbejdstagerne. Dette er stadig et spændende område, og The Internet of Ownership viser en liste over eksisterende initiativer.

I modsætning til førnævnte græsrodforeninger og laug er disse koorperative ikke kun fokuseret på 'offline-medarbejdere', der lettere kan organisere sig på grund af større fysisk kontakt og arbejdspladsens forhandlingskraft. Kooperativerne kan i stedet være en måde, hvorpå de spredte onlinearbejdere kan sætte en stopper for udnyttelsen af deres arbejdskraft.

Konflikt eller samarbejde: Hvad bringer fremtiden?

Vandaeles forskning tyder på, at mens disse nye typer af organisationer er særligt dynamiske i platformsøkonomien i forhold til deres mere traditionelle kollektive kolleger, behøver de forskellige tilgange ikke at være gensidigt udelukkende.

Nyere græsrodsbevægelser kan lære meget af mere etablerede fagforeninger om kollektive forhandlinger og social dialog – men sidstnævnte kan tage inspiration fra de nye organisationers egenskab til at mobilisere medlemmer.

Eftersom så mange nye platformsarbejdere er studerende eller unge, så er dette også en mulighed for fagforeningerne for at tiltrække en ny generation af medlemmer.

Sådanne initiativer vil være - og er fyldt med - hindringer som modstridende interesser og uforenelige tilgange.

ETUI-undersøgelsen afslører, at det, som platformsøkonomien fremhæver tydeligst ,er en klar fragmentering, der bliver skabt mellem forskellige former for arbejdskrafts-aktivisme, og det afhænger meget af fremtidige strategier. Men i en kontekst med faldende medlemstal for fagforeninger over hele Europa, er en lille smule iver og entusiasme ikke en dårlig ting.