Analyse

Gør en målrettet indsats for ledige seniorer, tak

Man skal ikke behandle ledige seniorer med fløjlshandsker, for de har ofte gavn af de samme indsatser som andre ledige. Men tilbuddene bør nok fokusere mere på de ældres særlige kompetencer og i nogle tilfælde tilskynde dem til at skifte branche.

Af Lisbeth Pedersen

Forsknings- og analysechef, VIVE Arbejde og Ældre

[email protected]

 

 

Seniorer klarer sig godt på arbejdsmarkedet. De +50-årige har siden år 2000 haft en jævnt stigende beskæftigelse – også i kriseårene omkring år 2008, hvor den samlede beskæftigelse ellers faldt. Flere seniorer bliver længere på arbejdsmarkedet og har flere gode år i job. 

Selv om seniorernes ledighed generelt er på samme niveau som andre aldersgruppers, er der en vigtig forskel: Nogle seniorer har sværere ved at finde job, hvis de først er blevet ledige. Den gruppe kan det være nødvendigt at gøre en særlig indsats for.

Spørgsmålet er så, hvad der konkret skal gøres. For det er både spild af tid og penge at udsætte borgerne for noget, der ikke virker - eller ligefrem bringer dem længere væk fra arbejdsmarkedet. Derfor er det godt at lære af egne og andres succeser og fejltagelser, inden man sætter nye initiativer i gang.

Seniorernes chancer på arbejdsmarkedet forringes, hvis de får særordninger. Lisbeth Pedersen, forsknings- og analysechef i VIVE

I 2016 gennemgik VIVE (tidligere SFI) den eksisterende viden fra Danmark og en række andre vestlige lande om, hvad der virker og ikke virker, hvis man vil bringe ledige seniorer i beskæftigelse. 

Forkert at opgive ledige seniorer

I Danmark har vi tidligere forsøgt os med ordninger, der skulle friholde ledige seniorer fra at søge job. For eksempel indførte man den såkaldte overgangsydelse. Men ordningerne betød, at et stort antal seniorer reelt forlod arbejdsmarkedet.

Den type ordninger har man også haft i andre vestlige lande. Amerikanske og europæiske undersøgelser viser, at seniorernes sandsynlighed for at komme i job falder betragteligt, hvis man forlænger den periode, hvor de kan få understøttelse, eller fritager dem fra at søge job, mens de er på understøttelse.

Det samme gælder, hvis de bliver fritaget for aktivering. Seniorernes chancer på arbejdsmarkedet forringes altså, hvis de får særordninger, der forlænger deres periode på passiv forsørgelse, eller hvis man forringer deres mulighed for at blive aktiveret. 

Samme indsats som andre ledige

De undersøgelser, VIVE har gennemgået, peger altså på, at det er vigtigt ikke at opgive de ledige seniorer. Men hvad er det så, man skal tilbyde dem? I VIVE's gennemgang af den eksisterende forskning var der to vigtige resultater:

  1. De ledige seniorer har generelt gavn af samme indsatser, som andre ledige.
  2. Vi ved for lidt om, hvordan privat jobtræning virker på ledige seniorer.

 

Vi ved, at hvis man hjælper en ledig med at få adgang til private virksomheder, er det det bedste redskab til, at den ledige på ny får tilknytning til arbejdsmarkedet. Men vi kan ikke påvise den samme sammenhæng for de ledige seniorer. Det er ikke nødvendigvis fordi, den ikke findes, men fordi den kun har været undersøgt i meget begrænset omfang.

Ældre kan have godt af at skifte branche

Når privat jobtræning virker på andre ledige, er det sandsynligt, at den også virker for ledige seniorer. Men det er ikke sikkert, at de ledige seniorer skal have præcis de samme typer af tilbud, som andre ledige.

De ældre medarbejdere har typisk mere forståelse for overordnede sammenhænge og flere emotionelle og sociale kompetencer. Lisbeth Pedersen, forsknings- og analysechef i VIVE

Der er nogle ting, vi bliver dårligere til med alderen, men der er også nogle ting, vi bliver bedre til. Den australske forsker Simon Bigs har set nærmere på, hvordan vores præferencer og kompetencer forandres og udvikles over livet. Bigs finder, at vi i vores yngre år stræber efter at finde vores 'rette plads'. Men senere i livet handler vi mere individuelt, har større overblik og mere specialviden.

De ældre medarbejdere har derfor typisk mere forståelse for overordnede sammenhænge og flere emotionelle og sociale kompetencer.  

Det kan betyde, at ikke alle seniorer skal fortsætte i det karrierespor, de hidtil har befundet sig i. De ledige seniorers kompetencer kan måske bruges bedre i job, der kræver andre kompetencer end de job, de tidligere har haft. Den pointe understøttes også af en dansk undersøgelse fra 2012. Den viser, at en ret stor andel af dem, der har været uden job i en periode, starter i en ny branche eller i et nyt job, når de vender tilbage til arbejdsmarkedet igen. 

Så måske skal både de ledige seniorer og sagsbehandlerne på jobcentrene i fremtiden vænne sig til at se flere seniorer i job og brancher, hvor de ikke har været før.

Analysen er skrevet af en ekstern skribent og er ikke udtryk for Ugebrevet A4's holdning.

Her kan du læse mere

Her kan du læse mere om, hvad der virker og ikke virker i indsatsen for ældre arbejdsløse.

Bach, Mehlsen og Høgelund (2016): Evidens om effekten af indsatsen for ledige seniorer. En litteraturoversigt. SFI-rapport 16:11. København

Larsen, Bach og Liversage (2012): Pensionisters og efterlønsmodtageres arbejdskraftpotentiale. SFI-rapport 12:15.