Fyrede jyder får ufrivilligt

Af | @IHoumark

Ledigheden nærmest eksploderer i Jylland, og tusindvis af fyrede ufaglærte kommer efter alt at dømme til at stå uden job i måneder eller måske endda år. Fra Holstebro, hvor fyringsbølgen rammer hårdt, lyder meldingen: Der er ingen job til ufaglærte.

LEDIGHED John Skatka arbejder på lånt tid på jernstøberiet Valdemar Birn i Holstebro. Han er ligesom så mange andre i produktionen blevet fyret og skal stoppe til juni. Da han står mellem larmende maskiner og taler, går en af de andre mænd i blåt tøj forbi og bemærker: »Står du nu der og snakker igen!« Fyrede John Skatkas svar kommer prompte: »Jo mindre jeg laver, desto længere tid er der arbejde til mig …«

Humoren har John Skatka på sin side, og den får han brug for. Foran ham truer nemlig ufrivillig lang tid som arbejdsløs. Ganske vist graver han med glæde løs i sin kolonihave, men kollegerne og lønnen undværer han nødigt i ret lang tid.

»Som landet ligger nu, ser det sort ud med at få arbejde. De fyrer jo folk alle steder, og de fleste arbejdsgivere vil jo helst have dem, der er lidt yngre end mig,« siger 54-årige John Skatka og ser ned på sine næver – barket af 15 års slid med støbejern.

De dystre udsigter for job bliver bekræftet af fællestillidsrepræsentanten for de ansatte i produktionen på jernstøberiet, Jette Sulkjær. Hun har i løbet af sine 33 år i virksomheden oplevet en del fyringsrunder, men den seneste i februar var nok den værste.

»Før i tiden kunne folk herfra få arbejde på andre store virksomheder i området, når de blev fyret. Men denne her gang er der ingen steder, hvor de skal bruge flere ufaglærte – tværtimod. Der er ingen ufaglærte job at få, medmindre man vil gøre rent på deltid eller køre langt for at dele aviser ud om natten,« konstaterer Jette Sulkjær.

En gennemgang af de nyeste tal fra det statslige Jobindsats.dk viser tydeligt, at jobmarkedet fryser til i Holstebro og det meste af Jylland. 23 ud af de 25 jobcentre – hvorunder ledigheden er steget allermest målt fra november i fjor til januar i år – ligger i Jylland. I den periode kom der på landsplan 26 procent flere modtagere af dagpenge, mens ledigheden i jyske kommuner som Tønder, Hedensted og Thisted steg med mere end 40 procent.

Kigger man fremad, ser det ud til at blive endnu sværere at få job i det jyske. Chefanalytiker Frederik I. Pedersen fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AErådet) siger:

»Stigningen i ledigheden i Jylland er alarmerende, for alt tyder på, at ledigheden vil fortsætte med at vokse. I 2009 vil Jylland formodentlig få den mest negative udvikling i ledighedstallene set i forhold til de andre landsdele.«

Ifølge et notat fra AErådet vokser ledigheden mest af alt i Vestjylland, mens væksten er mindre i de jyske storbyer Aalborg og Århus.

Især ufaglærte bliver ramt

Når John Skatka fra jernstøberiet henvender sig til 3F Holstebro-Struer, får han gode råd om mulig uddannelse under ledighed. Men ingen stiller ham arbejde i udsigt foreløbig. Formanden for 3F-afdelingen Flemming T. Sørensen siger:

»Hvis du er fyret ufaglært her i området, så er chancen for at komme i gang igen inden for de første tre måneders ledighed så godt som ikke eksisterende.«

Som et eksempel på det lukkede job­land fortæller Flemming T. Sørensen, hvad der skete, da Genbrugspladsen i Holstebro tidligere på året søgte én arbejdsmand. Ikke færre end 362 ansøgninger væltede ind.

»Hvis ufaglærte her i området gerne vil have ganske, almindeligt industriarbejde, så kan de være meget heldige at finde noget hist og pist, men ellers tror jeg, at de skal helt ned til Billund (95 kilometer væk, red.), hvor Lego tager nogle folk ind,« siger Flemming T. Sørensen.

3F Holstebro-Struer satte tidligere på året en kedelig rekord. Andelen af ledige medlemmer var vokset fra 5,4 procent i januar 2008 til 14,3 procent i januar 2009. Den højeste stigning på landsplan blandt alle 3F’s lokale a-kasser. Ledigheden blandt 3F’erne, hvoraf mange er ufaglærte, står i skærende kontrast til ledigheden for alle i Holstebro Kommune. Den var i januar på 2,1 procent.

Ikke bare i Holstebro, men i Jylland generelt rammer ledigheden især de ufaglærte. Det hænger sammen med, at der er forholdsvis mange ufaglærte inden for de sektorer, der indtil videre er hårdest ramt af finanskrisen: byggeri og industri.

Den høje ledighed tager 3F-lokalformanden Flemming T. Sørensen som en stor opgave for fagforeningen.

»Både nu og på længere sigt bliver det vanskeligere at få job som ufaglært. Derfor prøver vi på at få så mange som muligt af de fyrede til at tage kurser og uddannelse i det hele taget,« siger Flemming T. Sørensen.

Ledighed = spark bagi

Chefen for Jobcenter Holstebro, Kasper Rossau, erkender, at der for tiden ikke er mange åbne døre for jobsøgende ufaglærte i området. Han understreger dog samtidig:

»Arbejdsmarkedet står altså ikke bomstille. Ligesom der ikke var grund til at være superoptimist under opturen, så er der heller ingen grund til at være superpessimist nu.«

Ifølge jobcenterchefen behøver ingen ufaglærte gå i sort over at være blevet fyret. Tværtimod kan ledigheden blive startskuddet til et bedre job, mener han og forklarer:

»Når unge under 30 år kommer her og melder sig ledige, så taler vi med dem om ordinær uddannelse. For de kan ofte med uddannelse få sig et bedre arbejde og større jobsikkerhed.«

26-årige Heidi Bjerg er en af de unge, som snart står i jobcenteret. Hun er fyret fra jernstøberiet Valdemar Birn, hvor hun har arbejdet i syv år som ufaglært. En uddannelse er hun aldrig kommet i gang med bortset fra handelsskolernes grundforløb.

»Det gør ikke så meget, at jeg blev fyret, for jeg er jo ung endnu. Og jeg kender mig selv godt nok til at vide, at jeg skulle have et spark bagi for at komme i gang med en uddannelse. Jeg er sådan lidt tryghedsnarkoman og har det bedst med det, jeg kender. Og så er det jo også svært at gå fra en fuld løn til SU,« fortæller Heidi Bjerg.

Hendes plan er nu at tage nogle kurser, når hun fratræder i maj. Derefter vil hun gerne i gang med uddannelsen til lægesekretær, hvilket vil give hende en god chance for at komme i job bagefter.

Mens Heidi Bjerg både personligt og økonomisk kan overskue at gå i gang med en uddannelse, ser det sværere ud for hendes fyrede, midaldrende kolleger. Fællestillidsrepræsentant Jette Sulkjær sidder i jernstøberiets kantine blandt mange blåkædte mænd med tyndt hår og siger:

»Der er blevet skåret så hårdt i kernetropperne på Birn, at nogle af de afskedigede er folk, der aldrig havde forestillet sig at blive fyret. Mange fyrede har været her i 15 år eller mere. For dem er fyringen en kæmpe omvæltning, og de har måske svært ved at forestille sig selv lang tid på et kursus eller en uddannelse,« siger Jette Sulkjær.

Den lokale 3F-formand Flemming T. Sørensen bekræfter, at der skal bruges en del kræfter på at overbevise ufaglærte om at sætte sig i et klasselokale.

»Ufaglærte fabriksarbejdere, der har været det samme sted i mange år, har ofte svært ved at forestille sig et andet arbejdsliv via uddannelse. Dertil kommer, at mange af dem er
ufaglærte, netop fordi de har haft nederlag i deres skoletid,« siger Flemming T. Sørensen.

På borgmesterkontoret i hjertet af Holstebro sidder Venstre-manden Arne Lægaard med en kæmpe udfordring. Det lokale dagblad har udråbt 2009 til et annus horribilis – et rædselsår – for byen, fordi fyringerne på Valdemar Birn langt fra står alene. Eksempelvis mister Holstebro en af sine allerstørste arbejdspladser, når Danish Crown til sommer lukker sit slagteri i byen og sender 463 mennesker på gaden. Samtidig skiller en række andre små og store virksomheder i området sig af med folk.

Borgmester Arne Lægaard farer dog ikke op af borgmesterstolen, selv om ledigheden i kommunen er steget med 35 procent på bare to måneder. Han hæfter sig ved, at ledigheden i kommunen fortsat er lav. Selv om den efter al sandsynlighed er steget siden, så var den i Holstebro 2,1 procent i januar – som er det senest opgjorte tal – mod 2,6 på landsplan.

»Vi ligger meget pænt i statistikken sammenlignet med andre. Og så skal man huske, at selv om ledigheden kommer op på fire eller fem procent, så er den stadig meget lav i forhold til, hvad den tidligere har været,« siger Arne Lægaard.

Han afviser enhver tale om, at Holstebro med voksende ledighed står foran en krise med blandt andet butiks­lukninger på byens nærliggende gågade. Han erkender dog, at kommunen må reagere på ledigheden. Og det sker da også blandt andet ved at strikke en masse tilbud om uddannelse sammen til de fyrede. Borgmesteren har også nedsat en tænketank.

»Jeg håber, at vi med tænketanken kan få en masse gode ideer på bordet til, hvordan vi skaber vækst her i området,« siger Arne Lægaard.

Som et eksempel på en lovende investering i området nævner Arne Læ­gaard – der ud over at være borgmester også er landmand – at man lige uden for Holstebro er ved at lægge an til at bygge Nordeuropas største biogasanlæg, der skal omdanne gylle fra de mange gårde i området til energi og gødning.

Udsigt til endnu flere ledige

Den lokale 3F-formand Flemming T. Sørensen klapper ikke i hænderne over Holstebro Kommunes indsats for at sikre arbejdspladser og skabe nye.

»I stedet for på alle måder at fremme erhvervsudviklingen i området – blandt andet ved at give svinefarmere lov til at producere flere slagtesvin – har Holstebro i mange år brugt en masse krudt på offentligt at skændes med Herning om forskellige offentlige investeringer for eksempel et nyt sygehus,« siger Flemming T. Sørensen.

En ting er lokale indsatser for beskæftigelsen, noget andet er landspolitiske. Og her skal fyrede jyder nok ikke regne med en redningsplanke fra Christiansborg. For uanset, hvad politikerne måtte finde på af skattelettelser, vækstpakker og jobplaner, regner de fleste økonomer med, at ledigheden stiger de kommende år.

»Arbejdsløsheden vil efter alt at dømme stige helt frem til 2011, og alene ved udgangen af i år vil jeg tro, at vi er nået op på 120.000 ledige,« siger chefanalytiker Frederik I. Pedersen.

I kantinen på jernstøberiet sidder John Skatka tilbage uden tro på, at hans muligheder for at få et job snart bliver bedre.

»Realistisk set må jeg nok tage en periode på dagpenge. Det går nok, men jeg kommer virkelig til at savne kollegerne,« siger John Skatka.