Digital revolution

Fynske tillidsfolk danner alternativt disruptionråd

Af | @GitteRedder

Ti tillidsrepræsentanter fra fynske virksomheder har etableret et mini-disruptionråd. De er trætte af, at millioner af uddannelseskroner hober sig op i kompetencefonde og samler støv. De vil bruge det nye tværfaglige netværk til at presse både kolleger og arbejdsgivere til at prioritere uddannelse. LO-formand Lizette Risgaard håber, at det fynske initiativ inspirerer andre tillidsfolk.  

Det er ris til egen rumpet, at mange HK'ere, 3F'ere, teknikere og andre lønmodtagere dropper efteruddannelsen. Det mener tillidsrepræsentanterne (fra venstre) Tine Lübker, Lars Sørensen, Allan Hanndbæk og Per Jensen. De vil ruske op i både deres kolleger og arbejdsgiverne for at sikre mere opkvalificering.    

Det er ris til egen rumpet, at mange HK'ere, 3F'ere, teknikere og andre lønmodtagere dropper efteruddannelsen. Det mener tillidsrepræsentanterne (fra venstre) Tine Lübker, Lars Sørensen, Allan Hanndbæk og Per Jensen. De vil ruske op i både deres kolleger og arbejdsgiverne for at sikre mere opkvalificering.     Foto: Gitte Redder.

 

Robotterne kommer helt af sig selv i danske virksomheder. Men det gør uddannelse ikke. 

Derfor skal smede, elektrikere, teknikere og alle andre lønmodtagere se at få fingeren ud og tage noget efteruddannelse. Og arbejdsgiverne skal tilsvarende tilskynde deres medarbejdere til at tage masser af efteruddannelse og gladelig betale for at gøre de ansatte klogere.

Sådan lyder det fra tillidsrepræsentanter på Fyn, der har dannet deres egen regionale udgave af regeringens disruptionråd for at give deres arbejdsgivere og kolleger et velment spark bagi.

Tillidsrepræsentant Tine Lübker fra Teknisk Landsforbund fremhæver, at det nye disruptionråd ikke kun er etableret for at skælde ud på arbejdsgiverne.

»Alt for mange lønmodtagere går ikke op i overenskomsterne og de mange rettigheder til uddannelse, som fagbevægelsen har forhandlet sig frem til på deres vegne. Det er ris til egen rumpet, at mange HK’ere, 3F’ere og teknikere slet ikke tager efteruddannelse, for det gør det sværere at forhandle god løn, at skifte job og at kunne være på arbejdsmarkedet i mange år,« siger Tine Lübker.

Tillidsrepræsentant Tine Lübker har en opfordring

Ideen til det lokale disruptionråd opstod i oktober, da beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) sammen med LO-formand Lizette Risgaard og andre medlemmer af regeringens disruptionråd besøgte Lindø Industripark ved Kerteminde. 

Forkert kun at bebrejde arbejdsgivere

De lokale tillidsrepræsentanter troppede op, trykkede hånd og fik gode snakke med Troels Lund Poulsen. Ministeren får da også skulderklap for at lytte og være optaget af at geare det danske arbejdsmarked til den digitale revolution.

Hvis vi ikke uddannes til at bruge de nye teknologier, er vi prisgivet. Allan Hanndbæk, tillidsrepræsentant, Dansk Metal.

Men efter skåltaler og ministersnak, hvor man bekræftede hinanden i behovet for uddannelse, så tillidsfolkene hinanden i øjnene. Og måtte tilstå, at uddannelsesaktiviteten står sløjt til mange steder. Og at man ikke bare kan bebrejde arbejdsgiverne alting til evig tid.

Allan Hanndbæk fra Dansk Metal Odense er også med i det alternative disruptionsråd for at skubbe på for at få mere uddannelse.

»Hvis vi ikke uddannes til at bruge de nye teknologier, er vi prisgivet. Både lønmodtagerne og arbejdsgiverne taber jo på længere sigt, hvis vi ikke får kvalifikationerne til at være på omgangshøjde med robotterne, digitalisering og automatisering,« siger Allan Hanndbæk, der er tillidsmand for knap 90 svejsere og smede i Bladt Industries A/S.

Han kan godt blive lidt forstemt, når kollegerne går mere op i at tjene penge i dag frem for at se på morgendagen.

»Nogle kolleger vil bare tjene nogle penge. Så længe det er fedt at tjene penge, synes de, at retten til 14 dages kursus er lidt lige meget. Hvis de kan it til hjemmebrug, føler de, at de er helgarderede. Men det holder ikke i længden,« siger Allan Hanndbæk.

Fingeren ud

De andre tillidsrepræsentanter i det fynske disruptionråd bakker op. Alt for mange LO-medlemmer lever i en naiv forestilling om, at bare man kan Word og Excel, er man klar til den industrielle revolution.  

»Vores generation skal have fingeren ud,« lyder det kontant fra Tine Lübker.

Hun er 49 år og kan se frem til knap 20 år mere på et omskifteligt arbejdsmarked. Hendes arbejdsgiver Siemens Gamesa Renewable Energy A/S på Lindø lukker ned om mindre end et halvt år. Og hun pointerer, at det både for hende selv og jævnaldrende kolleger unægtelig vil være nemmere at finde et nyt job, hvis man løbende har videreuddannet sig.

Mange kolleger er uddannelsesforskrækkede. Per Jensen, tillidsrepræsentant, Metal Odense.

Tillidsrepræsentant for cirka 250 ansatte i Haarslev Industries A/S Per Jensen pointerer, at arbejdsgiverne ofte springer over, hvor gærdet er lavest i forhold til uddannelse.   

»Mange kolleger er uddannelses-forskrækkede. Det er et problem. Men ledelsen er også delvist uddannelses-forskrækket. Vi er dårligt nået ud over truck- og krankurser, og der skal mere til både for virksomhedens og medarbejdernes skyld. Vi trænger simpelt hen til mere uddannelse«, siger Per Jensen.

Manifest fra det fynske disruptionråd

Digitalisering, automatisering og kunstig intelligens forandrer vores arbejdsmarked med stor hast. Tusindvis af arbejdspladser ændrer sig eller forsvinder, men tusinder af nye job vil byde sig til. Vi vil gerne bidrage til at sikre fremtidig vækst og beskæftigelse på Fyn. Vi vil gerne hjælpe vores kolleger til at kunne klare sig på morgendagens arbejdsmarked.   

Her er vores råd til toppen af dansk industri og fagbevægelse.   

  • Hvis danske virksomheder skal være fremme i skoene om fem år, nytter det ikke, at arbejdsgiverne står stille. Tværtimod skal de være drivkraften i at uddanne arbejdskraften, så vi ikke kommer til at mangle endnu mere kvalificeret arbejdskraft. 
  • Arbejdsgiverne skal tage ja-hatten på og motivere og tillade de ansatte at komme på uddannelse. Efteruddannelse skal sættes i system og være et fast element i de årlige medarbejdersamtaler. 
  • Det er vigtigt, at der er løbende og tæt dialog mellem direktør, HR-afdeling og tillidsrepræsentanter om uddannelse. HR skal bruge tillidsrepræsentanterne langt mere end i dag i forhold til uddannelse.
  • DI’s og DA's topfolk skal presse langt mere på for at få virksomhedsledere til at prioritere uddannelse og ansætte flere lærlinge. 
  • Der skal oprettes flere praktikpladser.  
  • Både virksomheder og fagbevægelse skal arbejde langt mere metodisk med uddannelsesvejledning.
  • Erhvervsuddannelser skal tales op, og virksomheder samt fagbevægelse skal nytænke indsatsen for at gøre erhvervsskolerne attraktive for de unge.
  • Tillidsrepræsentanter griber opgaven med at anspore kolleger til efteruddannelse vidt forskelligt an. De kan lære af hinanden ved at dele erfaringer. 
  • Både fagbevægelsens top og lokale fagforeningsledere skal være meget mere direkte om behovet for efteruddannelse, når de taler til medlemmerne. Man behøver ikke at pakke budskabet ind i vat.
UDVID

DI- og DA-toppen skal punke virksomheder  

Fællestillidsrepræsentant for godt 700 elektrikere, smede og ufaglærte i servicevirksomheden Lindpro, Lars Sørensen, kalder det grundlæggende forkert, at millioner af uddannelseskroner samler støv i kompetencefonde. 

»Det er absurd, at arbejdsgiverne har indbetalt mange hundrede millioner kroner til kompetencefonde, som bare ligger ubrugte hen. Samtidig har regeringen og arbejdsmarkedets parter lige præsenteret en ny trepartsaftale, der skal sætte turbo på efteruddannelse. Men der er et gab mellem, hvad toppen af arbejdsgiverne beslutter, og hvordan det anvendes i virkeligheden,« konstaterer Lars Sørensen.

Per Jensen understreger, at akkurat det samme kan siges om LO-toppens iver for at kæmpe sig til mest mulig efteruddannelse til ufaglærte og faglærte, og medlemmernes manglende iver for at benytte sig af retten til uddannelse.

»Både Dansk Industri og Dansk Arbejdsgiverforening skal punke deres medlemsvirksomheder til at sende de ansatte på kurser. Men fagbevægelsens top skal også tale med store bogstaver for at presse deres medlemmer til at tage uddannelse,« siger Per Jensen og understreger, at gabet mellem top og bund skal helt væk.  

Står det til det fynske disruptionråd, skal 3F’s formand Per Christensen, Dansk Metals formand Claus Jensen sammen med Dansk Arbejdsgiverforenings direktør Jakob Holbraad og Dansk Industris direktør Karsten Dybvad ud på danske arbejdspladser med dundertaler.

»Vi er forbundne. Det er i alles interesse,« siger Lars Sørensen.

Det fynske disruptionråd er nu ved at udarbejde et manifest, som skal sendes til arbejdsmarkedets parter på Fyn. Her vil tillidsrepræsentanterne komme med konkrete råd til virksomhedsledere og fagbevægelse om, hvordan man tackler både kompetencebehov, flaskehalse, digitalisering og meget mere.

Erhvervsuddannelser skal tales op

Tillidsrepræsentanterne fremhæver, at selv om Fyn er midt i et jobboom og klarer sig strålende på grund af en fremadstormende robotklynge af virksomheder omkring Odense, er der ingen grund til at hvile på laurbærrene.

»Vi mangler desperat faglært arbejdskraft. Danske svejsere med et certifikat er en helt vild mangelvare på de her kanter. Og derfor skal vi også bruge disruptionrådet til at presse på for, at virksomhederne opretter flere praktikpladser, så vi får flere faglærte lokalt i fremtiden,« siger Allan Haandbæk.

Per Jensen noterer, at der også skal arbejdes på højtryk for at gøre erhvervsuddannelserne langt mere attraktive end i dag, hvor ikke en gang hver femte unge søger direkte fra folkeskolen videre på en erhvervsskole. 

Manglen på faglært arbejdskraft er en tikkende bombe under det danske arbejdsmarked om fem år, og derfor kan det ikke gå hurtigt nok for virksomhedsledere og fagligt aktive med at komme ud i folkeskolens ældste klasser og få de unge til at se lyset i en erhvervsuddannelse, bedyrer Per Jensen. 

Jeg håber, at det fynske initiativ vil inspirere tillidsrepræsentanter andre steder i Danmark. Lizette Risgaard, LO-formand.

»Lige nu vil Polen gerne have polske arbejdere til at vende hjem, fordi de mangler arbejdskraft. Men hvis de polske medarbejdere på Fyn flytter hjem, får mange virksomheder gevaldige problemer med at skaffe arbejdskraft. Det her disruptionråd vil gerne diskutere sammenhænge mellem flaskehalse, behovet for mere faglært arbejdskraft, uddannelse og fremtidens arbejdsmarked,« siger Per Jensen.

LO-formand Lizette Risgaard kalder det en rigtig god idé, at tillidsrepræsentanter af egen drift tager initiativ til, at deres kolleger får mere efteruddannelse. 

»Her er den nye trepartsaftale om efter- og videreuddannelse jo et rigtig godt fundament at stå på. Jeg håber, at det fynske initiativ vil inspirere tillidsrepræsentanter andre steder i Danmark, for vi har virkelig brug for at både arbejdsgivere og medarbejdere lægger alle kræfter i, så flere får nye kompetencer, så de er klar til fremtidens arbejdsmarked,« siger Lizette Risgaard.

Netværk skal give flere muskler

I Odense håber formanden for LO Fyn, Helle Nielsen, at tillidsfolkene i det lokale disruptionråd også kan bruge rådet som støtte for hinanden. 

Tillidsrepræsentanter står ofte alene i stiv kuling, når der er fyringsrunder eller medarbejdere får nej til uddannelse. Helle Nielsen, formand for LO Fyn.

»Tillidsrepræsentanterne står ofte alene i stiv kuling, når der er fyringsrunder eller medarbejdere får nej til uddannelse, som de ellers har brug for. Nu får de et netværk, der giver en tværfaglig styrke, som de alle kan bruge. Samtidig er her et forum, hvor vi taler både udfordring og visioner, og hvordan vi konkret kan handle på det,« siger Helle Nielsen.

Hun peger på, at der er et stort gennemtræk af tillidsrepræsentanter på mange virksomheder, og det betyder, at mange nye tillidsfolk har brug for et godt netværk til at støtte dem. Også her kan disruptionrådet være en hjælp.

Den fynske LO-formand mener heller ikke, at man skal underkende, at arbejdsgiverne tager hatten af for tillidsfolkenes energi og lyst til at knokle for det fynske arbejdsmarked. 

»Jeg er overbevist om, at det nye disruptionråd vil få tillidsrepræsentanterne til at stå stærkere over for arbejdsgiverne,« fastslår hun.

Planen er, at en række fynske virksomhedsledere bliver inviteret med til et møde i det lokale disruptionråd i begyndelsen af det nye år.

Fyns udgave af Disruptionrådet

 Her er medlemmerne af Fyns nye Disruptionråd:

Lars Sørensen, Dansk El Forbund Fyn, Lindpro Odense. Fællestillidsrepræsentant for godt 700 elektrikere, smede og andre. 

Allan Hanndbæk, Metal Odense, Bladt Industries A/S.  Tillidsrepræsentant for knap 90 svejsere og smede. 

 Tine Lübker, Teknisk Landsforbund Fyn. Siemens Gamesa Renewable Energy A/S , Lindø. Tillidsrepræsentant for cirka 15 kolleger.   

Per Jensen, Metal Odense, Haarslev Industries A/S. Tillidsrepræsentant for 250 ansatte fra både Dansk Metal og 3F.

Derudover er Lars Storm fra Axapower (3F), Trine Hannibalsen fra Gloriamund (3F), Erik Thulesen fra House of Oliver Tvist (Fødevareforbundet NNF), Thomas Knudsen fra Blitek (Blik & Rør), Torsten Smærup fra Bravida Odense (Dansk Elforbund) og Michael Lindbjerg Ahle fra Vestas, (3F) med.

Sektionsformand for LO Fyn Helle Nielsen er tovholder på det fynske disruptionråd.