Frygt for ringere uddannelse af sosu’ere

Af | @IHoumark

Fagfolk er bekymrede for, at regionerne udhuler social- sundhedsassistenternes uddannelse. Eleverne får nemlig sværere ved at komme i praktik på sygehusene og dermed blive klædt på til fremtidens opgaver. Fagforbund frygter, at sosu’er på sygehuse kan blive fortid.

FREMTIDSSIKRING Sosu’erne er en truet art på hospitalet. Det mener i hvert fald fagforbundet FOA. For selv om det er vigtigt ikke bare for sosu’erne, men også for samfundet, at de har indsigt i behandling af sygdomme, så kniber det med at få uddannet social- og sundhedsassistenterne til at varetage arbejdet på hospitalerne.

Regionerne har ansvar for, at de studerende på sosu-skolerne i løbet af deres halvandet års uddannelse kommer i praktik i tre måneder på et hospital. Men mulighederne for at lære arbejdet på et sygehus er ved at blive forringet for sosu’erne. Det mener Karen Stæhr, sektorformand i FOA.

»Regionerne taler om, at de i stigende grad har svært ved at skaffe nok praktikpladser til sosu-elever, og at man måske bliver nødt til at skære ned på den del af praktikken, som foregår på hospitalerne. Det er stærkt bekymrende, for vi risikerer at få nogle sosu’er, som ikke får lært nok om behandling af syge,« siger Karen Stæhr.

Hendes bekymring er allerede virkelighed i Region Midtjylland. Her har nogle af sosu-skolerne været nødt til at acceptere, at sosu-elever kun kommer i halvanden måneds praktik på et hospital mod de sædvanlige tre måneder. Det oplyser direktøren for Social & SundhedsSkolen i Herning, Britta Raaballe.

»Halvanden måneds praktik er en nødløsning, fordi Region Midtjylland ikke har kunnet – eller villet – skaffe nok praktikpladser til vores elever. Den korte praktiktid er en løsning, som jeg absolut ikke ønsker gentaget, for det er ikke hensigten med elevernes uddannelse,« siger Britta Raaballe.

Regioner på afveje

Britta Raaballe frygter, at Region Midtjylland heller ikke i fremtiden vil kunne skaffe tilstrækkeligt med praktik til sosu-eleverne. Og en lignende frygt har direktørerne for sosu-skolerne i Odense og Aalborg.

»Man kan sagtens komme i den situation i fremtiden, at Region Nordjylland ikke vil kunne stille med nok praktikpladser på hospitalerne til sosu’erne. Allerede nu er der en tendens til, at sosu’erne i deres praktik inden for psykiatrien i højere grad er nødt til at være hos kommunerne frem for hos regionerne,« siger direktøren for SOSU Nord, Lars Jakobsen.

Karen Stæhr fra FOA mener, at regionerne er helt på afveje, hvis de spænder ben for uddannelsen af sosu’ere til hospitalsarbejde og i stedet kun satser på sygeplejerskerne til at varetage plejeopgaver.

»Træner Ståle Solbakken ville jo ikke have fået sådan en succes med FC København, hvis han udelukkende havde 11 målmænd på holdet. Han har brug for spillere med forskellige evner. Sådan er det også på hospitalerne: Der skal være en mangfoldighed af faggrupper for at hjælpe patienterne bedst muligt,« siger Karen Stæhr.

Britta Raaballe fra sosu-skolen i Herning kan heller ikke se nogen fidus for regionerne i at udfase sosu’erne.

»Hvis regionerne i fremtiden stort set kun vil have sygeplejersker ansat, så er der ingen grund til at have ondt af dem, når de beklager sig over ikke at have penge nok. For det vil være fjollet at lade de højere lønnede sygeplejersker tage sig af opgaver som patienternes personlige hygiejne, der sagtens kan klares af sosu’erne, som får en noget lavere løn,« siger Britta Raaballe.

Usikker fremtid

I Midtjylland kommer det bag på regionsrådsformand Bent Hansen (S), at nogle sosu-elever får en kortere praktiktid på regionens hospitaler.

»Jeg har aldrig hørt om det før nu, at vi skulle have problemer med at sikre tilstrækkelig med praktiktid til sosu-elever. Mig bekendt lever vi op til vores forpligtelser,« siger Bent Hansen.

Som det er nu, skal sosu-elever være tre måneder i praktik inden for psykiatrien, tre måneder i en kommune og tre måneder på et hospital. Men det er langt fra givet, at det fortsætter med at være sådan. Det oplyser Bent Hansen der også er formand for Danske Regioner:

»Hvis udviklingen fortsætter med specialisering på hospitalerne, og kommunerne skal løfte flere opgaver, så kan jeg ikke afvise, at vi om nogle år kan komme til at diskutere en anden fordeling af praktikken med en større del hos kommunerne og en mindre del hos regionerne.«

Embedsmænd i Danske Regioner oplyser, at de er meget interesseret i erfaringerne med den kortere praktiktid i Midtjylland for at få inspiration til omlægning af uddannelsen. Men hvis sosu’erne kommer til at lære meget mindre om arbejdet på hospitalerne, er det ifølge skoledirektør Britta Raaballe et markant brud.

»Da sosu-uddannelsen blev etableret i 1990’erne, var hele ideen, at man skulle få uddannet plejepersonale, som kunne være både i kommunerne og på hospitalerne. Man ville væk fra at have eksempelvis plejehjemsassistenter, som ikke kunne arbejde andre steder end på plejehjem,« siger Britta Raaballe.

Varm kartoffel

Forkortelsen af praktiktiden på hospitalerne er en varm kartoffel, for det handler i bund og grund om, hvor og med hvad sosu’erne skal arbejde fremover. Der er mange interesser på spil i forhold til blandt andet faggrupper og uddannelser.

I Danske Regioner regner man med, at sygehusene i fremtiden skal koncentrere sig om at få syge behandlet hurtigst muligt og tage sig af patienter med flere sygdomme. Det vil måske mindske behovet for sosu’ere på sygehusene.

»Regionerne er ved at centralisere specialer på større hospitaler og færre enheder, der kræver højt specialiserede kompetencer inden for såvel sygepleje som det lægefaglige område. Indlæggelsestiden er blevet betydeligt kortere, og den sygepleje, som skal varetages, er kompleks, da patienterne også ofte har flere lidelser, der skal tages højde for. Det kræver specialsygepleje, som sygeplejerskerne vil være bedre rustet til end sosu-assistenterne,« siger Jette Hovedskov.

Hun er udviklingskonsulent på Glostrup Hospital og repræsentant for Danske Regioner i et arbejde med at udforme en ny bekendtgørelse for sosu-uddannelsen.

Og i kommunerne bliver der højst sandsynlig brug for flere sosu’ere end i dag.

»Kommunerne skal tage sig af patienter, der bliver tidligere udskrevet end i dag. Sosu-assistenterne får en vigtig opgave med at være bindeled mellem hospital, pårørende og patienter, og de vil få flere sygeplejeopgaver i forhold til opfølgning på behandling, koordinering, omsorg og genoptræning. Man kunne nævne sårpleje, dialyse-behandling af nyrepatienter og lindrende pleje af døende patienter« siger Jette Hovedskov.

I FOA er Karen Stæhr meget optaget af, at eleverne fortsat får kendskab til hospitalerne og behandlingen af syge.

»Lige meget hvor sosu’erne skal arbejde, skal de vide noget om behandling af fysiske sygdomme og kende til kulturen på hospitalerne. Ellers kan de ikke være bindeled mellem hospitaler og patienter samt varetage fremtidens opgaver ordentligt,« mener Karen Stæhr.

Truet af udryddelse?

Under Danske Regioners generalforsamling 14. april uddelte FOA en pjece, hvor forbundet provokerede regionspolitikerne med et spørgsmål om, hvorvidt sosu’erne på hospitalerne er en truet race. FOA henviser til, at nedskæringer på hospitalerne især er gået ud over sosu’erne. Ifølge nye tal er antallet af sosu-assistenter barberet ned med 6,2 procent fra 2009 til 2010. Til sammenligning er der i samme periode kun blevet 0,2 procent færre sygeplejersker.

»Vi kan ikke få nogen klar melding fra Danske Regioner om, hvordan de ser behovet for sosu’er i fremtiden. Min frygt er, at faggruppen ender som en yoyo-faggruppe, som hospitalerne vil have det ene år og ikke have det andet år,« siger Karen Stæhr.

Bent Hansen fra Danske Regioner gør opmærksom på, at der målt over de seneste fem år er blevet flere sosu’ere på hospitalerne, og at man skal tage det seneste års nedgang med et gran salt. Han vil dog ikke give sosu’erne en jobgaranti.

»Jeg ved ikke, om antallet sosu’ere på hospitalerne i fremtiden kommer til at gå den ene eller anden vej. Men jeg ved med sikkerhed, at dem, vi får brug for, er nogle, som har specielle kompetencer. Eksempelvis har vi nogle sosu-assistenter, som er special-uddannede til at arbejde med mammografi (undersøgelse for brystkræft, red.). Assistenterne er rigtig gode til det arbejde,« siger Bent Hansen.

Han gør opmærksom på, at en af de politiske betingelser for de nye supersygehuse rundt om i landet er, at 20 procent af sengepladserne skal nedlægges over de næste 10 år. Dermed forsvinder en del af opgaverne med sengeliggende patienter, som sosu’erne har taget sig af.

»Vi har en udfordring med at få specialuddannet mere personale til hospitalerne. Hvis man kommer hurtigere frem i skoene med at få tilrettelagt uddannelserne, så vil sosu’erne stå godt rustet til at få job. Men hvis man kun vil kigge på de traditionelle plejeopgaver, så bliver der færre job,« siger Bent Hansen, og fortsætter:

»Vi skal løse fremtidens opgaver og ikke fortidens, og der synes jeg, at Karen Stæhr har for meget fokus på fortiden.«

Den beskyldning er helt urimelig, mener Karen Stæhr fra FOA.

»I 2008 blev vi enige med Danske Regioner om at nedsætte et udvalg, der skulle undersøge behovet for videre- og efteruddannelse af sosu’ere. Men bortset fra uddannelsen til mammografi-assistent har Danske Regioner ikke været til at slæbe til truget og tager ingen initiativer,« siger Karen Stæhr.

»Hvis vi kun ville gøre alting som i 1920, så ville vi være sikre på, at vores medlemmer blev ledige. Vi går om nogen ind for, at de får mere uddannelse.«