Frække forslag skal redde Socialdemokraterne

Af

Socialdemokraterne har desperat brug for en fræk tænketank som modstykke til borgerlige Cepos, hvis partiet nogensinde skal til magten igen. Og fagbevægelsen kunne passende finansiere projektet, mener Peter Mose, journalist og medforfatter til bogen »Håndbog for Statsministre«.

Hvad skal venstrefløjen med en fræk tænketank?

»Socialdemokraternes mange gode initiativer udlægges meget let som ny fløjkrig. Den røde skole er isoleret set et glimrende forslag, og socialordfører Mette Frederiksen formulerer ni teser og rejser land og rige rundt for at finde den 10. tese. Problemet er, at partiledelsen altid fedtes ind. Det ville ikke ske, hvis ideerne kom fra en tænketank. Kig på den neoliberale tænketank Cepos. Den fungerer som hjælper og ventil for Venstre. Cepos råber »skatten ned« uden at udløse intern konflikt i statsministerpartiet Venstre. Man kan se på kropssproget hos ledende Venstre-folk, at de ligefrem nyder, når Cepos spiller ud. Det giver dem en perfekt platform til at tydeliggøre Venstres kontraktpolitik.«

Er venstrefløjen for bovlam – siden de behøver hjælp fra en tænketank?

»Jeg vil nøjes med at konstatere, at Socialdemokraterne skal skynde sig at lave sådan en tænketank, før SF-formand Villy Søvndal bruger ideen. Det er forsøgt tidligere. S-formand Helle Thorning-Schmidt var for fire år siden blandt initiativtagerne til tænketanken Progressivt Centrum, og den tidligere formandskandidat Frank Jensen foreslog en tænketank som modsvar, da Cepos kom til verden. Begge initiativer led skibbrud, fordi ingen ville betale.«

Det er vel ikke flere kloge-Åger, der skal redde oppositionen.

»Der er behov for en ny institutionel ramme: En tænketank med et godt navn på en ikke særlig dyr adresse, knivskarp analysekraft, gode kontakter på den internationale scene og en leder, der brænder igennem på tv. Det ideologiske ståsted skal være centrum-venstre, men det er utrolig vigtigt, at tænketanken ikke er knyttet til et parti, og at den ikke kun er vagthund over for Fogh-regeringen. Den skal også bide sine egne i haserne.«

Bør venstrefløjen ikke snarere komme ud blandt folk og høre, hvad de mener?

»Tidligere S-formand Poul Nyrup Rasmussen forsøgte uden held, og Mette Frederiksen gør det nu. Problemet er, at det fremstår som rådvildhed, fordi konflikten ikke løftes ud af den sygdomsramte institution Socialdemokraterne.«

Cepos har ikke fået gennemført noget. Er en tænketank ikke bare en sandkasse for ekstreme ideer uden gang på jord?

»Der er lang tradition for indflydelsesrige tænketanke i mange lande, og lur mig, om ikke Cepos langsomt flytter holdninger, selv om ideerne ikke omsættes til realpolitik nu.«

Bør det ikke være politikerne, der fostrer ideerne?

»Jo, men magt fordrer topstyring og konsistens i udmeldingerne, derfor er der meget lidt rum for ideer i toppolitik. Tænketanken er ikke underlagt de hensyn.«

LO-fagbevægelsen har vel allerede en tænketank i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Leverer den ikke varen?

»Det er fagøkonomer, som er knalddygtige til at matche budgetbisserne i Finansministeriet, men den nye ulighed er blandt andet også kulturel og fordrer en debat om mere end økonomi. Derfor virker Cepos meget mere synlig.«

Ugebrevet A4 er også sat i søen af LO for blandt andet at skabe debat og sætte dagsorden. Gør vi det ikke godt nok?

»Ugebrevet A4 er alle pengene værd. Dygtige journalister og en dygtig arbejdsgiver i LO sikrer, at ugebrevet kan tage mange relevante ting op på den ugentlige scene. Men det er ikke en tænketank, der støber kugler på længere sigt – og A4 ville tabe troværdighed ved at prøve at være det.«

Er det i denne tid smart at opfordre fagbevægelsen til at punge ud til flere dyre projekter?

»Med vigende medlemstal vil folk i LO tænke: »Åh nej, skal vi nu også poste penge i en tænketank?« Men det er tvingende nødvendigt at skabe balance i medie­billedet, som er trukket langt til højre. Ellers kommer Socialdemokraterne ­aldrig ud over stepperne. De bedste kræfter bør sætte sig sammen og finde midler til det her. Der er behov for en progressiv mæcen.«