SOM VINDEN BLÆSER

Fra grøn velvilje til benhård business

Af Asger Røjle

Tsunamien for fire år siden indledte et skifte i Japans energipolitik. Og det nyder danske virksomheder nu godt af. Det, der startede som en udstrakt hånd til et land i krise, er på vej til at udvikle sig til en eksportsucces.

Det japanske energimarked ligger åbent for danske virksomheder, som ikke mindst kan tilbyde viden om vind. 

Det japanske energimarked ligger åbent for danske virksomheder, som ikke mindst kan tilbyde viden om vind.  Foto: Yoshikazu Tsuno/Scanpix

Da en gigantisk tsunami den 11. marts 2011 skyllede ind over atomkraftværket ved Fukushima i Japan og fik tre af værkets reaktorer til at smelte ned, blev det startskuddet til en gevaldig opprioritering af vedvarende energi i Japan – og dermed også begyndelsen på en dansk eksportsucces.

I månederne derefter lancerede Danmark i samarbejde med offentlige og private instanser i Japan en offensiv på opbygning af vedvarende energi som en delvis erstatning for den atomkraft, som Japan i hvert fald midlertidigt måtte klare sig uden.

Et konsortium med otte danske virksomheder blev etableret og forsøgte at tilbyde dansk udstyr og dansk ekspertise til Higashi-Matsushima, en af de kommuner på Japans nordøstlige kyst, som var hårdest ramt af tsunamien; vindmølleproducenten Vestas gik i tæt samarbejde med Mitsubishis sværindustrielle selskab; og Danmark bidrog til store offentligt støttede forskningsinitiativer i de tsunami-ramte områder.

Det, der startede som et idealistisk og uegennyttigt bidrag på et felt, hvor danske virksomheder for alvor havde noget at bidrage med, er nu blevet en regulær forretning. En mulighed, man dog ikke var helt blind for i månederne lige efter tsunamien.

Jesper Vibe-Hansen, der var ’global teamleder’ ved den danske ambassade i Tokyo, fortalte dengang til Klimamagasinet, at Higashi-Matsushima havde budt det danske konsortium velkommen med åbne arme. ’Man kan godt sige, at vi derved har fået en fod i døren til det japanske marked. Det er en unik mulighed for danske virksomheder’, sagde Jesper Vibe-Hansen.

Fra filantropi til forretning

Og skiftet fra den gode vilje til den gode forretning skulle vise sig at komme hurtigt og brat.

Den oprindelige indsats tog afsæt i den ambitiøse omlægning af Japans energipolitik, som daværende premierminister Naoto Kan satte i værk umiddelbart efter Fukushima-ulykken.

Atomkraft skulle inden år 2030 være ude af billedet som energikilde i Japan, og der skulle satses kraftigt på sol og vind. Hele sektoren fik en gevaldig indsprøjtning fra det offentlige Japans side.

Men efter bare halvandet år skete der et dramatisk skifte i strategien.

Shinzo Abe blev premierminister, og hans regering satsede i sin energipolitik på at få genåbnet landets atomkraftværker så hurtigt som muligt.

Dermed blev vilkårene for den vedvarende energi markant ændret – med det resultat, at de danske virksomheder og det offentlige Danmark tog ’danida-hatten af’, som man siger i diplomatiet.

Fra nu af ville man kun satse på de projekter inden for den vedvarende energisektor, som ud fra en kontant økonomisk afvejning havde udsigt til at kunne betale sig.

Denne omlægning fra at være et politisk defineret vækstområde med mange idealistiske sjæle på banen og et væsentligt element af støtte fra staten til at være en ’rigtig erhvervssektor’ med fokus på bundlinjer og profit er gået lynhurtigt i Japan.

For virksomheder, der arbejder med grøn og bæredygtig energi, gælder samme grundlæggende regler som for andre virksomheder. Fokus må være på indtjening. Uden indtjening, ingen virksomhed. Anders Eldrup, tidl. direktør, DONG

Men det er faktisk den samme udvikling, som danske virksomheder – og alle andre virksomheder på dette marked – oplever på verdensmarkedet. Også andre regeringer er kommet på andre tanker efter en rundhåndet støtte til den vedvarede energi i opstartsfasen.

»For virksomheder, der arbejder med grøn og bæredygtig energi, gælder samme grundlæggende regler som for andre virksomheder. Fokus må være på indtjening. Uden indtjening, ingen virksomhed,« lyder det fra den tidligere DONG-direktør Anders Eldrup.

Og i brancheorganisationen Dansk Energi konstaterer direktør Lars Aagaard, at det, som har ændret sig, er, at de grønne teknologier – vind og sol – er kommet op i volumen og ned i pris.

»De drives nu af meget store globale virksomheder, der via deres industrielle kræfter har fået dem ned af omkostningskurven. Konsekvensen er, at alle de almindelige regler for industriel produktion nu også gør sig gældende for de grønne teknologier,« siger han.

Vind vinder frem

Udviklingen i Japan er derfor kun et spejlbillede af en global udvikling. Godt 43 procent af al ny elproduktions-kapacitet i verden blev i 2013 udgjort af vedvarende energi, primært sol og vind.

’Det sparede atmosfæren for 1,2 milliarder ton CO2 og gav beskæftigelse til 6,5 millioner mennesker’, som Jørgen Steen Nielsen har opsummeret udviklingen i Information.

Det europæiske vindagentur, EWEA, har regnet ud, at der i 2014 blev installeret 11,7 gigawatt vindenergi på verdensplan. Det er dobbelt så meget, som de to konventionelle kraftværkstyper, kul og gas, kom op på. Vindenergi dækker nu en tiendedel af Europas strøm.

Hvis man kigger på energiforbruget i verdens tredjestørste økonomi, så vil selv en enkelt procent være et relativt stort marked. Hans Peter Kay, ministerråd, den dansk ambassade i Tokyo

Hele denne udvikling sker i stigende grad uden statslig støtte og subsidiering. Det betyder imidlertid ikke, at statens rolle er blevet ubetydelig, påpeger Lars Aagaard.

»Betyder det, at nationale politikker er irrelevante? Nej, slet ikke,« lyder det fra ham:

»Afgifter, grønne mål, reguleringer af hvilke energianlæg vi vil acceptere i vores land og investeringer i infrastruktur er fortsat nationalt fastsatte og har stor betydning.«

Værdifuld viden om vind

Set med kommercielle briller er Japans marked for vedvarende energi uhyre interessant for Danmark.

»Hvis man kigger på energiforbruget i verdens tredjestørste økonomi, så vil selv en enkelt procent være et relativt stort marked,« konstaterer ministerråd Hans Peter Kay, der er leder af handelsafdelingen på den danske ambassade i Tokyo.

Igen er det ikke kun i Japan, men i hele verden, at netop vindkraft og biogas – sammen med fjernvarme – er Danmarks stærke felter inden for vedvarende energi.

»Kigger man på eksporttallene, er der to ting, som fylder,« fortæller Lars Aagaard fra Dansk Energi:

»Det er på den ene side eksport af vindmøller og vindmølleteknologi og på den anden side en bred pallette af energieffektive teknologier inden for styringselektronik, isolering og termostater.«

SSP Technology har arbejdet i flere år på at opdyrke kontakter i den japanske vindenergi-sektor. Foto: Asger Røjle

Når Japan kan bruge de danske erfaringer inden for især vindkraft, skyldes det, at Japan satsede anderledes end Danmark i de år, hvor verden for alvor begyndte at lede efter alternativer til olie og kul.

»Japan og Danmark var to af de lande, som blev hårdest ramt af den første energikrise i 1973,« erindrer Anders Eldrup.

»Begge lande var helt afhængige af importeret energi. Japan valgte atomkraftvejen, og det har jo fungeret godt i en lang periode. Danmark valgte at satse på egen produktion af olie og gas i Nordsøen samt på grøn energi: vindmøller, fjernvarme, isolering med mere,« forklarer han.

Japanerne er nu – tvunget af omstændighederne efter Fukushima-ulykken – nødsaget til at indhente det forsømte på de områder, hvor de ikke lagde kræfterne i første omgang. Det kan danske virksomheder hjælpe dem med.

Vestas på vej ind

Når man snakker om vedvarende energi i Japan, har der traditionelt mere været tale om sol- og vandkraft end om vindkraft. Man har ikke haft den store fidus til vindkraft i Japan. De store verdensfirmaer har holdt sig lidt på afstand, og det har åbenlyst begrænset Danmarks muligheder for at bidrage til udviklingen.

Men nu investeres der kraftigt på feltet. Ifølge den danske erhvervsøkonom Camilla Nellemann, der arbejder på en ph.d. om den japanske energisektor på Rikkyo-universitetet i Tokyo, ser branchen mere optimistisk på vindkraftens potentiale i Japan end tidligere.

Det skyldes ikke, at de høje bjerge midt på alle Japans hovedøer, som får alle vindmøller på land til at stå i læ halvdelen af tiden, er forsvundet i mellemtiden.

Forklaringen ligger snarere i, at hele branchen fik et livgivende vitamintilskud i den korte periode, hvor den japanske stat for alvor prioriterede den vedvarende energi.

Industrigiganten Toshiba, der er en global leder inden for atomindustri, har for eksempel valgt at gå offensivt ind i vind-industrien efter Fukushima-ulykken. Det skyldes ifølge Camilla Nellemann ’efterspørgsel efter et bredere udvalg af energiløsninger blandt Toshibas kunder’.

»Konglomeraterne Hitachi, Mitsubishi Heavy Industries og Toshiba har gennem længere tid øget deres kompetencer inden for vedvarende energi, og ulykken har forstærket denne tendens,« forklarer hun.

Vestas tror på, at vindenergi-markedet i Japan har potentiale, selv om der stadig er mange udfordringer. Michael Zarin,kommunikationschef, Vestas

Det danske vindmøllefirma Vestas indgik sidste år i en jointventure med Mitsubishi Heavy Industries, der er blevet døbt MHI Vestas Offshore Wind.

Officielt er det udelukkende rettet mod offshore-vindenergi med fokus på det nordeuropæiske marked. Men det nye partnerskab fremhæves ikke desto mindre fra alle sider som et udtryk for, at det rigtige erhvervsliv på baggrund af udviklingen siden Fukushima-ulykken har fået øje på Japan.

»Vestas tror på, at vindenergi-markedet i Japan har potentiale, selv om der stadig er mange udfordringer,« oplyser Michael Zarin, som er kommunikationschef i Vestas.

En lille fynsk vinder

En anden af de danske virksomheder, som i årene efter Fukushima-ulykken for alvor har engageret sig i Japan, er den lille fynske vindteknologi-virksomhed SSP Technology.

»Vi bekymrer os ikke så meget om skiftende regeringer og de signaler, der kommer fra officielt hold. Vores fokus er mere på at finde den rette timing med de rette erhvervspartnere,« fortæller Martin Fischer, der er markedsføringskoordinator hos SSP Technology og ekstern konsulent for firmaet TotalWind.

Det gælder om at kende nogen, som kender nogen, så man kan være på det rigtige sted på det rigtige tidspunkt. Martin Fischer, markedsføringskoordinator, SSP Technology

Martin Fischer har rejst i Japan i flere år med fokus på at opbygge kontakter inden for vindenergi-sektoren

»Hos SSP Technology vurderer vi, at der er store kommercielle muligheder på det japanske marked. Det gælder om at kende nogen, som kender nogen, så man kan være på det rigtige sted på det rigtige tidspunkt,« fortæller Martin Fischer.

»Vindparker og lignende vindprojekter er noget, der ligger på tegnebrættet i mange år, så det er vigtigt at vide, hvor langt de forskellige projekter er kommet.«

Med andre ord. Her er et lille dansk foretagende, som er i fuld færd med at gøre det nødvendige benarbejde for at skabe en god forretning – akkurat ligesom det ville foregå overalt i verden i hvilken som helst globaliseret erhvervsgren.

Grøn energi bliver mere og mere til rigtig business for danske virksomheder. Den udvikling kan betragtes alle vegne, men tsunami-katastrofen og det efterfølgende regeringsskifte har blot fået den til at gå ekstra hurtigt i Japan.