Interview

Formand om vrede borgere: De løber jo rundt i et hamsterhjul

Af

Det er helt uacceptabelt at true ansatte på jobcentrene, mener socialrådgivernes formand Majbrit Berlau, som dog godt forstår borgernes frustrationer. Men borgerne skal rette pegefingeren mod systemet frem for medarbejderne på jobcentrene, opfordrer hun.

»Borgerne bliver jo rundtosset, og de oplever at løbe rundt i et hamsterhjul i for mange år. Det er den frustration, der akkumulerer for nogle,« siger socialrådgivernes formand Majbrit Berlau om årsagen til, at mange sagsbehandlere på jobcentre bliver udsat for trusler.

»Borgerne bliver jo rundtosset, og de oplever at løbe rundt i et hamsterhjul i for mange år. Det er den frustration, der akkumulerer for nogle,« siger socialrådgivernes formand Majbrit Berlau om årsagen til, at mange sagsbehandlere på jobcentre bliver udsat for trusler. Foto: Liselotte Sabroe/Scanpix

Der er ikke meget solstråle over de typiske historier, der florerer om landets jobcentre, mener en ærgerlig socialrådgiverformand Majbrit Berlau.

Hun fortæller om barske hverdage på 'sagsgangen'; om en rodet og til tider urimelig lovgivning; om borgere, der bliver kastet rundt fra A til Å, der ender i frustrerede, irritable og slet og ret uacceptable kommentarer rettet mod sagsbehandlerne, fordi de er »ansigtet på systemet«, som hun kalder dem.  

Observationer, der ligger i tråd med en ny undersøgelse, som Ugebrevet A4 har lavet i samarbejde med HK Kommunal om forholdene for dets medlemmer ansat i jobcentrene.

Den viser, at hver ottende sagsbehandler inden for det seneste år har været udsat for trusler om vold. Og en fjerdedel mener, at trusler er blevet et større problem det seneste år. 

Det har givet anledning til at tale med formanden for Dansk Socialrådgiverforening, Majbrit Berlau, der repræsenterer en anden gruppe af ansatte på jobcentrene, nemlig socialrådgiverne.

Dårlig cocktail til borgerne

Majbrit Berlau mener, at kombinationen af en uoverskuelig lovgivning og nedsatte ydelser giver frustrerede borgere. 

- Hvorfor skælder en borger ud på sagsbehandleren, hvis man er utilfreds med systemet?

»Borgerne oplever i disse år, at loven er uigennemskuelig, ydelserne bliver sat ned og nogle gange, at sagsbehandleren ikke har tid til dem, mens de leverer barske budskaber på kort tid. Og det er jo enormt skadende for relationen.« 

»Det er enormt vanskeligt at håndtere som medarbejder, hvis det man leverer ikke altid er det, som man fagligt gerne vil stå inde for, og man samtidigt skal være loyal over for systemet.«

- Er der da problemer med at stå inde for sin faglighed?

»Ja, det er der da nogle steder. Vi har set beskrevet i medier, hvor medarbejdere fortæller, at man får 25 minutter til både at hente borgeren, gennemføre samtale og skrive et journalnotat.« 

»Der er der ikke nogle med faglig stolthed, som synes er i orden. Og ikke en gang politikerne kan navigere i lovgivningen.«

»Men mange steder er der også ordentlige rammer for dialogen med borgerne og gode forløb, hvor borgerne kommer videre i livet. Og det er jo hele formålet med indsatsen.«

100 sider til beskæftigelsesministeren

- Men gør I så noget ved urimelig lovgivning?

»Vi har lige afleveret 100 sider til beskæftigelsesministeren med forslag til forenkling af beskæftigelsesloven. Det er et produkt fra blandt andre socialrådgivere på jobcentrene. Og så arbejder vi konkret på de enkelte jobcentre med at nedsætte sagstal. Vi skal have luget ud i den uigennemskuelige lovgivning.« 

vi bliver ærgerlige, hvis det bliver kampen mod sagsbehandlerne, der bliver det centrale. Majbrit Berlau, formand for Dansk Socialrådgiverforening

»Det er vigtigt, at politikerne forstår, at grænsen er nået for de udsatte i systemet. De er ikke blevet mødt med de indsatser, de har brug for. I stedet får de en ny arbejdsprøvning, et nyt aktiveringsforløb, nyt sagsbehandlerskift og ny lovgivning.« 

»Borgerne bliver jo rundtosset, og de oplever at løbe rundt i et hamsterhjul i for mange år.« 

»Det er den frustration, der akkumulerer for nogle. Er det acceptabelt? Aldrig bliver det acceptabelt at true en medarbejder. Men kan frustrationen forstås? Ja.«

Alt for lidt tid til borgerne

- Du taler meget om at lave tingene om på politisk niveau - kan man give al skylden til politikere, eller har sagsbehandlerne ikke et ansvar selv? 

»Vi har et ansvar for at kende lovgivning så grundigt, at vi kan klæde borgerne solidt på og oplyse dem om konsekvenser og muligheder. Og så har vi en etisk og faglig forpligtelse til at opføre os ordentligt og opbygge en værdig relation til borgeren.«

»Det er heldigvis det, der oftest sker, men når vi alligevel ser, at det går galt, er det ofte, fordi at man har haft for lidt tid med borgeren, der er tabt viden og relation, fordi borgeren har haft for mange sagsbehandlere, og frustrationer over systemet koger over for borgeren.« 

- Sagsbehandlere er blevet hængt ud med navns nævnelse på sociale medier - hvor går grænsen for, hvad borgere må og ikke må?

»Grænsen er passeret flere gange i de sidste par år på sociale medier.«

»Men vi støtter til hver en tid, at borgerne siger deres mening og organiserer sig i grupper, da det er vigtigt for demokratiet og den politiske debat.«

»Men vi bliver ærgerlige, hvis det bliver kampen mod sagsbehandlerne, der bliver det centrale, når det er systemet, der skal ændres. Og den dialog vil vi meget gerne have med dem.«

KAN DU LIDE VORES ARTIKLER?

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få vores nyheder,
direkte i din indbakke.