Faglighed

Formand: En brækket fod eller et vanskeligt liv - begge dele kræver fagfolk

Af

INTERVIEW: Anerkendelsen af socialpædagogernes faglighed står højt på dagsordenen for formand Benny Andersen, der i dag åbner forbundets kongres i Nyborg. Uden den rette indsats går samfundet glip af en økonomisk gevinst, og udsatte svigtes, mener han.

SL-formanden Benny Andersen ønsker et opgør med forestillingen om, at det kan være lige så produktivt at have en ufaglært til at tage sig af psykisk syge og anbragte børn som en socialpædagog.

SL-formanden Benny Andersen ønsker et opgør med forestillingen om, at det kan være lige så produktivt at have en ufaglært til at tage sig af psykisk syge og anbragte børn som en socialpædagog. Foto: Martin Bubandt

Hvis du brækker foden, går du til lægen.

»Og så regner du med, at det er en læge, du møder. Og hvis du skal opereres for noget med din fod, så regner du med, at det er en ortopædkirurg, der opererer. Men den samme erkendelser er der ikke inden for det sociale område. Det mærker vi som faggruppe,« siger Benny Andersen.

Han repræsenterer næsten 40.000 socialpædagoger og møder i dag flere af dem på Socialpædagogernes Landsforbunds kongres i Nyborg, hvor han for tredje gang stiller op til genvalg som formand.

»Tilgangen er, at det ikke kræver faglighed at tage sig af mennesker, der har det svært. Der tænker man, at bare de er trygge, er det ligegyldigt, hvad skal der komme ud af vores hjælp,« oplever Benny Andersen. Og det kan have konsekvenser, advarer han:

»Hvis en pige, der er anbragt eller en mand med et handicap, ikke bliver mødt med samme faglighed som ham, der brækker foden, så er det jo de udsatte, der bliver tabere, for så får de ikke de chancer i livet, vi andre får.«

BENNY ANDERSEN

55 år.

Formand for Socialpædagogernes Landsforbund siden 2010. Han stiller ved forbundets kongres fra 15. til 17. november 2016 op til genvalg for tredje gang.

Siden 2005 præsident for den internationale sammenslutning af socialpædagoger, AIEJI.

Har en lang række tillidshverv i blandt andet LO og OAO.

Næstformand for SL fra 1998 til 2010.

Amtskredsformand for SL Nordjyllands Amt i 1993. 

Pædagogmedhjælper frem til 1989, hvor han blev faglig sekretær i SL i Nordjyllands Amt.

 

UDVID

Producerer stærkere mennesker

Når Benny Andersen kæmper for at sikre høj faglighed i arbejdet med samfundets mest udsatte borgere, gør han det ikke kun af et godt hjerte. Det handler i lige så høj grad om produktivitet.

»I det private erhvervsliv bruger du ofte ordet produktivitet, og det er det samme, jeg hører fra mine kollegaer i den daglige ledelse i LO. Fra Dansk Metal hører jeg eksempelvis, at hvis det ikke er en uddannet smed, der står ved en maskine, så bliver produktiviteten selvfølgelig ikke lige så høj, som hvis det er en uddannet smed, der ved, hvordan maskinen skal passes,« siger han.

»Hvis man nu laver det billede på det sociale område, så tror jeg også, der er produktivitet at hente, for det er ikke ligegyldigt, hvad det er for nogle fagligheder og kompetencer, der skal til.«

Det er ikke nok, at vi fortæller hinanden, at vi er gode. Vi skal også ud at banke på døren ude i kommunerne og have den faglige selvtillid til at gøre det. Benny Andersen, formand for Socialpædagogerne

Og det vil uden tvivl lønne sig at se sociale indsatser som investeringer frem for belastende udgifter, mener Benny Andersen.

»Når det lykkes at hjælpe udsatte borgere, forhindrer man eksempelvis, at de ender på overførselsindkomster eller ryger tilbage i misbrug eller kriminalitet. De får et andet liv, men det er først og fremmest også en kæmpe økonomisk gevinst for samfundet.«

Du skal ikke tro, men vide

Men før, der kan komme en større accept af, at en socialpædagog ikke kan erstattes af hvem som helst, er der brug for viden om, hvad der virker, når socialpædagogen arbejder, fortæller Benny Andersen.

Derfor blev han glad, da regeringen i starten af november fortalte, at en del af satspuljen på det sociale område skal gå til at skabe mere evidensbaseret viden. Et flertal af Folketingets partier er nemlig blevet enige om at afsætte en kvart milliard kroner til en social investeringsfond fra 2017 og fire år frem. 

Men det er vanskeligt at beslutte, at udviklings-hæmmede skal have flere ressourcer, så de kan få socialpædagogisk støtte, på bekostning af, at der bliver færre social- og sundhedsassistenter i den almene sektor. Det er en svær diskussion. Benny Andersen, formand for Socialpædagogerne

Fonden skal sikre, at viden om socialpædagogik bliver udbredt og delt mellem landets kommuner.

Det vidner om, at flere politikere nu »tager det lange lys på og tænker mere langsigtet«, og det har været længe ventet, mener socialpædagogernes formand. Han håber, det vil gøre op med, at sociale indsatser bliver baseret på fornemmelser, trosbekendelser og ideologi.

»Når nu 60 procent af alle anbragte børn i dag bliver anbragt i familiepleje, og der er sket en markant stigning, er det mere ud fra en holdning til, at familiepleje er det rigtige. Der er ingen forskning, der viser, at det nødvendigvis er bedre,« påpeger han. 

Benny Andersen erkender, at socialpædagogerne også selv bærer en del af ansvaret for den manglende accept af, hvad de kan udrette.   

»Den falder også tilbage på os selv, fordi vi ikke har været gode nok til at sætte en vidensdagsorden. Det er ikke nok, at vi fortæller hinanden, at vi er gode. Vi skal også ud at banke på døren ude i kommunerne og have den faglige selvtillid til at gøre det.«

Erstat den faste hånd med pædagogik

Noget af det, der især vil blive diskuteret i krogene og pauserne under socialpædagogernes kongres de kommende dage, er de mange nye jobområder.  

I dag er der i stigende grad brug for socialpædagoger på institutioner for demensramte, erhvervsskoler og ikke mindst på asylcentrene, hvor uledsagede flygtningebørn skal have den rette hjælp, påpeger Benny Andersen.

»Flygtningebørn har oplevet de mest forfærdelige hændelser, hvor de måske har set forældre blive skudt eller selv er blevet voldtaget. Jeg mødte en dreng, der havde efterladt lillesøsteren på bjergene mellem Afghanistan og Pakistan, fordi hun ikke kunne mere. Det er traumer, man slet ikke kan forestille sig, hvad gør ved mennesker,« siger han og pointerer, at det planter en stor opgave hos blandt andet socialpædagogerne.

»For os handler det om at bygge de her flygtningebørn op som helt nye mennesker og finde de ressourcer, de har, og få dem til at tage ansvar for at kunne klare sig,« siger han.

Men hvis vi hele tiden bliver presset, kan det tippe. Der skal ikke meget til at vælte læsset. Benny Andersen, formand for Socialpædagogerne

Sidste år søgte 2.144 uledsagede mindreårige om asyl i Danmark. Fra januar til oktober i år har 1.099 søgt asyl, viser tal fra Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet.

Men mange flygtningebørn svigtes, fordi de mødes af et personale uden de nødvendige faglige redskaber, mener Benny Andersen.       

»Inger Støjberg (integrationsministeren red.) mener, at de uledsagede flygtningebørn har bedre af en fast hånd og faste rammer end socialpædagoger og socialpædagogik. Men der er ingen tvivl i mit sind om, hvis det alene handler om tvang og indespærring, får de ikke gode muligheder for at blive integreret.« 

Manglende solidaritet vælter læsset

Uanset om det drejer sig om flygtningebørn, prostituerede eller misbrugere, er der behov for, at de mødes med en udstrakt hånd, mener socialpædagogernes formand.

»Jeg kan bare konstatere, at de mennesker, vi arbejder med, sjældent har andre end velfærdssamfundet til at hjælpe sig. Men det er vanskeligt at beslutte, at udviklingshæmmede skal have flere ressourcer, så de kan få socialpædagogisk støtte, på bekostning af, at der bliver færre social- og sundhedsassistenter i den almene sektor. Det er en svær diskussion,« erkender han.

Generelt efterlyser han dog større solidaritet med marginaliserede samfundsgrupper, for nedskæringer har gjort det sværere for socialpædagogerne at finde de rigtige faglige løsninger.

»Selvom det ikke flyder med mælk og honning i gaderne, skal vi som professionelle stadigvæk finde løsninger, så mennesker med problemer får bedre udgangspunkter. Men hvis vi hele tiden bliver presset, kan det tippe. Der skal ikke meget til at vælte læsset.«

Koster dyrt at svække fagligheden

Socialpædagoger ansat i socialpsykiatrien er nogle af dem, der lider under belastende arbejdsvilkår.    

»Man kan ikke komme udenom, at vold og trusler i psykiatriområderne er et kæmpe problem og har noget at gøre med, at der ikke er den rigtige faglige sammensætning,« siger han.

En repræsentativ undersøgelse fra sidste år, foretaget blandt 1.222 medlemmer af Socialpædagogernes Landsforbund (SL), viste at 40 procent af socialpædagogerne var blevet udsat for fysisk vold på deres arbejdsplads de seneste 12 måneder. Blandt dem, der arbejdede på døgntilbud for børn og unge, var det mere end tre ud af fem.

Hun var blevet en del af noget og havde et næsten helt almindeligt arbejde. Det kunne kun lade sig gøre, fordi hun fik socialpædagogisk støtte. Benny Andersen, formand for Socialpædagogerne

Risikoen for vold er helt uacceptabel, understreger Benny Andersen.

»Man skal ikke kunne komme til skade, fordi man passer sit arbejde. Kommuner og regioner, der driver stederne, har taget for lidt ansvar i forhold til at sikre arbejdsmiljøet,« mener han.

I kølvandet på endnu et tragisk drab på en ansat i socialpsykiatrien besluttede regeringen i slutningen af sommeren, at der skal oprettes nye typer af bosteder til psykisk syge. De skal fungere som mellemstation mellem sygehusene og de socialpsykiatriske bosteder. Men forslaget om mellemtilbud er ikke den rigtige løsning, for udfordringerne løses ikke med et quickfix, understreger Benny Andersen.

»Dybest set handler det om, at mange af de mennesker, der er udadreagerende, ikke er færdigbehandlede, når de bliver udskrevet fra behandlingspsykiatrien og ikke visiteres til tilbud, der er målrettet deres behov,« fastslår han.

Støtte til at blive en del af noget

På trods af de udfordringer, socialpædagogerne møder, viser undersøgelser, at de fleste socialpædagoger er glade, når de går på arbejde, fortæller Benny Andersen.

»Det vigtigste arbejdsmiljøparameter er arbejdsglæden. Den opstår, når man kan se, at den socialpædagogiske indsats giver en borger et bedre liv,« siger han.

Og det er hverdagens succeser, der skaber faglig stolthed, som blandt andet booster et fællesskab mellem socialpædagogerne, mener Benny Andersen.

Siden 2008 har Socialpædagogernes Landsforbund haft en medlemsfremgang på 19 procent, og det hænger ifølge forbundets formand sammen med glæden ved at lykkes i sit arbejde.

Benny Andersen mødte engang en psykisk syg kvindelig, der arbejdede med at producere marmelade. Kvinden havde tidligere været indlagt på psykiatrisk afdeling i næsten tre måneder om året, men hun havde fået det så meget bedre, at hun var indlagt under en måned om året og havde reduceret sit medicinforbrug kraftigt.

»Hun var blevet en del af noget og havde et næsten helt almindeligt arbejde. Det kunne kun lade sig gøre, fordi hun fik socialpædagogisk støtte.«