Forbund på skrump

Af | @GitteRedder

Medlemsflugt og finanskrise presser Danmarks næststørste forbund HK økonomisk, og derfor vil næste uges kongres handle om at skære ind til benet. Blandt andet skal de delegerede beslutte, om man skal nøjes med én næstformand frem for to. HK opfører sig klogt, men skal have mere fokus på rekruttering og fastholdelse af medlemmer, mener ekspert.

HK-KUR En af efterårets populære tv-serier hedder ’By på skrump’. I den allerbedste sendetid løber, cykler og sveder overvægtige og usunde borgere i Ebeltoft med det formål at få en sundere livsstil. En coach sætter dem på skrap slankekur og presser dem til fysisk hele tiden at yde deres bedste. Alt sammen for at sikre Ebeltofts borgere et bedre liv, et længere liv. En fremtid.

’Fagforbund på skrump’ kunne sagtens have været HK Danmarks slogan, når de i næste uge byder til kongres. Næppe med samme underholdningsværdi og medietække. Men alvoren er den samme. Et overforbrug af kalorier skal nedbringes. Livsstilssygdomme skal bekæmpes. Nye måder at gøre tingene på skal sikre fagforbundet et bedre og længere liv. Fedtet skal væk, pulsen op.

Forbundsformand i HK Danmark Kim Simonsen lægger da heller ikke skjul på, at forbundet, der organiserer alt fra kasinocroupier til flaskedrenge, kontorassistenter og laboranter, allerede er og fortsat skal være på skrump.

»Enhver organisation, der har mistet 40.000 kontingentbetalende medlemmer indenfor få år skal vist være presset på økonomien. Det er ikke nogen hemmelighed, at det plager HK at have røde tal på bundlinjen,« siger Kim Simonsen.

På kongressen fra den 7.-10. november skal de godt 300 delegerede beslutte, om HK fremover skal have én eller to næstformænd. I dag beklæder Karin Bansci og Mette Kindberg begge en post som næstformand.

Rekord-underskud

De røde tal fremgår af forbundets årsregnskab for 2008, hvor HK kom ud med et rekordunderskud på 126 millioner kroner. Udover at indtægterne fra medlemskontingenterne bliver mindre og mindre, har den økonomiske krise og det kraftige fald på børsmarkederne betydet store tab for HK. Gransker man HK’s årsregnskaber og ser bort fra op- og nedture på de finansielle poster, afslører regnskabet også underskud på den ordinære drift år efter år. I 2006 et minus på 4,7 millioner kroner. Året efter – i 2007 – et minus på 24,7 millioner kroner. Og sidste år var de røde tal på den ordinære drift vokset til 33,1 millioner kroner.

Det er især tab af medlemmer og dermed mistede kontingentkroner, der gør ondt i HK. Ifølge LO’s officielle medlemsstatistik fra 31. december 2004 var der 266.000 betalende HK-medlemmer.

Nytårsaften fire år senere har HK skiftet formand, og det var bestemt ikke en tilfreds Kim Simonsen, der åbnede champagnen den sidste aften i 2008. Knap og nap 227.000 betalende HK-medlemmer var ikke godt nok.

»Det ser ud til, at 2009 bliver det år, hvor vi har tabt færrest medlemmer indenfor de sidste år. Det kan man jo godt glæde sig over, men det kunne da være federe, hvis vi havde medlemsfremgang,« siger Kim Simonsen og understreger, at HK løbende har trimmet og stabiliseret økonomien.

Blandt andet har man lukket mange små lokalafdelinger til fordel for syv store, regionale HK-afdelinger. Det har betydet næsten 300 færre medarbejdere og en kærkommen reduktion af lønomkostningerne. Dertil kommer, at forbundet har centraliseret a-kassen, oprettet et fælles administrationscenter og etableret et medlemskontaktcenter.

Professor og arbejdsmarkedsforsker ved Aalborg Universitet Flemming Ibsen vurderer da også, at HK overordnet set er i fuld gang med tilpasningen til trange økonomiske tider.

»HK skrumper, fordi de taber medlemmer, og den slankekur de er på, er ufrivillig. Men HK er allerede godt i gang med at gennemføre store besparelser og omstruktureringer både lokalt og centralt,« siger han og tilføjer, at især HK Privat og HK Handel skal have stoppet medlemstilbagegangen, for det er især blandt de to sektorer på det private område, at medlemmerne siver.

»Hvis HK ikke får stoppet medlemstilbagegangen, vil HK få færre muskler og færre muligheder for at yde en god service og få den politiske indflydelse, man har intentioner om,« siger Flemming Ibsen og lægger ikke skjul på, at der skal flyttes ressourcer ud til lokalafdelingerne, hvis HK vil have flere muskler.

»Der skal en kulturrevolution til ude i lokalafdelingerne, hvor alt skal handle om at rekruttere og fastholde medlemmer. Slaget skal slås lokalt og ude på arbejdspladserne. Det kræver omorganisering af arbejdsgange og en helt anden bevidsthed hos dem, der arbejder i lokalafdelingerne. Folk skal ud af kontorer og være meget mere opsøgende,« fastslår Flemming Ibsen.

Hussalg eller udleje

Selv om det har været kontroversielt at lukke lokalafdelinger, fornemmer Kim Simonsen, at medlemmerne er godt tilfredse med den service, som HK tilbyder. Og han er helt enig med professor Flemming Ibsen i, at vejen til nye medlemmer går igennem tillidsrepræsentanterne.

»Når man spørger et medlem, hvordan får du fat i din fagforening, er der ikke ret mange, der svarer, at de går ned til den. De fleste ringer, mailer eller kontakter deres tillidsrepræsentant. Vi har omkring 7.500 tillidsrepræsentanter, der er vores kontaktpunkter. Så dem, der siger, at en fagforening kommer langt væk fra medlemmerne, har slet ikke forstået, hvordan en moderne fagforening bliver kontaktet,« siger Kim Simonsen.

Slaget om flere medlemmer skal ifølge HK-formanden tages af tillidsrepræsentanten Yrsa ude på arbejdspladsen, hvor hun skal fortælle, at det er fagforeningens fortjeneste, at lønmodtagerne har krav på barnets første sygedag, at de får en god løn, pension og feriepenge.

»Yrsa skal fortælle om værdien af at være medlem af en fagforening. Uden tillidsrepræsentanter – ingen fagbevægelse. De kristelige og Det Faglige Hus er billigere end os, men der ’flyder’ det vist ikke med tillidsrepræsentanter. Egentlig er de jo slet ikke i fagforeningsbranchen,« siger han og lægger ikke skjul på irritationen og manglen på respekt overfor de ’gule’ fagforeninger, der lokker med discount.

Med lavvande i HK-kassen har forbundsformanden allerede annonceret, at den hovedbestyrelse, der vælges næste uge på kongressen, skal sætte kryds i kalenderen 28. januar 2010. Til det, som Kim Simonsen betegner som »et forstærket budgetseminar«.

»Vi skal kigge økonomien efter i sømmene og have et overblik over, hvad der sker de næste år,« siger han og lægger ikke skjul på, at der skal ryddes op i ’produktsortimentet’ – altså skæres ned på nogle af serviceydelserne – ligesom der skal ses på omkostninger ved huslejen.

I en sparetid fylder omkostningerne til det store nybyggede glasdomicil på Weidekampsgade i København meget på budgettet, og Kim Simonsen udelukker hverken salg eller udleje af HK-huset.

»Ligesom vi har trimmet på medarbejdersiden, kigger vi nu på huslejesiden. Vi har ikke et til salg-skilt hængende, og vi har ikke en ejendomsmægler, der har os med i tasken. Men vi er i gang med at undersøge, om vi kan optimere vores husleje. Det kan også være, at vi skal sælge til en og leje tilbage – ’sell and lease back’ - og det kan være, at vi skal leje en halv etage ud. Måske skal vi blive boende, fordi ingen vil betale, hvad det her hus koster.«

Når en organisation skal drive it billigere og gennemgå alle udgiftsposter, må det selvfølgelig inkludere huslejen, mener Kim Simonsen. Også selv om han godt ved, at et hussalg vil være spektakulært for pressen, fordi det er en nem måde for pressen at illustrere en organisation i krise.

»Men vi står altså ikke overfor et tvangssalg eller noget som helst, og når vi har nogle økonomiske udfordringer, vil det være uansvarligt ikke at kigge på huslejen,« siger formanden.

Kampagne har båret frugt

Sloganet på næste uges kongres bliver ’Vi er alle en del af løsningen’. Dermed binder HK-toppen en sløjfe på den milliondyre kampagne, som har kørt det sidste år.

Arbejdsmarkedsforsker Flemming Ibsen vurderer, at kampagnen har været en klog satsning fra HK’s side.

»Kampagnen har bidraget til at skabe et godt image for HK som fagforening, og det er grundlæggende en nødvendighed for at få nye medlemmer. Potentielle medlemmer skal omgående associere til noget godt, og det bidrager kampagnen til. HK er blevet mere synlige og har fået et bedre omdømme,« siger han.

Kim Simonsen understreger, at HK kun bruger en brøkdel på branding og kampagner, sammenlignet med hvad andre forbund bruger.

»Internt i HK er vi glade for kampagnen. Vi er blevet lagt mærke til. Jeg kan godt se, at medlemmerne ikke er fosset ind i HK, efter vi satte kampagnen i gang, men vi er stolte af den.«