Folketingsmedlemmer på dobbeltarbejde

Af | @GitteRedder

Næsten hver sjette folketingsmedlem sidder både i byråd og i Folketinget. Især i Dansk Folkeparti og Venstre er dobbeltmandater udbredte – alene i Dansk Folkeparti fører 14 folketingsmedlemmer for øjeblikket valgkamp lokalt for at blive valgt på tirsdag. Forskere er overraskede over, at der er så mange dobbeltmandater. Især fordi byråds­arbejde i de nye storkommuner er vokset dramatisk de senere år.

TVEDELT Næsten hver sjette folketingsmedlem sidder i dag i en kommunalbestyrelse og har dermed et dobbeltmandat, hvor de både skal varetage deres politiske hverv i Folketinget og i et byråd. Helt præcis er der i dag 28 dobbeltmandater i Folketinget, viser en optælling som Ugebrevet A4 har foretaget.

Men efter kommunalvalget tirsdag kan antallet være endnu højere, og Danmark kan få et parlament, hvor mange folketingspolitikere må haste hjem til Esbjerg eller Svendborg for at nå vigtige byrådsmøder. Mere end 30 folketingsmedlemmer opstiller nemlig til tirsdagens kommunal- og regionsrådsvalg, og da Socialdemokraterne, der hidtil har haft totalt forbud mod dobbeltmandater, nu åbner op for dispensation, kan Folketinget i næste uge have dobbeltmandater i alle partier undtagen SF og Enhedslisten.

Dobbeltmandaterne klumper sig sammen i nogle få partier, nemlig Venstre, Konservative og især i Dansk Folkeparti, hvor over halvdelen af medlemmerne er dobbeltmandater.

Valgforsker ved Syddansk Universitet Robert Klemmensen er overrasket over antallet af dobbeltmandater i Folketinget.

»Det er helt vildt, at der er så mange dobbeltmandater i nogle folketingsgrupper. Det er en speget sag at vurdere, om man på samme tid kan være både en god folketingspolitiker og et godt byrådsmedlem, men der er ingen tvivl om, at med den størrelse, kommunerne har fået nu, er arbejdsmængden og kompleksiteten af de politiske sager i en kommune blevet større,« siger Robert Klemmensen og henviser til, at kommunalreformen har betydet, at kommunerne er blevet langt større og har fået væsentlig flere opgaver at tage vare på.

»Men man skal ikke underkende værdien af dobbeltmandater, fordi politikere, der sidder i en kommune, vil kunne kvalificere lovgivningsarbejdet på Christiansborg,« siger Robert Klemmensen og påpeger, at kommunerne står for budgettet for op til 40 procent af velfærdsydelserne herhjemme.

Derfor påpeger han også, at det har stor betydning på Christiansborg, at mange politikere har brugt kommunalpolitik som springbræt til at komme i Folketinget.

Men en ting er ifølge Robert Klemmensen at have erfaring fra en fortid i kommunalpolitik. Noget helt andet er at være aktiv i et byråd.

»At sidde i Københavns borgerrepræsentation eller i Århus Byråd svarer i vid udstrækning til at være folketingsmedlem, og jo større en kommune er, jo mere er der at se til for et byrådsmedlem,« fastslår han.

Optager pladsen for andre

Kommunalforsker ved Syddansk Universitet professor Ulrik Kjær fremhæver ligeledes, at der er både fordele og ulemper ved dobbeltmandater.

»Den store ulempe er jo, at i det øjeblik en folketingspolitiker optager en plads i byrådet, bliver en lokal kandidat vraget, og pladsen går til en mindre aktiv politiker. Omvendt er fordelen, at en politiker valgt begge steder har stor indsigt og kan binde tingene sammen,« siger han.

Også Ulrik Kjær er overbevist om, at arbejdspuklen er blevet større for valgte byrådsmedlemmer i de nye storkommuner. Men han understreger, at de enkelte partier selv må afgøre om de vil fortsætte med dobbeltmandater.

»Det er meget en partiorganisatorisk afvejning af, om det er godt eller skidt,« siger han og understreger, at der ikke i Danmark har været forsket i dobbeltmandater.

Derfor er det ifølge Ulrik Kjær helt underbelyst, om dobbeltmandater har øget fravær fra Folketinget eller kommunalbestyrelsen, og om de virkelig bygger bro mellem det lokale og nationale politiske arbejde.

Ugebrevet A4’s optælling viser, at brugen af dobbeltmandater nærmest er blevet en folkesport i Dansk Folkeparti. Ud af de 25 medlemmer i folketingsgruppen har 13 dobbeltmandater.

Og selv om politisk ordfører Kristian Thulesen Dahl, der i dag sidder i Vejle Byråd, har valgt at stoppe i kommunalpolitik, bliver der med stor sandsynlighed endnu flere dobbeltmandater i DF’s folketingsgruppe efter kommunalvalget. For ud over at de fleste genopstiller, er der også DF’ere, der opstiller for første gang til et kommunalvalg. Det gælder for eksempel partiets arbejdsmarkedsordfører Bent Bøgsted, der udover folketingskarrieren nu også vil prøve lykken som kommunalpolitiker i Frederikshavn.

Blandt Dansk Folkepartis dobbeltmandater er flertallet valgt i Jylland, hvor blandt andre Jørn Dohrmann genopstiller i Kolding, Anita Christensen i Haderslev og Ib Poulsen i Thisted.

Også Hans Kristian Skibby fra Dansk Folkeparti genopstiller ved kommunalvalget til en plads i Hedensted Byråd. Ifølge ham er det en kæmpe styrke for Dansk Folkepartis folketingsgruppe, at de har så mange dobbeltmandater, fordi det giver et indblik i kommunalpolitik, som de ellers ikke ville have. Hans Kristian Skibby afviser pure, at der er nogle problemer med at have et dobbeltmandat.

»Selvfølgelig er der nogle gange problemer med kalenderen, men når man brænder for kommunalpolitik, tager man det med. Vi er jo sidestillet med direktører, landmænd, langturschauffører og andre, der er valgt i lokalpolitik. Ligesom alle andre kan vi have problemer med tiden, men mit fravær er jo ikke større end alle mulige andres,« fastslår han.

Men det kan ikke siges om alle hans partifæller, der har dobbeltmandat. Således har Liselott Blixt i 2009 været fraværende til 3 ud af 13 møder i Greve Byråd, mens Kim Christiansen har meldt afbud til 6 ud af 13 byrådsmøder i Mariagerfjord Kommune.

Fantastisk fødekæde

Venstre har i dag ni dobbeltmandater. Fire i Jylland, et på Bornholm, et på Fyn og tre på Sjælland. For Birgitte Josefsen, medlem af både Folketinget og Brønderslev Byråd, har det betydet mange flyrejser, og hun er taknemmelig for de gode flyforbindelser mellem hovedstaden og Nordjylland. På tirsdag dropper hun byrådet men stiller i stedet op til regionsrådet i Nordjylland og håber derfor også at kunne skrive flere titler på visitkortet fremover.

»Det er en mægtig fordel, at vi folketingspolitikere ved, hvordan tingene fungerer lokalt og har en skarp og fin fornemmelse for, hvad der rører sig blandt borgerne. Det er jo ikke bag Christiansborgs mure, at de bedste tanker altid fostres,« siger Birgitte Josefsen og vurderer, at hun er blevet en bedre folketingspolitiker af at være aktiv i kommunalpolitik.

Al den snak om, at folketingsarbejde grundet tidspres er uforeneligt med byrådsarbejde, giver hun ikke en døjt for.

»Det er jo ikke anderledes for mig end for de øvrige byrådsmedlemmer, som har et fuldtidsjob ved siden af byrådsarbejdet,« siger hun.

Ifølge Birgitte Josefsen er den »hetz fra medierne« mod dobbeltmandater også helt ude af proportioner.

»Nogle medier gør det til et kæmpe problem, hvis et folketingsmedlem ikke har været til to byrådsmøder, mens det slet ikke noteres, hvis et andet byrådsmedlem har været fraværende fem gange. Vi har diskuteret det meget i Venstres folketingsgruppe, men der er en klar opfattelse af, at dobbeltmandater er en kæmpe fordel.«

Det bekræfter Venstres gruppeformand Hans Christian Schmidt:

»Jeg har altid ment, at dobbeltmandater er en fantastisk fødekæde af oplysninger om, hvordan man ser på tingene ude i kommunerne,« siger Hans Christian Schmidt og understreger, at han aldrig har oplevet, at nogle Venstrefolk har sprunget over, hvor gærdet er lavest i forhold til folketingsarbejde, fordi de skulle hjem og passe deres byråd.

SF siger nej til dobbeltarbejde

Men det tvivler gruppeformand i SF Ole Sohn på. SF har forbud mod dobbeltmandater i Folketinget, og det håndhæver de strengt.

»Vi mener ikke, at man arbejdsmæssigt kan forvalte to så store opgaver som at sidde i et Folketing og i et byråd på samme tid. Og i lyset af de nye storkommuner er det bestemt blevet sværere, fordi opgaverne og arbejdsbyrden i det kommunalpolitiske arbejde er blevet større,« siger Ole Sohn.

Som gruppeformand for 23 SF-medlemmer er han rigtig glad for, at SF ikke tillader dobbeltmandater.

»I SF er der ingen af vores folketingsmedlemmer, der ville kunne magte at sidde begge steder og varetage arbejdet på en for os tilfredsstillende måde her i Folketinget. Man kan måske godt sidde på Christiansborg og komme nogle enkelte gange, men man kan ikke sidde her og tage del i det løbende politiske arbejde, og samtidig passe en kommunalbestyrelse,« fastslår han.

Størrelsesmæssigt kan man sagtens sammenligne SF og DF’s folketingsgrupper, og Ole Sohn lægger stor afstand til, at Dansk Folkeparti tillader, at over halvdelen af deres medlemmer er dobbeltmandater.

»Nu er Dansk Folkepartis folketingsgruppe jo ret topstyret, og derfor kan man selvfølgelig sige, at der kun er ganske få, der deltager i det reelle politiske arbejde. Vi kender jo dem alle tre,« siger Ole Sohn og henviser med et lille grin til, at Pia Kjærsgaard, Kristian Thulesen Dahl og Peter Skaarup efter hans mening bestemmer det meste i DF.

»Jeg er glad for at have 23 aktive folketingsmedlemmer, der kan blande sig i det politiske arbejde, i udvalgsarbejdet og i den offentlige debat,« siger Ole Sohn.

Nødt til at vælge

Netop fordi den konservative Mike Legarth ikke følte at tiden slog til, så han kunne være aktiv på Christiansborg, tog han konsekvensen for et lille år siden. Den tidligere borgmester i Vamdrup besluttede at tage orlov fra Kolding Byråd, og han genopstiller ikke til byrådet i denne omgang.

»Jeg var nødt til at vælge. Jeg fik nogle tunge ordførerposter her på Christiansborg, og det kræver, at man er her det meste af tiden. Derfor ville jeg ikke kunne udføre det lokalpolitiske arbejde. Jeg ville ikke kunne møde tilstrækkeligt tit og prioritere det ordentligt,« siger Mike Legarth.

Principielt bakker han op omkring dobbeltmandater, og han er glad for, at hans parti tillader dobbeltmandater, fordi det er en politisk gevinst i folketingsgruppen. Men han erkender også, at arbejdsbyrden i de nye storkommuner er vokset, og derfor presser det ambitiøse politikere, der vil gøre det godt begge steder.

»Det er absolut blevet vanskeligere at afpasse de to arbejdsbyrder i dag, hvis man er dobbeltmandat. Fordi det er blevet rimeligt kompliceret og meget mere tidskrævende at være kommunalbestyrelsesmedlem i dag end tidligere,« siger Mike Legarth.

Alligevel vil han ikke gøre sig til talsmand for et forbud mod dobbeltmandater hos de konservative:

»Jeg vil ikke være overdommer. Det må være vælgernes afgørelse, om man gør sit arbejde tilfredsstillende på alle niveauer.«

Tre dobbeltmandater i ét byråd

I Slagelse mener den socialdemokratiske borgmester Lis Tribler også, at det må være vælgernes afgørelse, om dobbeltmandater er et gode.

Men for at vælgerne skal afgøre det, må diskussionen om dobbeltmandater ud i det offentlige rum, understreger Lis Tribler, der som borgmester har skullet koordinere byrådsmøder med tre folketingsmedlemmer. Slagelse Byråd har nemlig som det eneste i landet, hele tre dobbeltmandater – Henrik Brodersen fra Dansk Folkeparti, Troels Christensen fra Venstre og Villum Christensen fra Liberal Alliance.

»Det har været utrolig svært at få møder til at passe med folks folketingsarbejde. Og det har været besværligt og givet problemer og har betydet, at ikke alting har kunnet lade sig gøre i forbindelse med det store arbejde, som sammenlægningen af vores kommune har været. Du kan jo ikke være mere end et sted af gangen,« siger Lis Tribler.

Borgmesteren køber ikke argumentet med, at dobbeltmandater har større indsigt i kommunalpolitik end andre folketingsmedlemmer. Hun indkalder jævnligt alle folketingsmedlemmer i Slagelse til orienteringsmøder og siger lige ud, at forståelsen af kommunale forhold ikke afhænger af, om man har dobbeltmandat eller ej.

Hun ville allerhelst undvære dobbeltmandater i byrådet.

»Min holdning er, at politik - både på folketingsplan og også på kommunalt plan - kræver rigtig, rigtig meget tid, og derfor synes jeg, at man skal vælge, hvor man vil være.«

Selv om der er tre dobbeltmandater i Slagelse, har det ikke været diskuteret under valgkampen, hvilket ærgrer Lis Tribler.

»Det forplumrer jo den kommunale valgkamp, at det ikke er fremme i lyset. Christiansborg blander sig mere og mere i kommunalpolitik, og derfor bliver det noget uigennemsigtigt noget. På vælgermøderne kan folk jo ikke skelne mellem, om folk er ude i en retorik som folketingspolitiker eller som kommunalpolitiker i en given sag,« siger hun og vil til enhver tid fastholde et forbud mod dobbeltmandater.

Forbuddet mod dobbeltmandater er da også fastholdt hos Socialdemokraterne, men for første gang i partiets historie gives der nu dispensationer. Foreløbig har tre socialdemokratiske folketingsmedlemmer - Lone Møller, Lene Hansen og Thomas Adelskov - fået lov til at fortsætte i Folketinget, hvis de bliver valgt ind i byrådet i henholdsvis Gribskov, Brønderslev og Odsherred Kommuner. Det vel at mærke, hvis de bliver valgt som menige byrådsmedlemmer og ikke sidder i borgmesterstolen.

Socialdemokraternes gruppeformand Carsten Hansen er glad for, at der er mulighed for dispensation i særlige tilfælde.

»Vi skal diskutere dispensation i hvert enkelt tilfælde og ikke være så dogmatiske. Egentlig er jeg glad for forbuddet mod dobbeltmandater, men vi skal også være pragmatiske,« siger han.

Hos DF mener Hans Kristian Skibby, at Socialdemokraterne spænder ben for sig selv ved ikke bare at give los og tillade dobbeltmandater.

»Lad dog vælgerne bestemme. Det er underligt, at man i et demokrati forbyder nogle at stille op, fordi de allerede er valgt. I Hedensted er det ikke en hemmelighed, at jeg er valgt begge steder,« siger han.

KAN DU LIDE VORES ARTIKLER?

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få vores nyheder,
direkte i din indbakke.