Folketinget mister indflydelse

De seneste årtier er der sket en forskydning af magten i Danmark fra staten og dermed Folketinget til andre aktører.

  • Kommunerne har fået flere og større opgaver i kraft af kommunalreformer og decentralisering. Det trækker dog lidt den anden vej, at staten også i højere grad fastlægger krav til kommunerne i detaljer.
  • EU har fået større indflydelse på dansk lovgivning. I 1981-82 var 3 procent af den danske lovgivning direkte efterlevelse af EU-direktiver. I dag er det, afhængig af opgørelsesmetode, cirka 25 procent. Inden for visse områder er EU-lovgivningens indflydelse betydelig større.
  • Erhvervslivet har større indflydelse end tidligere. Dels på grund af omfattende privatisering, dels på grund af globaliseringen samt flere meget store virksomheder i Danmark.
  • Medierne har ikke fået større magt, men er i højere grad blevet arenaen for den politiske diskussion, hvor det før var Folketinget og de store bevægelser.

Kilde: Magtudredningen

KAN DU LIDE VORES ARTIKLER?

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få vores nyheder,
direkte i din indbakke.