Fødevareforbund på slankekur

Af | @GitteRedder

Nærings- og Nydelsesmiddelarbejder Forbundet NNF mister tusindvis af medlemmer og må sammenlægge lokalafdelinger for at overleve. Til gengæld skal NNF’s tillidsrepræsentanter uddannes bedre. Arbejdsmarkedsforsker kalder det en offensiv overlevelsesstrategi.

VÆGTTAB Der bliver længere og længere til bageren efter friskbagte rundstykker. Og vil vi have gris på gaflen, er den pålægsskårne hamburgerryg i supermarkedernes kølediske lige så ofte produceret i Polen eller Tyskland som i Danmark. Det lokale mejeri er også nedlagt til fordel for stordrift på et af Arla’s mejerier. Alt sammen udtryk for, at der i dag er markant færre ansatte i fødevaresektoren herhjemme end tidligere. Og det lider Nærings- og Nydelsesmiddelarbejder Forbundet, NNF, under.

På rekordtid er medlemstallet raslet ned fra knap 38.000 til nu 30.000 medlemmer, og det tvinger forbundet til totalt at nytænke organisationen. Så når mejeristernes, slagternes og bagernes fagforbund tager hul på kongres i Aalborg tirsdag 16. september, lægger forbundsformand Ole Wehlast derfor en ny spareplan og overlevelsesstrategi frem for de 300 delegerede.

»Vi har mistet rigtig mange medlemmer, og derfor er det nødvendigt, at vi omorganiserer hele forbundet, så vi med færre ressourcer også fremover kan sikre en god kvalitet og service. Det er tilpasning til de nye økonomiske tider, vi er i gang med,« siger Ole Wehlast.

Ud over færre beskæftigede, outsourcing og rationaliseringer skyldes NNF’s dramatiske medlemstab også, at NNF-medlemmer, der bliver ledige, finder job uden for branchen og derfor organiseres i andre fagforbund. Dertil kommer, at NNF mister medlemmer til de »gule« fagforeninger.

Planen »Nyt NNF« lægger op til,

  • at de nuværende 25 lokalafdelinger reduceres til syv større, regionale afdelinger.
  • at tillidsrepræsentanterne styrkes og bliver bedre til at organisere unge og nye medlemmer.
  • at kontingentet på sigt bliver ensartet for alle NNF-medlemmer uanset afdeling, og at kontingentet sættes ned for at kunne konkurrere på pris.
  • at NNF får en skarpere politisk profil, hvor forbundsledelsen ytrer sig langt mere i den fødevarepolitiske og faglige debat.
  • at Nærings- og Nydelsesmiddelarbejder Forbundet fra årsskiftet skifter navn til Fødevareforbundet NNF.

Set med forbundsformandens øjne er den nye, slankere organisation forudsætningen for at fremtidssikre NNF:

»Vi skal være mere effektive og professionelle, og i forbundsledelsen vurderer vi, at syv større regionale afdelinger vil kunne yde en høj faglig service.«

Ole Wehlast erkender, at NNF ikke slipper for at fyre folk. Men præcis hvor mange, sparekniven vil ramme, kan han ikke sige.

Fra hestens egen mund

Samtidig med lukningen af de små lokalafdelinger skal NNF investere flere ressourcer i tillidsrepræsentanterne, så de bliver bedre til at klare opgaverne ude på virksomhederne.

»Når der bliver geografisk længere mellem afdelingerne, er det naturligt, at vi styrker tillidsrepræsentanterne. Det er tillidsmanden, der er tæt på medlemmerne, og ham, der skal få nye medlemmer og sikre, at de unge kommer ind. De er vores ambassadører ude på arbejdspladsen, og derfor må vi også give dem mere og bedre uddannelse,« siger Ole Wehlast.

Den nye plan lægger også op til, at fire tillidsrepræsentanter fremover får plads i NNF’s hovedbestyrelse, og dermed bliver der direkte link fra forbundskontoret på Frederiksberg til den ansatte på Toms Chokoladefabrikker, Arlas’ mejerier eller Danish Crowns slagterier.

»Nu får vi det fra hestens egen mund, når vi skal træffe beslutninger,« siger Ole Wehlast, der er overbevist om, at det bliver en stor gevinst for forbundsledelsen at kunne vende tingene direkte med tillidsrepræsentanterne og få kontant besked, om et forslag er godt eller skidt.

På Brabrand Mejeri bakker tillidsrepræsentant Jørn Jespersen helhjertet op omkring overlevelsesplanen. Og han vil klart stemme ja til en mindre og mere effektiv organisation.

»Alle skal jo spare, og det er også nødvendigt for NNF at indskrænke. Fra mine medlemmer har jeg ikke hørt protester over, at så mange afdelinger skal dreje nøglen om. Det handler jo også om, at det er blevet nemmere at kommunikere i dag, og derfor behøver vi ikke så mange kontorer,« siger Jørn Jespersen.

Under produktionen af yoghurt og andre syrnede mælkeprodukter på Arla-mejeriet i Brabrand diskuterer han og kollegerne ofte fødevarebranchens fremtid, og de bakker op omkring strategien med at styrke tillidsrepræsentanterne.

»Den største udfordring for fagbevægelsen er at få hold i de unge og få dem til at forstå, hvorfor fagbevægelsen er nødvendig. Det skal der bruges mange kræfter på,« siger Jørn Jespersen.

Derfor vil en større gennemslagskraft i medierne også være gavnlig. Det kan være med til at overbevise de unge om nytten af at være medlem af et fagforbund, påpeger han. Og det giver Ole Wehlast sin tillidsmand ret i:

»Vores faglige synlighed har været lidt svag, men det agter vi at lave om på. Vi har selvfølgelig en holdning til dyrevelfærd og fødevaresikkerhed, og den skal danskerne kende.«

Formandens indstilling til navneforandring er en klokkeklar anbefaling. En nærings- og nydelsesmiddelarbejder er nærmest gledet ud af nudansk ordbog og er i hvert fald en stillingsbetegnelse, der ikke hører hjemme i fremtiden. Fødevareforbundet NNF er til at forstå.

Når andre mellemstore LO-forbund som RBF og PMF har været ude i en økonomisk overlevelseskamp, har de valgt at fusionere med store LO-forbund som 3F og FOA. Men NNF-formanden afviser, at skabelsen af et nyt NNF er de sidste krampetrækninger for det gamle forbund:

»Vi har en klar berettigelse som organisation, fordi vi er de eneste, som kun har medlemmer i fødevarebranchen. Så længe vi kan have politisk indflydelse, har vi en eksistensberettigelse. Vi kan godt selv endnu. Så få medlemmer har vi heller ikke.«

Omvendt lader han en dør stå på klem til en mulig fusion langt ude i fremtiden:

»Vi lukker ingen døre her ved at lave et nyt NNF,« siger Ole Wehlast og påpeger, at det bliver alt for ensrettet i LO, hvis få store fagforbund kommer til at dominere.

NNF’s medlemmer foretrækker også at fortsætte som et mindre selvstændigt forbund frem for at blive et usynligt mindretal i et stort forbund, bedyrer tillidsrepræsentant på Brabrand Mejeri Jørn Jespersen:

»Vi vil hellere være os selv.«

Skarp profil kan vinde medlemmer

Arbejdsmarkedsforsker på Aalborg Universitet, Flemming Ibsen, vurderer, at NNF har valgt en klar og offensiv strategi for at fortsætte som selvstændigt fagforbund.

»Lige nu er det slet ikke gangbart at fusionere med for eksempel 3F eller Dansk Metal. Stemningen er ikke til en fusion, og derfor prøver man selv at rykke ud og tackle udfordringerne offensivt,« siger Flemming Ibsen.

Han kalder det helt fornuftigt at forsøge at bevare sin faglige identitet og kombinere det med at lade tillidsrepræsentanterne spille en nøglerolle i rekrutteringen af nye medlemmer.

Griber Fødevareforbundet NNF danskernes store interesse for rene og sunde fødevarer, mener Flemming Ibsen, at forbundet kan vinde medlemmer på at blande sig i den offentlige debat:

»NNF har jo en mulighed for at stå for nogle værdier og holdninger, der også kan vække sympati i befolkningen. Vi vil alle sammen gerne have rene og sunde fødevarer, og når den dagsorden er oppe at vende i tiden, skal forbundet udnytte den. Det har det gjort for lidt indtil nu. Men det ligger i den nye strategi, at forbundet skal være skarpere, og her er der virkelig et potentiale.«