HER HAR I MIG TILBAGE

FOA-formand vender tilbage til LO

Af | @GitteRedder

For knap to måneder siden forlod FOA’s formand Dennis Kristensen LO’s daglige ledelse i vrede. Men nu vender han tilbage efter Harald Børsting har lovet, at FOA fremover inviteres med til forhandlinger. Arbejdsmarkedsforsker vurderer dog, at balladen i LO-familien fortsætter.

Foto: Finn Frandsen/Polfoto

Opdateret klokken 13:55 med kommentar fra HK's formand Kim Simonsen

Dennis Kristensens stol i LO’s daglige ledelse har stået tom i et par måneder.  Men efter sommerferien vender FOA-formanden tilbage i LO’s magtfulde ledelse med løftet om, at han fremover ikke holdes udenfor, når LO-toppen mødes med regeringen og forhandler beskæftigelsespolitik, dagpenge og erhvervsskoler.

FOA-formanden smækkede med døren til LO’s daglige ledelse, da han i foråret fandt ud af, at en række forbundsformænd holdt møder med beskæftigelsesminister Mette Frederiksen uden at sende ham en invitation.

Skænderiet i LO-familien foregik i fuld offentlighed, mens forbrødringen mellem LO-formand Harald Børsting og Dennis Kristensen er sket i al hemmelighed.

»Vi har talt sammen et par gange, og de samtaler har ført til, at vi nu har et fælles verdensbillede af, hvordan tingene bør være i LO, og dermed også et andet billede end det var, da jeg forlod LO’s daglige ledelse,« siger Dennis Kristensen.

Slut med at lege røvere og soldater

FOA-formanden er yderst tilfreds med, at der er fundet en hurtig løsning, og at familieidyllen er genoprettet.

»Det, jeg kritiserede, da jeg forlod LO, er der nu ændret på. Fremadrettet er det LO, og alene LO, der bestemmer, hvem der repræsenterer LO, når vi forhandler med partier på Christiansborg. Vi skal ikke deponere en ret hos partierne til at bestemme, hvem de vil mødes med, hvis de skal møde LO. Det er det grundlæggende princip om, at det er medlemmerne, der udgør LO, og ikke partiet,« fastslår Dennis Kristensen.

Både under tre-partsforhandlingerne tilbage i 2012 og i forbindelse med forhandlinger i foråret omkring beskæftigelsesreformen oplevede FOA-formanden, at han blev holdt udenfor. Det viste sig, at der var en hemmelig møderække med ledende ministre ved siden af den officielle forhandlingsdelegation, som LO havde udpeget.

»Det er slut nu, er Harald og jeg enige om. Jeg har sagt til Harald, at jeg ikke behøver en skriftlig aftale, men du skal kigge mig dybt i øjnene og sige, at det er slut med at lege røvere og soldater. Det har Harald bekræftet,« siger Dennis Kristensen.

Har ikke løst de grundlæggende problemer

Men selvom alt udadtil ånder fred og sommeridyl i LO-familien, er problemerne ikke løst, vurderer arbejdsmarkedsforsker på Aalborg Universitet, professor Flemming Ibsen.

»Det svarer til, at der er lidt ballade i familien, hvor en har meldt sig ud og er sur over, at de andre udelukker ham fra beslutningsprocesserne. Så har familiens overhoved overtalt ham til at komme tilbage i folden. Men de grundlæggende problemer i familien er slet ikke løst,« siger Flemming Ibsen.

Han kalder forbrødringen mellem Harald og Dennis for en symbolsk handling for at fremstille LO’s daglige ledelse som en pæn familie udadtil, mens de interne spændinger vil fortsætte. Flemming Ibsen mener ikke, at de ledende forbundsformænd har tiltro til Dennis Kristensens loyalitet overfor de beslutninger, der træffes, ligesom der er en grundlæggende politisk uenighed.

»Hvor 3F, HK og Dansk Metal grundlæggende har en mere eller mindre socialdemokratisk tilgang til den politik, der bliver lavet på Christiansborg, ligger Dennis Kristensen og FOA længere ude på venstrefløjen. Og de forskellige politiske orienteringer og mistilliden mellem forbundsformændene er der ikke lavet om på, når Dennis Kristensen igen tropper op i LO’s ledelse,« mener Flemming Ibsen.

Nye dramaer truer LO-familien

Professoren vurderer, at der lurer nye dramaer i LO-toppen allerede i efteråret, når politikerne og arbejdsmarkedets parter skal diskutere konturerne af et nyt dagpengesystem.

»Så vil de tre store LO-forbund sætte sig sammen med hinanden og også snakke med Mette Frederiksen om, hvordan det skal skrues sammen. De vil formentlig diskutere dagpengesystem udenom FOA, fordi de ikke kan blive enige med Dennis Kristensen. Og så har vi ballade i familien igen,« spår Flemming Ibsen.

Han er ikke et øjeblik i tvivl om, at Harald Børsting har taget munden for fuld, når han har lovet FOA-formanden, at det er LO selv, der beslutter, hvem der sendes til møderne.

»Når fremtidens dagpengesystem skal drøftes, vil man fortsat holde fraktionsmøder, som man hele tiden har gjort, og beslutninger vil formentlig fortsat blive truffet hen over hovedet på Dennis Kristensen,« forudsiger arbejdsmarkedsforskeren.

Men Harald Børsting har lovet Dennis Kristensen, at det ikke sker igen?

»Jamen, det kan Harald Børsting jo ikke bestemme. Hvis Per Christensen, Claus Jensen og Kim Simonsen ringer til hinanden og aftaler at spise frokost sammen for at diskutere, hvordan en ny dagpengereform skal se ud, kan Harald Børsting jo ikke forhindre det. Formelt set kan LO-formanden godt love noget, men i realiteten kan de store fagforbund gøre, som de vil uden at Harald Børsting kan styre det,« fastslår han.

Især når der skal forhandles dagpengereform, vil de grundlæggende uenigheder mellem 3F, HK og Dansk Metal på den ene side og FOA på den anden side poppe op til overfladen, mener Flemming Ibsen.

»FOA læner sig op ad Enhedslisten, der vil tilbage til en dagpengeperiode på fire år, mens de andre store LO-forbund er mere villige til at lave et kompromis med regeringen og sluge nogle kameler. Derfor vil vi også fremadrettet opleve uenigheder og fraktionsdannelser i LO-toppen,« siger han og understreger, at det historisk set ikke er noget nyt.

HK afviser fremtidig ballade

HK-formand Kim Simonsen understreger, at han aldrig rigtig har forstået, hvorfor Dennis Kristensen forlod LO’s Daglige Ledelse.

»I HK er jeg altid blevet trænet i, at man sidder med ved de borde, hvor beslutningerne bliver truffet. Og det har jeg også forstået, at nogen i FOA’s bagland har reageret på, og på den måde var jeg forundret, over at Dennis Kristensen gik, for det får man ingen indflydelse af,« siger Kim Simonsen.

»Men jeg synes, at det er en rigtig god ide, at han nu kommer tilbage. FOA er et så stort LO-forbund, at de har en naturlig plads i den daglige ledelse, og den stol skal de helst besætte,« siger Kim Simonsen.

Men HK-formanden erklærer sig uenig i arbejdsmarkedsforskerens analyse om, at balladen vil fortsætte i LO-toppen på grund af grundlæggende politiske uenigheder.  Han fremhæver, at begrundelsen for Dennis Kristensens udtræden jo ikke var politisk, men at der blev afholdt møder, hvor han ikke var med.

»Og på de politiske linjer har jeg nogle gange svært ved at se, om Dennis egentlig skiller sig ud fra os andre. På det kommunikationsmæssige skiller han sig ud, men på det materielle kan jeg ikke altid se forskellighederne. For eksempel vil HK også meget gerne have en god og velfungerende offentlig sektor,« fastslår Kim Simonsen.

Han afviser, at der per automatik kommer ny ballade, når Dennis Kristensen igen sætter sig i FOA-stolen i LO’s hjertekammer.

»De kampe, som vi tager i LO, er forhåbentlig person-uafhængige og er mere politiske, og de har altid været der inden døre,« siger han.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra LO-formand Harald Børsting. Og forbundsformand i Dansk Metal Claus Jensen har ingen kommentar.

Men i en pressemeddelelse fra LO fremgår det, at:

”Der er enighed mellem Harald Børsting og Dennis Kristensen om at fremme et samarbejde, som sikrer alle medlemmer af LO’s daglige ledelse en ligeværdig indflydelse på LO’s politiske arbejde, herunder når der udpeges forhandlingsdelegationer. Det er vigtigt, at LO’s medlemsforbund sikres samme indflydelse og information i tilknytning til aktuelle politiske opgaver. Dette forhold vil LO-formanden drøfte med regeringsrepræsentanter.”