INTERVIEW

FN-direktør blander sig i dansk velfærdsdebat

Af | @GitteRedder

Det danske velfærdssystem er ikke i fare for at kollapse, fordi østeuropæere har ret til sociale ydelser. Direktør for FN’s arbejdsorganisation Guy Ryder maner til ro, men opfordrer samtidig politikere og fagbevægelse til at tage befolkningens bekymringer alvorligt.

Østeuropæere i færd med at plante i gartneriet Månsson i Brande. De udgør ingen trussel mod det danske velfærdssystem, mener direktøren for ILO.

Østeuropæere i færd med at plante i gartneriet Månsson i Brande. De udgør ingen trussel mod det danske velfærdssystem, mener direktøren for ILO. Foto: Marcus Trappaud Bjørn/Polfoto

Polakker og rumænere malker det danske velfærdssystem.  Og østeuropæiske håndværkere dumper lønnen og hugger danske job.  Fordommene er mange, bekymringerne store og debatten er heftig.

Men nu blander generaldirektør for den Internationale Arbejdsorganisation, ILO, Guy Ryder sig helt usædvanligt i den ophidsede danske debat om velfærdsturisme.

Han advarer om, at debatten er ved at løbe af sporet og risikerer at skade lønmodtagernes rettigheder, få hele det sociale fundament under EU til at smuldre og bidrage til en bølge af nationalisme.

Vi skal besvare folks bekymringer med fakta i stedet for med følelser og fornemmelser.

»Jeg mener, at vi alle sammen skal anstrenge os for at forstå folks bekymringer for social dumping, arbejdsløshed og deres sociale sikkerhedsnet. Folks bekymringer er nemlig ikke altid irrationelle og ulogiske. Men vi skal besvare folks bekymringer med fakta i stedet for med følelser og fornemmelser,« siger han.

ILO er en FN-organisation, der arbejder sammen med regeringer og repræsentanter for arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer for at forbedre beskæftigelse og globale arbejdsvilkår og for at beskytte basale menneskerettigheder.

Guy Ryder har netop besøgt Danmark, hvor han havde møder med statsminister Helle Thorning-Schmidt og beskæftigelsesminister Mette Frederiksen samt repræsentanter for fagbevægelse og arbejdsgivere. Hermed har han fået et indblik i, hvordan mange lønmodtagere i dag føler sig presset af vandrende arbejdstagere fra andre EU-lande. Og det pres fra migrantarbejdere opleves ifølge ILO-direktøren ikke kun herhjemme, men overalt på kloden.

Hvis du kan sikre, at migrantarbejdere behandles på lige fod med andre, er problemerne med social dumping jo løst.

»Ingen arbejdere ønsker, at deres arbejdsvilkår bliver forringet af andre arbejdere, der kommer udefra. Nøglen til at adressere de her udfordringer med social dumping er at sikre, at når arbejdstagere kommer til et nyt land, har de ret til ligebehandling og de samme løn- og arbejdsvilkår som borgerne i det land, hvor de tager arbejde.  Hvis du kan sikre, at migrantarbejdere behandles på lige fod med andre, er problemerne med social dumping jo løst,« siger han.

Migrantarbejdere er ikke en byrde

Guy Ryder fremhæver, at der i dag er mere end 230 millioner migrantarbejdere i verden, og at de bidrager mere til nationale økonomier og velfærdssystemer end de dræner dem.

»Vi taler ikke om særlig mange arbejdere eller så store summer, at velfærdssystemet vil kollapse på grund af de her problemer,« siger direktør for ILO Guy Ryder. Foto: ILO

»Hele ideen, om at vandrende arbejdstagere er en byrde og dræner de sociale sikkerhedssystemer i de forskellige lande, er forkert. Migrantarbejdere er ikke en byrde, men bidragydere til vores nationale økonomier, og vi behøver deres arbejdskraft for at få vores økonomer til at hænge sammen,« siger Guy Ryder.

Han tilføjer, at den demografiske udvikling i Europa, hvor vi bliver stadig flere ældre og færre yngre, også betyder, at vi har brug for migrantarbejderne.

»Men jeg erkender, at der er problemer, når arbejdstagere kommer og fra den første dag kan tage penge med hjem.«

Hvad kan vi gøre for at løse de problemer?

»Først og fremmest skal man lade være med at forestille sig, at udenlandske arbejdstageres ret til en række ydelser udgør en trussel mod bæredygtigheden i hele det sociale sikkerhedssystem. Vi taler ikke om særlig mange arbejdere eller så store summer, at velfærdssystemet vil kollapse på grund af de her problemer,« siger Guy Ryder.

Huset brænder ikke

»Men jeg kan forstå, at folk ikke synes, det er retfærdigt.  At mange oplever det som unfair. Og jeg forstår, at nogle kræver forandringer og justeringer af jeres velfærdsmodel, så rettigheder og pligter kommer mere i balance,« siger han og fortsætter:

»Jeg mener, at I skal diskutere de ting, men jeg mener også, at der er tid til at diskutere tingene i åbenhed og finde en pragmatisk løsning.  Der er ikke nogen nødsituation og kritisk undtagelsestilstand. Som vi siger i England: ’Huset brænder ikke.’«

Den allerstørste fare er, at vi opgiver de grundlæggende ideer om social retfærdighed, lighed og samarbejde, som Europa er bygget op omkring.

Hvordan kan vi justere det danske velfærdssystem, så det ikke kolliderer med EU's grundlæggende principper om, at arbejdstagere med job i et andet EU-land har ret til sociale ydelser i det pågældende land?

»Jeg kan ikke i detaljer anvise jer, hvad I skal gøre.  Men jeg synes, at I skal give jer tid til at vurdere, hvor store og reelle problemerne er, baseret på faktuel viden. Igen vil jeg understrege, at jeres velfærdsmodel ikke er truet. Vi taler ikke om et akut nødstilfælde,« understreger ILO-direktøren.

»Men EU’s grundlæggende principper, især det om ligebehandling, skal respekteres. På samme tid kan jeg forstå, at jeres sociale sikkerhedssystem er en meget, meget vigtig del af danske værdier og nationale selvforståelse. Og fordi jeres danske arbejdsmarkedsmodel og velfærdssystemet er så tæt kædet sammen, er det vigtigt at finde løsninger, der tager hensyn til begge dele.«

Tilliden til EU skal genskabes

Bekymringerne for social dumping og velfærdsturisme kombineret med den økonomiske krise betyder, at mange danskere vender sig mod EU. Hvad kan man gøre for at genskabe folks tillid til EU?

»Hvad I oplever i Danmark, ser vi også i mange andre EU-lande. Folk vil isolere sig og bliver mere nationalistisk tænkende. ’Europa skaber problemer, og derfor må vi finde vores egne nationale løsninger’, tænker mange. Jeg ser det også i England, hvor jeg selv kommer fra. Men jeg må jo tilstå, at jeg er en helhjertet europæer og en svoren tilhænger af den europæiske sociale model,« siger Guy Ryder og fortsætter:

»Min holdning er, at vi midt i en krisetid må være meget loyale over for netop Europas sociale model. Den allerstørste fare er, at vi opgiver de grundlæggende ideer om social retfærdighed, lighed og samarbejde, som Europa er bygget op omkring.«

Hvis du anskuer EU i et længere perspektiv, så har EU været den største succes i både min og mine forældres generation. Og den succes skal vi ikke smide ud.

Men hvorfor er selve EU-samarbejdet i fare lige nu?

»Det er i fare, fordi den finansielle krise, der begyndte i 2007 et helt andet sted i verden, sendte en flodbølge ind over vores kontinent. Den bølge ramte hårdt,« siger Guy Ryder.

Han tilføjer, at krisen har tæret hårdt på en række sydeuropæiske lande. Tilsammen har disse faktorer svækket tilliden til Europas sociale model.

»Europæerne har bebrejdet unionen og set krisen som udtryk for, at Europas sociale model har spillet fallit. Men jeg ser det ikke på den måde. Det er åbenlyst, at der er problemer med den måde, euro-samarbejdet er designet og fungerer på. De problemer kan og skal selvfølgelig løses.  Men den lektie, vi kan lære af det, er ikke, at vi skal forlade EU-samarbejdet og vælge nationalisme og selvtilstrækkelighed.«

Hvad bliver konsekvenserne, hvis vi i tiltagende grad vælger de nationale løsninger?

»Det er svært at spå om. I mit hjemland, England, skal vi måske have en folkeafstemning om vores tilknytning til EU.  Men hvis tingene går den forkerte vej, kan det ødelægge EU. Jeg håber det virkelig ikke,« siger ILO-direktøren og fortsætter:

»Hvis du anskuer EU i et længere perspektiv, så har EU været den største succes i både min og mine forældres generation. Og den succes skal vi ikke smide ud. Der er problemer med migration og social dumping, men lad os håndtere dem som store og alvorlige problemer i stedet for at gøre dem eksistentielle og afgørende for hele EU's fremtid«.

Den sociale dialog skal genskabes

Hvilken rolle mener du, at fagbevægelsen skal spille både i forhold til at bekæmpe social dumping og i den nuværende tillidskrise til EU?

»Det ligger i fagbevægelsens DNA, at den er internationalt orienteret. Både per instinkt og interesse er fagforeninger internationale og solidariske. Derfor mener jeg, at både Den Europæiske Faglige Sammenslutning og LO i Danmark har en vigtig rolle i forhold til både at forsvare og forklare EU’s sociale model.«

Fagforeningerne skal gøre en ekstraordinær indsats for at fortælle især de unge, at deres løn, ferie, barselsorlov og mange andre goder ikke kommer med julemanden.

Men er det ikke utilstrækkeligt?

»Fagbevægelsen skal også gøre mere for at sikre, at EU-unionen er tro mod dens egne sociale målsætninger og sikre, at arbejdernes stemme bliver hørt,« siger Guy Ryder og tilføjer:

»Jeg mener, at lønmodtagere har en ret til at forlange, at Den Europæiske Union lytter mere til dem og er mere modtagelig over for europæiske arbejderes kritik, når de mener, at deres interesser og beskyttelse knægtes.

Hvordan kan Unionen gøre det?

»Gennem lovgivning og bedre beskyttelse af fundamentale sociale rettigheder. Vi skal have rehabiliteret den sociale dialog i Europa, for jeg kan se, at trepartsforhandlinger og social dialog er svækket nogle steder og helt brudt sammen andre steder. Det skal genskabes.

Hvad kan dansk fagbevægelse gøre?

»Fagforeningerne både i Danmark og andre steder skal gøre en ekstraordinær indsats for at fortælle især de unge, at deres løn, ferie, barselsorlov og mange andre goder ikke kommer med julemanden, men er noget, som fagforeninger arbejder hårdt for,« siger Guy Ryder.