Problembørn? Nej, tak

Flertal: Privatskoler skal tage socialt ansvar nu

Af | @ThomasSaehl

Forældre- og handicaporganisationer kritiserer, at privatskoler ikke rummer plads til elever med diagnoser eller andre problemer. Privatskolerne mener selv, at de tager 'et stort samfundsansvar'. Ifølge flertal i ny undersøgelse bør samfundet kræve, at privatskolerne tager sig bedre af børn med problemer.

Første skoledag på folkeskole i Randers. De seneste ti år har mange valgt folkeskolen fra, så omkring 18 procent i dag vælger fri- og privatskoler.

Første skoledag på folkeskole i Randers. De seneste ti år har mange valgt folkeskolen fra, så omkring 18 procent i dag vælger fri- og privatskoler. Foto: Richard Sylvestersen/Ritzau Scanpix

 

Elever risikerer at skulle forlade deres privatskole, hvis de kommer med en diagnose som for eksempel ADHD eller autisme. Sådan lyder kritikken fra Landsforeningen Autisme, Danske Handicaporganisationer og fra forældre, der selv har deres børn på privat- og friskoler.

Alle bekræfter, at nogle private skoler bevidst fravælger børn med diagnoser eller andre problemer eller puffer dem venligt, men bestemt mod udgangsdøren.

Formand for Foreningen for Forældre til Elever i Fri- og Privatskoler, Christiane Schaumburg, siger om elev-udvælgelsen:

»De sorterer i eleverne. Det er groft, fordi en sådan sortering går ud over diversiteten og over de pågældende børn direkte og deres klassekammerater indirekte,« siger Christiane Schaumburg.

ANALYSE: Nu må privatskolerne til at løfte ansvaret for udsatte børn

Barnet bliver taberen

De, der sorteres fra, kan for eksempel være børn med ADHD eller autisme. Det fortæller Heidi Thamestrup, der er formand for Landsforeningen Autisme.

»Vi ser, at børn bliver skilt ud, når de vender tilbage til skolen med en diagnose. I det øjeblik begynder forældrene måske at stille krav om mere struktur af hensyn til barnet, og så siger skolen nej, fordi det vil kræve for mange lærerkræfter,« siger Heidi Thamestrup.

Og udskilningen sker mere eller mindre udspekuleret:

»Det, man ofte får at vide som forældre, er, at dit barn nok får det bedre på en anden skole. Så forstår man jo godt budskabet og vælger selv at flytte,« siger Christiane Schaumburg, formand for Foreningen for Forældre til Elever i Fri- og Privatskoler.

Privatskolerne sorterer i eleverne. Christiane Schaumburg, formand for Foreningen for Forældre til Elever i Fri- og Privatskoler.

Taberen bliver barnet, som kan være meget glad for skolen.

»Først får det en diagnose. Det er voldsomt. Og samtidig oplever barnet at blive smidt ud af skolen og miste kontakten til vennerne,« siger Heidi Thamestrup.

I en ny meningsmåling, som analyseinstituttet Wilke har foretaget for Ugebrevet A4, svarer et flertal på 52 procent, at tilskuddet til privatskoler i højere grad skal afhænge af, om skolerne tager et socialt ansvar, for eksempel i form af flere pladser til socialt belastede elever. 26 procent er uenige eller meget uenige i dette.

Når privatskolerne får mere i statstilskud, skal de selvfølgelig også tage ansvar for at inkludere elever med handicap, ligesom folkeskolerne også har til opgave, mener Thorkild Olesen, der er formand for Danske Handicaporganisationer. Foto: Mads Claus Rasmusen/Ritzau Scanpix.

 

Danske Handicaporganisationer understreger, at nogle privatskoler gør et rigtig godt stykke arbejde, men man har også oplevet, at børn med handicap er blevet frasorteret på privatskole. Formanden for Danske Handicaporganisationer, Thorkild Olesen, kalder det 'helt urimeligt'.

»Når skolerne får mere i statstilskud, skal de selvfølgelig også tage ansvar for at inkludere elever med handicap, ligesom folkeskolerne også har til opgave,« siger Thorkild Olesen.

Privatskoler: Det handler ikke om økonomi

Hos privatskolernes interesseorganisation mener formanden, Karsten Suhr, at skolerne i øjeblikket tager 'et stort samfundsansvar'.

»Vores medlemmer tager socialt ansvar, men skolerne er små enheder, og de er ikke eksperter i alle problemstillinger. Vores udgangspunkt vil dog altid være børnenes tarv,« siger Karsten Suhr, formand for Danmarks Private Skoler.

Han kan ikke genkende billedet af, at skolerne siger farvel til elever, fordi de har fået en diagnose og derfor kræver ekstra ressourcer. Når en elev opsiges, har det andre årsager:

»Vi er værdibårne skoler, og hvis værdierne ikke stemmer overens, så kan et samarbejde slutte.«

Er der skoler, der tænker i penge, når de skal tage stilling til, om der er plads til en elev?

»Det tror jeg ikke. Det her handler ikke om økonomi. Vi har en udligningsordning, hvor vi sætter penge af, så de skoler, der har elever med et støttebehov over ni timer om ugen, kan få nogle af udgifterne betalt.«

DF: De tager allerede ansvar

De senere år er statens tilskud til privatskolerne blevet hævet i flere omgange, og der er blandt andet givet penge målrettet til at undervise børn med problemer.

Boom hos private skoler

Der er for alvor kommet fart på flugten fra folkeskolen til privatskolerne.

Mens tilgangen til privatskolerne fra 1997 til 2007 kun steg fra 12,1 til 13,5 procent, så voksede andelen af privatskoleelever fra 13,5 til 18,3 procent fra 2007 til 2017.

UDVID

Dansk Folkepartis ordfører på området, Alex Ahrendtsen, mener ikke, at der er behov for, at fri- og privatskoler tager et større socialt ansvar:

»Det er ikke tilfældigt, at det hedder friskoler. De er jo netop frie. Det eneste sted, hvor jeg gerne vil stramme, er i forhold til de muslimske friskoler,« siger Alex Ahrendtsen.

Han mener, at fri- og privatskolerne allerede i dag tager et socialt ansvar.

»I gennemsnit er der ikke stor forskel på de sociale vilkår, børnene på fri- og privatskoler har, i forhold til børn i folkeskolen,« siger Alex Ahrendtsen.

Hvis en skole ikke har den specialviden, der skal til for at tage sig af et barn, er det ærlig snak at sige det. Alex Ahrendtsen, Undervisningsordfører for Dansk Folkeparti.

Men vi hører fra blandt andet Landsforeningen Autisme, at der er problemer med fri- og privatskoler, der vælger børn fra eller smider dem ud, hvis de har en diagnose. Hvad er løsningen på det?

»Vi har hævet tilskuddet sidste år for at give dem bedre mulighed for at lave specialundervisning. Der er jo også problemer i folkeskolen rundt omkring, uden at det fører til krav om strammere lovgivning. Hvis en skole ikke har den specialviden, der skal til for at tage sig af et barn, er det ærlig snak at sige det,« siger DFs ordfører.

SFs undervisningsordfører Jacob Mark ser anderledes på det:

»Vi skal have en tilskudsmodel, så de skoler, som tager mange udsatte elever ind, får mere i tilskud end dem, der smyger sig udenom det sociale ansvar. Den sidste gruppe skal straffes,« siger han.

Sammen med Socialdemokratiet ønsker SF at sænke tilskuddet til privatskoler generelt for i stedet bruge pengene på folkeskolen.

Regeringen: Frihed er vigtigt

Undervisningsminister Merete Riisager (LA) understreger ligesom Dansk Folkeparti, at regeringen med finanslovsaftalen for 2018 aftalte at hæve tilskuddene til privat- og friskolerne med målrettede midler til specialundervisning og inklusion.

»Det gør frie grundskoler (privatskoler og friskoler, red.) mere tilgængelige, så forældre til børn med særlige behov i højere grad også har et reelt frit skolevalg. Den frihed er vigtig for os i regeringen,« skriver undervisningsministeren i et svar til Ugebrevet A4.

De kan sige nej til at optage en elev, hvis de vurderer, at de ikke har mulighed for at tilbyde eleven det rette tilbud Merete Riisager, Undervisningsminister, Liberal Alliance

Flere organisationer – blandt andet Landsforeningen Autisme og Danske Handicaporganisationer – har oplevet, at fri- og privatskoler sorterer elever fra på grund af diagnoser. Hvad mener du om den praksis?

»Jeg har ikke belæg for at sige, at der er praksis med at sortere elever fra på grund af diagnoser eller andet på de frie grundskoler. Men de frie grundskoler kan sige nej til at optage en elev, hvis de vurderer, at de ikke har mulighed for at tilbyde eleven det rette undervisningstilbud, der tager hensyn til særlige behov eller handicap. En skoleleder på en folkeskole vil også kunne afvise at optage en elev med behov for undervisning i en specialklasse eller i en specialskole, hvis skolen ikke kan løfte opgaven,« skriver Merete Riisager.

LÆS MERE: Hård udmelding fra 3F-formand: Luk alle privatskoler