NYDANSK MODEL

Flere tillidsmænd har indvandrer-baggrund

Af | @LaerkeOeland

Fagforeningerne gennemfører flere og flere kurser i etnisk ligestilling, og hos 3F har det fået antallet af tillidsvalgte med minoritetsbaggrund til at stige. Det er afgørende for at øge organisationsgraden og forhindre social dumping, mener eksperter.

Der er ikke mange tillidsrepræsentanter med indvandrerbaggrund. Men andelen vokser stille og roligt

Der er ikke mange tillidsrepræsentanter med indvandrerbaggrund. Men andelen vokser stille og roligt Foto: Joachim Adrian, Polfoto

Der er langt imellem tillidsvalgte med anden baggrund end dansk i fagbevægelsen. Men nye initiativer med uddannelse og op søgende arbejde, ser nu ud til at sætte skub i udviklingen i flere fagforbund.

I 3F har det indtil videre betydet, at antallet af tillidsvalgte med ikke-dansk baggrund er steget med 70 procent i perioden fra 2010 til 2013. Og det skyldes blandt andet, at 3F sidste år uddannede 236 tillidsvalgte i etnisk ligestilling. Det oplyser Søren Heisel, der er forbundssekretær i 3F med ansvar for integration.

»Det er enormt vigtigt for os, at de etniske minoriteter bliver organiseret og involveret i det faglige arbejde,« siger Søren Heisel.

Det øgede fokus har ikke bare fået antallet af tillidsvalgte med minoritetsbaggrund til at stige. Hvor de etniske minoriteter i 2010 udgjorde sølle tre procent af 3F’s tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter, udgør de i dag fem procent af de tillidsvalgte i 3F.

Flere TR med indvandrerbaggrund i 3FTillidsvalgte i 3F
Kilde: 3F’s medlemsdata og Danmarks Statistik

Søren Heisel erkender, at der stadig er lang vej, men han ser udviklingen som et udtryk for, at 3F’s strategi for integration af etniske minoriteter virker.

»Vi har for længst erfaret, at det ikke nytter bare at sende breve, derfor tager vi ud og fortæller om den danske model i forskellige etniske foreninger, og det har været en stor succes,« siger han.

Andelen af tillidsvalgte med minoritetsbaggrund er dog langt fra kommet op på niveau med andelen af medlemmerne. Den er i samme periode steget fra 13 til 15 procent, viser en samkørsel af 3F’s medlemsdata med oplysninger fra Danmarks Statistik.

Hvis man får de etniske minoriteter til at være fagligt aktive, modvirker det, at der dannes et etnisk proletariat på arbejdsmarkedet, hvor indvandrere arbejder under helt andre vilkår end danske arbejdere Anders Ejrnæs

Det er ikke desto mindre en positiv udvikling, mener flere arbejdsmarkedsforskere. Integration af etniske minoriteter i fagbevægelsen er nemlig helt afgørende for arbejdsforholdene i det ufaglærte lavtlønsområde.

»Hvis man får de etniske minoriteter til at være fagligt aktive, modvirker det, at der dannes et etnisk proletariat på arbejdsmarkedet, hvor indvandrere arbejder under helt andre vilkår end danske arbejdere,« siger lektor Anders Ejrnæs fra Roskilde Universitet, der forsker i etniske minoriteter på det danske arbejdsmarked.

Den vurdering er Laust Høgedahl enig i. Han er Ph.d. ved Aalborg Universitet og forsker i faglig organisering.

»I for eksempel hotel- og restaurationsbranchen har vi en utrolig lav overenskomstdækning. Hvis vi så også har en stor gruppe med minoritetsbaggrund, som er yderligere svær at organisere, så åbner man for social dumping,« siger han.

Integrationsrepræsentant

En stor del af 3F’s strategi for integration af etniske minoriteter er at sende deres tillidsvalgte på kurser i etnisk ligestilling hos FIU-Ligestilling. FIU er LO-fagbevægelsens interne kursussystem, og her har man igennem de seneste par år opprioriteret arbejdet med integration, mangfoldighed og anti-diskrimination. Blandt andet er der skabt en ny uddannelse til integrationsrepræsentant.

En af dem er Graciela Alulong. Hun er tillidsrepræsentant for rengøringsassistenterne på National Museet og netop uddannet integrationsrepræsentant. Hun er oprindeligt fra Filippinerne, ligesom resten af hendes kollegaer, og de er alle medlem af 3F.

Det er jo fantastisk, når der er en, der samler bolden op og fortæller de andre, at det kan betale sig at være medlem af en fagforening. Det virker meget bedre, end når der kommer en fremmet og fortæller det Søren Heisel

»Da jeg kom til samtale herinde for 22 år siden, sagde tillidsrepræsentanten til mig med det samme: ”Er du medlem af en fagforening?” Det var jeg ikke, men jeg skyndte mig at melde mig ind«, siger hun.

Siden overtog Graciela Alulong selv posten som tillidsrepræsentant, og fungerer hun efter eget udsagn som et slags arbejdsbureau i et stort netværk af filippinske kvinder i København.

»Jeg giver gratis reklame. Jeg siger til dem, at det er meget vigtigt, at de bliver medlem af en fagforening,« siger hun.

Graciela Alulong er et godt eksempel på, at det er afgørende, at flere med minoritetsbaggrund bliver aktive, hvis organisationsgraden blandt etniske minoriteter skal fortsætte med at stige. Det er nemlig mund-til-mund metoden, der virker bedst, når man skal organisere denne gruppe, mener Søren Heisel.

»De etniske minoriteter har tit nogle stærke netværk, og så er det jo fantastisk, når der er en, der samler bolden op og fortæller de andre, at det kan betale sig at være medlem af en fagforening. Det virker meget bedre, end når der kommer en fremmed og fortæller det,« siger han.

FOA halter efter

Søren Heisel er ikke i tvivl om, at stigningen i antallet af tillidsvalgte med minoritetsbaggrund hænger sammen med 3F’s oprustning af integrationsuddannelserne.

Det er da også 3F, der bruger kurserne mest. I 2013 blev der gennemført 1007 kursusdage, og i 81 procent af tilfældene var deltagerne 3F’ere, mens kun seks procent var FOA-medlemmer. Efter 3F er FOA ellers den fagforening, hvor de etniske minoriteter fylder mest, her udgør de ni procent af medlemmerne.

Men lige som i 3F udgør FOA’s medlemmer med anden baggrund end dansk også en meget lille andel af fagforbundets mange tillidsvalgte. Nemlig kun tre procent.

Den andel vil FOA meget gerne løfte, fortæller integrationskonsulent i FOA, Jens Folkersen.

Flere TR med indvandrerbaggrund Tillidsvalgte i FOA
Kilde: FOA’s medlemsdata og Danmarks Statistik

»Der bliver mere og mere opmærksomhed  om problemstillingen, og vi anbefaler vores lokale folk at tage på disse kurser. Vi gør alt, hvad vi kan, for at gøre opmærksom på kurserne,« siger han.

HK opgør ikke deres medlemmer og tillidsvalgte efter etnisk herkomst, men Susan Hedlund, der arbejder med ligestilling for HK, vurderer, at de etniske minoriteter ikke udgør en særlig stor andel af HK’s medlemmer.

»Vi har taget et valg om, at alle bliver behandlet ens uanset farve. Så det er ikke et område, der bliver prioriteret i kursusafdelingen,« siger hun.

Hos Dansk Metal udgør de etniske minoriteter også en forsvindende lille del af medlemmerne og de tillidsvalgte, men her har de en klar strategi, fortæller ligestillingskonsulent Anne-Lise Nyegaard.

»Vi vil gerne afspejle medlemssammensætningen, så vi får en bedre føling med, hvad det er for nogle spørgsmål, de etniske minoriteter har, og hvad de ønsker sig af deres fagforening,« siger hun.

Derfor uddanner Dansk Metal deres etnisk danske tillidsvalgte til integrationsrepræsentanter, så de kan styrke arbejdet med at rekruttere og involvere etniske minoriteter i det faglige arbejde.

»Vi oplever en stigende interesse, især blandt tillidsvalgte på store industrivirksomheder, der har flere minoriteter ansat. De vil gerne være klogere på at tackle den mangfoldighed, der kan være en udfordring ude på arbejdspladserne,« siger hun.

Medlemspotentiale

Når det netop er 3F, der har succes med at få involveret de etniske minoriteter i det faglige arbejde, skyldes det ikke alene benarbejde, mener Laust Høgedahl.

»3F’s område er et område, hvor der arbejder mange indvandrere, fordi det er ufaglært. De kan derfor lettere hæve organisationsprocenten, fordi de har flere potentielle medlemmer,« siger han.

Men 3F gør også klogt i at fokusere på denne gruppe, for der har i mange år været et stort efterslæb i forhold til at få organiseret minoriteterne, både som medlemmer og som tillidsvalgte, mener han.

»Vi har indrettet den danske model, så det er arbejdsmarkedets parter selv, der regulerer løn- og arbejdsvilkår. Men hvis vi har en stor minoritet, som fagbevægelsen ikke formår at organisere, så mister den danske model legitimitet,« siger han.

Laust Høgedahl roser 3F for det målrettede arbejde med at inkludere arbejdstagere med minoritetsbaggrund. Men der er rum for forbedringer, når 15 procent af medlemmerne har anden etnisk baggrund end dansk, mens det kun er fem procent af de tillidsvalgte. Den vurdering er Anders Ejrnæs enig i.

»Der er lang vej igen, og det er helt sikkert en vigtigt opgave for de faglige organisationer at arbejde på, at der kommer flere tillidsvalgte med minoritetsbaggrund,« siger han.

Han mener, at fagbevægelsen traditionelt har arbejdet for at fastholde de danske medlemmer frem for at integrere nye udsatte grupper.

»Men nu virker det som om, der er en opmærksomhed på at få dem integreret. Hvis man skal sikre, at der ikke er delarbejdsmarkeder, der er fuldkommen uregulerede, så kræver det, at man får medlemmer i de brancher, hvor der er mange etniske minoriteter,« siger han.

Hos 3F vil de meget gerne øge andelen af tillidsvalgte med minoritetsbaggrund, men det er ikke så afgørende for Søren Heisel, om andelen når op på 13 eller 17 procent.

»Vi arbejder med at gøre folk så dygtige, at man vælger den, der er bedst til at varetage arbejdet. Der er ikke nogen, der skal holde sig tilbage fra at blive tillidsrepræsentant på grund af deres nationalitet,« siger han.

Læs mere om undersøgelsen.