Flere tager arbejdet med på ferie

Af
| @MichaelBraemer

Hver tredje dansker tjekker arbejdsmails i ferien – og mere end hver tredje bliver forstyrret af arbejdet i ferien. Stressekspert advarer om, at hjernen bør holde fri i ferien, og at vi sjældent er så uundværlige på jobbet, som vi selv tror. Både fagbevægelse og arbejdsgivere opfordrer til, at vi sørger for at holde fri.

Foto: Foto: Thinkstock.

WORKOUT Ferietid for danskerne er i stigende grad lig med arbejdsmails, tanker om det næste kundeoplæg og med arbejdsmobilen inden for rækkevidde - for hvad hvis nu chefen ringer, mens ungerne tumler i pølen i Tyrkiet.

Danskerne arbejder i stigende grad, mens de holder ferie. Det viser en ny undersøgelse, som Analyse Danmark har foretaget for Ugebrevet A4 blandt mere end 1.600 repræsentativt udvalgte danskere op til dette års sommerferie.

  • På fem år er andelen af danskere, der tjekker arbejdsrelaterede mails i sommerferien vokset fra 23 procent til godt 34 procent.
  • I 2008 var det knap 52 procent af danskerne, der tænkte på jobbet af og til, ofte eller hele tiden. I dag har 59 procent af os det sådan.

Det får stressekspert og seniorforsker på Bispebjerg Hospital i København, Bo Netterstrøm, til at advare om, at tendensen er farlig. Hjernen har faktisk brug for at koble helt fra i perioder.

»Det er dårlig stil over for dig selv, fordi du slapper ikke af, og kommer der en mail, hvor du synes, du bør reagere, er du pludselig på arbejde igen. Noget af det, ferien gør, når du kobler helt af, er, at du får brugt andre dele af hjernen, og det har hjernen godt af. Så formålet med ferien bliver spoleret,« siger Bo Netterstrøm.

Arbejdet ligger i lommen

Einar Baldursson, lektor i arbejds- og organisationspsykologi ved Aalborg Universitet, genkender også det voksende problem.

På den stressklinik, der er tilknyttet universitetet, ser han flere og flere stressramte, som ikke har kunnet trække en hensigtsmæssig grænse mellem arbejde og fritid. Indbegrebet af det problem er, når ferien ikke respekteres, så man ikke får koblet af og kommer udhvilet tilbage på arbejdet, påpeger han.

»For fem år siden var krisen ikke blevet til hverdag endnu. Det er den blevet i mellemtiden, og der er ingen tvivl om, at den har kastet benzin på bålet. Der har været en tiltagende fornemmelse af, at det er i arbejdet, man har sin forankring. Nu er frygten for at blive overflødiggjort og fyret kommet oveni. Og så har smartphonens fremmarch gjort, at vi til enhver tid har arbejdet liggende klar i lommen,« forklarer Einar Baldursson om det tiltagende problem.

Næstformand i LO, Lizette Risgaard, ser tallene som udtryk for, at danske lønmodtagere er meget ansvarlige. Og måske også overansvarlige i forhold til deres arbejde. Men ansvarligheden er misforstået, hvis man lader den ødelægge éns ferie, påpeger hun.  

»Når man har ferie, så har man ferie, og så kan arbejdspladsen godt klare sig alligevel. Det er vigtigt at få gearet ned, slappet af, tænkt nogle helt andre tanker og være nærværende med sin familie,« mener Lizette Risgaard.  

Hvis medarbejdere har opfattelsen af, at de er nødt til at tjekke mail og passe deres telefon i ferien, er der noget galt med ledelsen og kulturen på arbejdspladsen, mener hun.  

»Ledelsen skal tydeligt signalere, at nu har medarbejderne brug for ferie, og det indebærer, at der lukkes ned for mail og telefon. Og så skal ledelsen være glade for, at medarbejderne får gearet ned og kommer friske og glade tilbage,« mener hun.

Offentligt ansatte studerer i ferien

Sammenligner man ansatte i den offentlige sektor med privatansatte, ses det, at ansatte i begge sektorer tjekker deres arbejdsmail lige meget. Det gør knap hver tredje.

Omvendt er offentligt ansatte flittigere til at læse rapporter og fagbøger, som er relevante for arbejdet. Det gør 18 procent af de offentligt ansatte, mens det kun er syv procent af de privatansatte.

Til gengæld er 35 procent af de privatansatte  til rådighed på mobilen i ferien. Det er kun 13 procent af de offentligt ansatte.

Begge medarbejdertyper overgås dog af de selvstændige, der i stor stil knokler i ferien.

55 procent af de selvstændige er således til rådighed på mobiltelefonen, og hele 74 procent af de selvstændige tjekker arbejdsmailen i ferien. Det er dog værd at bemærke, at knap en femtedel af de selvstændige angiver, at de slet ikke holder ferie. Og en anden femtedel af de selvstændige holder mindre end to ugers ferie.

Ufaglærte drosler ned

Der er yderligere en tendens til, at mennesker, der er ansat i funktionærstillinger lader jobbet fylde mere under palmetræet end faglærte og ufaglærte gør.

I undersøgelsen svarer kun 36 procent af de ufaglærte, at de tænker på arbejdet af og til, ofte eller hele tiden i sommerferien.

Til sammenligning er det mere end 60 procent af funktionæransatte, der har det sådan – og det er hele 70 procent af funktionærerne med ledelsesansvar, der lader tankerne kredse om jobbet i ferien.

Den nye formand for hovedorganisationen Akademikerne (AC), Ingrid Stage, er bekymret over udviklingen – selv om hun også tolker det som udtryk for engagerede medarbejdere:

»Vi har et stigende problem inden for vores medlemsgruppe, videnarbejdere, med at få adskilt arbejde og andet liv, og det er noget, vi har stærkt fokus på. Videnarbejdere, der har et fleksibelt arbejde og en stor del selvledelse, skal huske at koble af. Ellers bliver presset for stort, og vi får alt for mange, der går ned med stress,« siger hun.

I undersøgelsen angiver mere end hver tredje – 35 procent – at de under seneste års sommerferie blev forstyrret af arbejdet - lige fra en enkelt gang til mere end ti gange.

Faktisk blev knap fem procent, hvilket svarer til hver 20. dansker, forstyrret mere end ti gange på sommerferien.

Kun 53 procent blev overhovedet ikke forstyrret.

Arbejdsgivere: Hold fri

Jubler arbejdsgiverne så over arbejdermyrer iført bikini eller spritnye Speedobadebukser? Nej.

Chef for ledelsesudvikling og produktivitet i DI (tidligere Dansk Industri), Jens Kristian Jørgensen, mener, at danskerne skal sørge for at holde ferie i sommerferien. Det gør han i øvrigt også selv – så vidt det er muligt.

»Alle har brug for en sommerferie til at restituere sig i. Og til at være sammen med sin familie eller hvem, man nu er sammen med. Men verden er jo ikke så sort-hvid, og man kan sagtens have et job, hvor ens ansvar betyder, at man står til rådighed,« siger Jens Kristian Jørgensen.

Han pointerer dog, at også arbejdsgiverne har en interesse i, at medarbejderne kobler fra:

»Jeg mener ikke, at man kun skal søge sin inspiration fra arbejdet men også uden for arbejdspladsen. Man skal tillade sig at koble helt fra, når man kan gøre det helhjertet og så koble på igen efter ferien. Der er de, der magter at være på altid, men det er ikke de fleste mennesker,« siger Jens Kristian Jørgensen.

Stressekspert Bo Netterström vurderer, at danskere, der arbejder i ferien, sandsynligvis har en tendens til at overvurdere deres egen indflydelse på arbejdspladsens ve og vel.

»Det er de færreste, der har så vigtigt et job, at de skal arbejde i ferien. Hvis vi skal være helt ærlige. Men det er det samme med mobiltelefoner, vi lader os lokke til hele tiden at være på, og det bliver en livsstil for os hele tiden at tjekke mails og sms’er,« siger han.

Nokia redder ferien

Også Jens Kristian Jørgensen, DI, peger på, at smartphones og tavlecomputeres indtog i vores liv gør det let og enkelt at følge med i mailboksen fra feriestedet. Nogle gange gør man simpelthen bare noget, fordi man kan, vurderer han.

»I dag er telefonen jo en lille computer, hvor du har både din mail og kalender i. Jeg tjekker ikke selv min mail på alle mulige tidspunkter, men når jeg gør, så skimmer jeg, og jeg er god til i ferieperioden at sige: Det her, det var ikke vigtigt. Og lade det ligge. Og det er reelt meget få henvendelser i sommerferien, hvor jeg er nødt til at reagere her og nu,« siger han.

Det ville dog være relevant, hvis arbejdsgivere og lønmodtagere afstemmer behovet for, at man kan kontaktes i ferien - inden ferien, mener han.

Einar Baldursson fra Stressklinikken i Aalborg har en simpel opskrift på, hvordan man undgår teknologiens faldgrupper på ferien.

»Jeg anbefaler mine klienter at lade smartphonen blive derhjemme og så udstyre sig med en gammeldags Nokia, der lige nøjagtig kan ringe. Den er billig, den kan holde til det hele, og den forleder ikke én til at fortabe sig i noget, der ikke hører ferien til,« siger han.

Ingrid Stage fra Akademikerne vurderer også, at vi selv er med til at stresse os ved at være online på ferien. Ifølge hendes oplysninger er det i hvert fald ret sjældent, at arbejdsgiveren udstikker et decideret pålæg om, at medarbejderne skal være til at få fat i i ferien.

Alligevel bør især ledelsen tage ansvaret på sig og endda gå så langt som til at italesætte, at medarbejderne skal sørge for at koble af.

»Det er et fælles ansvar, men en gang imellem skal ledelsen huske at sige til medarbejderne, at nu skal de huske at koble af. Hvis ikke vi tager hånd om dette, ved vi, at der er en stress-epidemi på vej. Så det er noget, vi bør være uhyre opmærksomme på,« siger Ingrid Stage, der fortsætter:

»Hvis det er en del af kulturen, at det forventes, at man altid er på, er det kammet over.«