SUNDHEDSBØLGE

Flere og flere ansatte får en sundhedspakke

Af | @IHoumark

PensionDanmark har næsten fordoblet antallet af medlemmer med en sundhedsordning på bare tre år. Selskabet lover nu flere tiltag for medlemmernes sundhed. Hold et kritisk øje på sundhedsordningerne, opfordrer professor.

Antallet af danskere, der er omfattet af sundhedsordninger, vokser eksplosivt. Og udviklingen vil fortsætte, forventer PensionDanmark. 

Antallet af danskere, der er omfattet af sundhedsordninger, vokser eksplosivt. Og udviklingen vil fortsætte, forventer PensionDanmark.  Foto: Jens Astrup/Scanpix

Stadig flere lønmodtagere får adgang til gratis behandling hos massør, fysioterapeut eller kiropraktor. I det store pensionsselskab PensionDanmark er antallet af medlemmer med en såkaldt sundhedsordning vokset næsten eksplosivt:

Fra cirka 149.000 i juli 2011 til 276.000 i juli i år. Altså næsten en fordobling på bare tre år.

Udviklingen glæder direktøren for PensionDanmark, Torben Möger Pedersen, for han ser en række fordele for lønmodtagerne.

»Mange af vores medlemmer for eksempel håndværkere og rengøringsassistenter har hårdt fysisk arbejde. Hvis de skal kunne blive ved, til de er oppe i 60’erne, kræver det, at der passes godt på kroppen. Det hjælper vores sundhedsordning med til,« siger Torben Möger Pedersen.

Der er flere årsager til, at PensionDanmark og andre selskaber i de her år satser på forskellige former for sundhedsforsikring. Det handler blandt andet om slunkne offentlige kasser så langt øjet rækker.

»Vi står og kigger ind i en fremtid, hvor væksten i de offentlige budgetter vil være stærkt begrænset i de kommende årtier. Og det er uanset hvilken regering, der har magten,« siger Torben Möger Pedersen.

Der kommer nye tilbud

Det er ikke kun i PensionDanmark, at flere bliver omfattet af en helbredsordning. På landsplan er antallet af danskere omfattet af en eller anden form for sundhedsforsikring vokset fra 1,3 millioner i 2011 til 1,9 millioner i 2013. Det fremgår af tal fra brancheorganisationen Forsikring & Pension.

Hver gang vi undgår at få et medlem på førtidspension, sparer det alle medlemmer for en udgift i omegnen af en million kroner. Torben Möger Pedersen, direktør, PensionDanmark

I PensionDanmark er man så glade for sundhedsordningen, at man vil udbygge den. Fremover skal det ikke kun være op til medlemmerne selv at opsøge tilbuddene om blandt andet massage på et af selskabets 120 sundhedscentre.

»Vores næste tiltag på forebyggelsesområdet har fokus på den tidlige indsats. Vi vil aktivt tage fat i sygemeldte medlemmer og hjælpe dem i den situation, de er i,« fortæller Torben Möger Pedersen.

Det er ikke længere siden end i foråret, at PensionDanmark foretog en anden udvidelse af sin sundhedsordning. Da oprettede selskabet et behandlingstilbud direkte på en stor byggeplads i Aarhus, så det blev nemt for håndværkerne at komme på briksen og få behandling af en massør og fysioterapeut.

Pengene vender tilbage

Torben Möger Pedersen er overbevist om, at pengene til sundhedsordningen er givet godt ud. Ordningen koster hvert medlem 30 kroner om måneden.

»Hvis vi ser på det her fra en snæver pensionskasse-betragning – og ser bort fra de positive effekter på det enkelte medlem, arbejdsplads og samfund – er vores sundhedsordning i høj grad selvfinansierende,« siger Torben Möger Pedersen.

Når ordningen et langt stykke hen ad vejen hviler i sig selv økonomisk, skyldes det store gevinster ved at forebygge.

»Hver gang vi undgår at få et medlem på førtidspension, sparer det alle medlemmer for en udgift i omegnen af en million kroner. For det beløb kan der laves rigtigt, rigtigt meget forebyggelse i vores sundhedscentre,« forklarer Torben Möger Pedersen.

Som en del af et ph.d.-projekt finansieret af PensionDanmark og Falck Healthcare har to forskere undersøgt virkningerne af, at PensionDanmark har en sundhedsordning.

Ifølge undersøgelsen er sygefraværet for ansatte med en sundhedsordning op til 15 procent mindre end for en kontrolgruppe uden en sundhedsordning. Ordningen har med andre ord en forebyggende effekt.

Professor: Hold øje med udviklingen

Sundhedsordningerne er nyeste skud på stammen af goder, som lønmodtagere og arbejdsgivere selv betaler, når de indgår overenskomster. Tidligere er det sket med arbejdsmarkeds-pensioner og fonde for efteruddannelse.

I de her små sundhedsordninger … er det jo et spørgsmål, om lønmodtagerne synes, de får noget for pengene. Jørgen Goul Andersen, professor, Aalborg Universitet

Sundhedsordninger som PensionDanmarks har dog ikke den store betydning for samfundet. Det vurderer velfærdsforsker og professor ved Aalborg Universitet Jørgen Goul Andersen.

»I de her små sundhedsordninger med adgang til for eksempel kiropraktor eller fysioterapeut er det jo et spørgsmål, om lønmodtagerne synes, de får noget for pengene, eller om de hellere ville have udbetaling i kontanter. Set i det store perspektiv betyder de små ordninger ikke noget særligt,« siger Jørgen Goul Andersen.

Han peger dog på mange problemer, hvis man foretager større udbygninger af sundhedsordningerne for eksempel med adgang til operationer på privathospitaler:

 

  • Lønmodtagerne risikerer, at de i stedet for mere i løn får sundhedstilbud, som reelt ikke er bedre end det, det offentlige sundhedsvæsen giver i forvejen.
  • Det kan let forøge arbejdsgivernes lønomkostninger og dermed forringe konkurrenceevnen. Danmark har traditionelt undgået at belaste arbejdsgiverne med sådanne omkostninger.
  • Hvis ordningerne virkelig er pengene værd, er det ensbetydende med større skel mellem folk, der er i beskæftigelse, og resten af befolkningen. Det strider mod grundlæggende normer om, at alle har ret til samme behandling i sundhedsvæsenet.

 

Nej tak til privathospitaler

Torben Möger Pedersen oplyser, at PensionDanmark ingen planer har om at udvide sundhedsordningen til at gælde operationer på privathospitaler.

»Det ligger ikke i kortene at tilbyde vores medlemmer egentlig sygehusbehandling på privathospitaler. Vi har et offentligt hospitalssystem af høj kvalitet,« siger Torben Möger Pedersen og konkluderer:

»Det vil være ret tåbeligt at bruge medlemmernes penge på noget, som de i forvejen har betalt for via skatten.«

Lapper huller for det offentlige

Torben Möger Pedersen oplever, at befolkningen kræver flere tilbud inden for sundhed – og efteruddannelse, hvor PensionDanmark er aktiv med administration af en række uddannelses-fonde.

»Efterspørgslen fra befolkningen inden for sundhed og efteruddannelse er voksende. For at få lukket spændet mellem det offentliges udbud af og befolkningens efterspørgsel efter velfærdsydelser, er der brug for supplerende ordninger,« mener Torben Möger Pedersen.

I PensionDanmarks sundhedscenter på en byggeplads i Aarhus har tømrer Dan Beck lige fået behandling af en fysioterapeut. Adspurgt om det ikke burde være det offentlige system, der sørger for nødvendig behandling af smerter, svarer han:

»Jo, men det offentlige skal jo spare. Jeg tror, PensionDanmark har haft nogle gode år, og så er det jo godt, at de bruger noget af overskuddet på sådan noget her for deres medlemmer.«