Flere kampvalg til LO-ledelsen

Af

Ejner K. Holst, forbundssekretær i Dansk El-Forbund, stiller op som LO-sekretær ved kongressen. Dermed bliver der kampvalg til både formandsposten og de to sekretærposter.

SPÆNDING Hovedkampen står mellem Harald Børsting og Tine Aurvig-Huggenberger om LO-formandsposten. Men der er andre interessante kampe på programmet, når de 800 delegerede på LO-kongressen 31. oktober skal vælge LO’s fremtidige ledelse. Ejner K. Holst, nuværende forbundssekretær i Dansk El-Forbund, vil nemlig stille op som LO-sekretær, og dermed bliver der minimum tre kandidater til de to sekretærposter.

I dag udgøres LO-ledelsen af formand, næstformand og fire LO-sekretærer, men fremover bliver der efter al sandsynlighed kun to LO-sekretærer. Det indstiller en enig hovedbestyrelse nemlig til de kongresdelegerede. Af de nuværende sekretærer genopstiller Marie-Louise Knuppert og Tina Møller Kristensen, mens Finn Sørensen takker af, og Harald Børsting stiller op som LO-formand.

De tre kandidater kommer dog ikke nødvendigvis i kamp alle mod alle. Der står nemlig i LO’s love, at der ved valg til LO’s ledelse skal »tilstræbes en sammensætning, der afspejler en ligelig kønsmæssig repræsentation«. Det kan betyde, at hovedbestyrelsen beslutter at afvikle valgene, så der med sikkerhed bliver to mænd og to kvinder i LO’s kommende ledelse. Det vil i givet fald betyde, at Ejner K. Holst er sikret valg, medmindre der kommer flere mandlige kandidater. Og Marie-Louise Knuppert og Tina Møller Kristensen skal så i kampvalg om den sidste sekretærpost.

Et flertal på 10 af de 17 forbundsformænd i LO vil forfremme Tine Aurvig-Huggenberger fra næstformand til formand i LO, men de fire forbundsformænd, der bekender sig til Harald Børsting, kommer fra store forbund med mange delegerede på kongressen – 3F, HK, FOA og NNF. Et nyligt hovedbestyrelsesmøde i HK viste, at det næststørste LO-forbund tilsyneladende deler sig mellem kandidaterne. Et flertal på 22 medlemmer i HK’s hovedbestyrelse peger på Børsting, mens 13 støtter Aurvig-Huggenberger.

Til næstformandsposten opstiller den 47-årige Lizette Risgaard, formand for HK/Service i København, hvis Harald Børsting bliver formand. Og Harald Børsting har meddelt, at han vil stille op som næstformand eller LO-sekretær, hvis han ikke bliver formand.