BLIND PLET

Familiepolitik er usynlig for danskerne

Næsten hver anden dansker kan ikke få øje på noget parti, der specielt kæmper børnefamiliernes sag. Det fremgår af en ny undersøgelse, som får politikere til at ærgre sig. Forening håber, at politikerne kan råbes op under den kommende valgkamp.

Statsminister Helle Thorning-Schmidt på besøg i en mødregruppe i Valby - og det er der politisk potentiale i, mener valgforsker. For ifølge en ny undersøgelse mener næsten halvdelen af danskerne, at politikerne er blinde for børnefamiliernes vilkår. 

Statsminister Helle Thorning-Schmidt på besøg i en mødregruppe i Valby - og det er der politisk potentiale i, mener valgforsker. For ifølge en ny undersøgelse mener næsten halvdelen af danskerne, at politikerne er blinde for børnefamiliernes vilkår.  Foto: Simon Skipper/Scanpix

Danskere i stort tal oplever, at partierne i Folketinget vender det blinde øje til familier med børn. Partiernes familiepolitik virker mere eller mindre usynlig for 46 procent af danskerne, viser en ny undersøgelse. Politikerne taler gerne varmt om børn, men det kniber gevaldigt med konkrete tiltag, oplever Forældrenes Landsforening.

40 procent af danskerne ved ikke, hvilket parti der arbejder mest for at sikre børnefamilierne bedre vilkår. Og 6 procent svarer ’ingen af partierne’. Det fremgår af en ny undersøgelse blandt 4.669 danskere udført af Analyse Danmark for Ugebrevet A4.

Børnefamilier: Ikke meget interesse for os
Kilde: Analyse Danmark for Ugebrevet A4 og Avisen.dk. Undersøgelsen er gennemført i februar 2015. I alt medvirkede 4.669 personer, hvoraf 1.101 har børn under 16 år i husstanden.

Tallene vidner om, at partier og politikere ikke ofrer børnefamilierne mange tanker. Det mener formanden for Forældrenes Landsforening (FOLA), Dorthe Boe Danbjørg.

»Ligesom danskerne oplever vi ikke den store interesse hos partierne for børnefamiliernes vilkår. Debatten er meget stille, selv om mange børnefamilier kæmper for at få hverdagen til at hænge sammen. Politikerne taler gerne varmt om børn, men vi ser ikke mange konkrete tiltag,« siger Dorthe Boe Danbjørg.

Der er ingen af partierne, som har et stort familiepolitisk program, og der er ingen familieminister. Mai Heide Ottosen, seniorforsker, SFI

Der er ikke noget at sige til, at danskerne har svært ved at pege på partier, der gør noget særligt for børnefamilierne. Det vurderer Mai Heide Ottosen, som er sociolog, seniorforsker og programleder ved SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd.

»Der er ingen af partierne, som har et stort familiepolitisk program, og der er ingen familieminister. Spørgsmål om børnefamiliernes vilkår dukker sjældent op på dagsordenen. Det er fuldt forståeligt, at danskerne svarer, som de gør,« siger Mai Heide Ottosen.

Større fokus på ældre

I den nye undersøgelse deltager 1.101 forældre med børn i husstanden. Blandt forældrene oplever kun syv procent, at politikerne i høj grad interesserer sig for børnefamiliernes vilkår. Fem procent af forældrene har sågar indtryk af, at familiernes vilkår slet ikke optager landets politikere.

Hvis man spurgte om politikernes interesse for ældre, ville oplevelsen nok være, at den er betydeligt større end for børnefamilierne. Det vurderer valgforsker og professor ved Aarhus Universitet Rune Stubager.

»De ældre har fået og får stadigvæk en del interesse fra politikerne. Det virker som om, at børnefamiliernes hverdag ikke fylder så meget i politikernes bevidsthed som ældres vilkår,« siger Rune Stubager.

Politikere ærgrer sig

Partierne og politikerne bør have langt mere fokus på familiernes vilkår. Det mener Socialdemokraternes familieordfører, Julie Skovsby.

»Jeg mener slet, slet ikke, at børnefamiliernes vilkår fylder nok i den politiske diskussion. Området er især blevet nedprioriteret under den økonomiske krise og den tidligere regering. Vi skylder som politikere at fortælle børnefamilierne, hvad vores politik betyder for deres vilkår i hverdagen,« siger Julie Skovsby.

Børnefamiliernes vilkår står simpelthen ikke højt nok på den generelle politiske dagsorden. Rosa Lund (EL), familieordfører

Hun peger på, at Venstres kampagne for et nyt kontanthjælpsloft i øjeblikket kører friløb, uden at nogen stiller spørgsmål til, hvordan det vil påvirke børnefamiliernes vilkår. Det er et godt eksempel på, at familiepolitikken slet ikke fylder i debatten.

Lignende toner lyder fra Rosa Lund, som er familieordfører for Enhedslisten.

»Familiepolitikken er desværre lavt placeret på den politiske dagsorden, fordi andre ting som integrations- og arbejdsmarkedspolitik fylder så meget. Men familiepolitikken burde være højere placeret, for det er så afgørende, at man kan få sit familieliv til at hænge sammen,« siger Rosa Lund.

Nogle familier, især de mest udsatte, har helt klart nogle udfordringer med at få hverdagen til at hænge sammen. Karin Nødgaard (DF), familieordfører

I den anden ende af det politiske spektrum hos Dansk Folkeparti er der også et ønske om at få familiepolitik sparket højere op på den politiske dagsorden.

»Børnefamiliernes vilkår er noget, der konstant har behov for politisk fokus, for nogle familier, især de mest udsatte, har helt klart nogle udfordringer med at få hverdagen til at hænge sammen,« siger Karin Nødgaard, som er familieordfører for Dansk Folkeparti.

’Ingen grund til kage på rød stue’

Når danskerne endelig kan få øje på en familievenlig politik, ser de den mest i rød blok.  På spørgsmålet om hvilket parti, der gør mest for at sikre børnefamilier bedre vilkår, scorer Socialdemokraterne højest. 16 procent af danskerne peger på Socialdemokraterne. Derefter kommer Enhedslisten (11 procent) og SF (8 procent).

Familiepolitikken er usynlig
Kilde: Analyse Danmark for Ugebrevet A4 og Avisen.dk. Undersøgelsen er gennemført i februar 2015. I alt medvirkede 4.669 personer, hvoraf 1.101 har børn under 16 år i husstanden.

Julie Skovsby fra Socialdemokraterne bruger partiets førsteplads på familieområdet til at komme med en opfordring til de andre partier.

»Det er rigtigt, som flest også peger på, at vi arbejder for bedre vilkår for børnefamilier. Vi har taget forskellige initiativer og har et børneudspil på dagtilbudsområdet på vej. Det er en måde, vi fra politisk hold får sat det på dagsordenen. Her bør andre partier også fremlægge deres forslag på området.«

Socialdemokraterne og de øvrige partier på ’rød stue’ kan dog ikke tillade sig at være tilfredse med tallene, mener Dorthe Boe Danbjørg fra Forældrenes Landsforening.

»Rød blok kan langt fra pudse glorien. Vi mangler politiske initiativer og handling fra regeringen. Eksempelvis er der ikke sket noget i forhold til minimums-normeringer i daginstitutioner og øremærket barsel til mænd,« mener Dorthe Boe Danbjørg.

Selv om danskerne placerer Enhedslisten som det næstmest familievenlige parti, er det ikke tilfredsstillende, mener partiets familieordfører, Rosa Lund.

»Det her betyder, at Enhedslistens familiepolitik ikke er tydelig nok. Samtidig står børnefamiliernes vilkår simpelthen ikke højt nok på den generelle politiske dagsorden,« siger hun.

Blå blok danner bagtrop

På danskernes rangliste over partier, der gør en særlig indsats for børnefamilierne, dukker Dansk Folkeparti op på en fjerdeplads. Syv procent af danskerne mener, at partiet gør mest for børnefamilierne. Venstre indtager femtepladsen med en opbakning på fem procent. Derefter følger Liberal Alliance og Konservative – begge med to procent. Kristendemokraterne bliver trods sin lidenhed bemærket af to procent af vælgerne for sin familiepolitik.

Om de blå partiers svage profil på familiepolitik forklarer sociolog og seniorforsker Mai Heide Ottosen:

»De borgerlige partier er meget tilbageholdende med at blande sig i, hvordan familierne indretter deres hverdag i forhold til hjemlige pligter, roller og forældreansvar. Det kan være en af forklaringerne på, at danskerne har svært ved at pege på borgerlige partier med en profil på området.«

Selv om Dansk Folkeparti hører hjemme i den borgerlige blok, vil partiets familieordfører Karin Nødgaard godt blande sig i familiernes prioriteringer.

»En del af ansvaret for børnefamilierne ligger hos staten, kommunerne og arbejdsgiverne. Men en stor del af ansvaret ligger også hos den enkelte familie for at få tingene til at fungere. For eksempel kan det være nødvendigt, at forældre prioriterer anderledes i forhold til forventninger til karriere og andre aktiviteter, mens de har små børn,« siger Karin Nødgaard.

Hos Socialdemokraterne er Julie Skovsby ikke i tvivl om, hvem der bør tage mere ansvar.

»I dag lægger vi for meget ansvar over på den enkelte børnefamilie i forhold til at få hverdagen til at hænge sammen. Det er i den grad et politisk og samfundsmæssigt ansvar at løse udfordringerne,« siger Julie Skovsby.

Vælgere at hente

Partierne kan med fordel nærlæse den nye undersøgelse. For tallene tyder på, at der er gode muligheder for at tiltrække vælgere med en mere aktiv familiepolitik. Det vurderer valgforsker og professor ved Aarhus Universitet Rune Stubager.

»Tallene tyder på, at der er et vælgerpotentiale på børnefamilie-området. Der er mange vælgere, som ikke føler sig repræsenteret af partierne,« siger Rune Stubager.

Det er ikke spor billigt, hvis partierne vil gøre noget for børnefamilierne. Rune Stubager, professor, Aarhus Universitet

Han advarer dog partierne mod at tro, at det er nemt at fiske stemmer på familieområdet.

»Hvis partierne vil tiltrække flere forældre, kan de ikke nøjes med overordnede meldinger. Det er ikke nok at gøre som tidligere statsminister Poul Nyrup Rasmussen, der en gang i en nytårstale talte om børnefamiliernes kår og spurgte: ’Kan vi ikke gøre det lidt bedre?’,« siger Rune Stubager og fortsætter:

»Partierne er nødt til at komme med konkrete bud på forbedringer, og det er ikke spor billigt. Hvis man for eksempel vil have flere pædagoger i daginstitutionerne eller en længere barselsorlov, koster det mange penge.  Det kræver med andre ord en del overvejelser, hvis man vil appellere specielt til børnefamilier.«

Forældre vil bruge valgkamp

Hvis det står til Forældrenes Landsforening (FOLA), skal den kommende valgkamp til Folketinget bruges til at få politikerne op på stikkerne for børnefamilierne. FOLA vil op til folketingsvalget sende et spørgeskema ud til kandidaterne og bede om at få svar på, hvad de vil i forhold til blandt andet ret til deltid og normeringer i daginstitutioner.

»For nylig var der en konference på Christiansborg om børnefamiliernes vilkår. Og her kom der mange fine hensigtserklæringer fra politikerne. Nu vil vi så under valgkampen forsøge at få dem til at forholde sig til konkrete tiltag,« siger Dorthe Boe Danbjørg.

Klik her for at læse hele undersøgelsen:

Familiepolitik er usynlig for danskerne

KAN DU LIDE VORES ARTIKLER?

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få vores nyheder,
direkte i din indbakke.