Fakta om undersøgelsen af politikernes talelyst

De seneste år er alle referater fra møderne i folketingssalen blevet offentliggjort på Folketingets hjemmeside. I alle referater bliver det noteret ned og markeret med en markør i html-koden, hvem der taler, og hvad vedkommende siger. Registreringen gør det muligt med et program automatisk at indsamle referaterne og efterfølgende analyse, hvem der har sagt hvad.

Analysebureauet Analystik har stået for indsamlingen og analysen for Ugebrevet A4. I optællingen tæller alt det med, som er blevet ført til referat i folketingssalen. Det vil sige taler, spørgsmål, svar, kommentarer og bemærkninger fra folketingssalen – uanset om de er lange eller korte.

Kun politikere, som har siddet i Folketinget fra 4. oktober 2011 til 18. marts 2015, indgår i opgørelsen. Det hænder, at ministre er ude at rejse eller fraværende, når der er spørgsmål i salen, og så har en partifælle som stedfortræder. I de tilfælde er kommentaren blevet kategoriseret, som kom den fra en minister.