Kompetencebalance

Fakta: Om ud- og indvandring til det danske arbejdsmarked

Af | @IHoumark

Dansk Erhverv har i sin opgørelse set specifikt på de mennesker, der vandrer ud af Danmark eller ind i Danmark for at arbejde. Flygtninge og studerende er altså ikke med i opgørelsen.

Hent PDF-notat om Dansk Erhvervs opgørelse.

I opgørelsen er der taget udgangspunkt i de nyeste data. De er fra år 2013, og Dansk Erhverv har set på arbejdsfunktion og løn for 18.783 indvandrere og 14.980 udvandrere. Samme år var tallene for den totale ind- og udvandring: 78.259 indvandrere og 55.653 udvandrere.

Ind- og udvandringer er opgjort på grundlag af vandringsdatabasen i Danmarks Statistik. Resultatet er opregnet i forhold til det samlede antal ind- og udvandrere i forhold til Danmarks Statistik. Vandringsdatabasen indeholder et stort antal personer, som foretager mange ind- og udvandringer i løbet af et år. I mange tilfælde er en og samme person beskæftiget i en branche og arbejdsfunktion i en del af året og i en anden branche og arbejdsfunktion i en anden. Ved at opregne resultater i forhold til det samlede antal ind- og udvandrere undgår man, at fordelingen bliver fortegnet af personer med flere ind- og udvandringer i løbet af et og samme år.

Indkomst, arbejdsfunktion og branche er opgjort på grundlag af E-indkomstregisteret i Danmarks Statistik.