DAGPENGEFORSLAG

Fakta: Kommissionens anbefalinger

Her er en oversigt over nogle af dagpengekommissionens anbefalinger:

Op til et år ekstra på dagpenge

Perioden på dagpenge kan forlænges med op til et år ud over de to år, som gælder nu. Det kan ske ved, at ledige har småjobs ind i mellem perioder med ledighed. Beskæftigelse indsættes på en ’beskæftigelseskonto’, hvor princippet er, at en uges arbejde giver ret til to uger på dagpenge.

Dage uden dagpenge

Hvert kvartal kommer der to såkaldte karensdage, hvor ledige ingen dagpenge får. Man slipper for karensdage, hvis man ind i mellem ledighed har haft i gennemsnit en uges arbejde hver måned.

Lavere sats til dimittender

Dagpengesatsen for nyuddannede sættes ned fra at udgøre 82 procent af den maksimale dagpengesats til 78 procent. Det svarer nu til, at en dimittend vil få 33 kroner mindre om dagen i dagpenge.

Færre klip i ’dagpenge-klippekortet’

Tre dages ledighed i løbet af en uge bliver i dag talt som en helt uge på dagpenge i forhold til at forbruge af sin ret til dagpenge. Fremover bliver lediges forbrug af dagpenge opgjort i timer i stedet for uger. Dermed vil man have flere ’klip’ på sin ret til dagpenge.

Højeste sats til flere

I dag beregnes størrelsen af dagpengene ud fra indkomsten de seneste tre måneder. Fremover vil beregningen ske på baggrund af de 12 måneder med den højeste indkomst inden for 24 måneder. Det vil betyde, at flere får den højeste dagpengesats, som lige nu er 827 kroner pr. dag.

Kilde: Dagpengekommissionen.