Fagligt og politisk arbejde hænger sammen

Af | @IHoumark

HK lægger med kampagne op til at være langt mere politisk, men et flertal af medlemmerne synes, at forbundet kun skal udføre fagligt arbejde. Formanden forsvarer det politiske benarbejde.

POLITIK Tidligere på efteråret iværksatte HK kampagnen »En del af løsningen«, fordi forbundet vil påvirke den politiske udvikling i højere grad end i dag. Men det politiske arbejde kan det blive svært at få medlemmerne med på. I hvert fald siger 60 procent af HK’s medlemmer i en ny undersøgelse for A4, at deres forbund udelukkende skal beskæftige sig med løn- og arbejdsvilkår.

Alligevel fastholder formanden for HK, Kim Simonsen, at geare op politisk.

»Man kan ikke skille fagligt og politisk arbejde på den måde, som man forsøger at gøre i A4’s undersøgelse. For eksempel handler arbejdsvilkår jo ikke blot om de otte timer på jobbet, men også om de fire timer, man måske skal bruge på transport frem og tilbage til jobbet. Er det fagligt eller politisk, hvis HK kommer med forslag til at nedbringe transporttiden,« spørger Kim Simonsen.

Han har erfaring for, at når han selv eller andre af HK’s tillidsvalgte taler med medlemmerne om det politiske arbejde, så har langt de fleste sympati for det.

»Når jeg taler med medlemmerne, så forstår langt hovedparten godt, at en del af deres goder og muligheder er kommet takket være politiske tiltag fra vores side. Efterlønnen er noget af det, vi fra fagbevægelsen har fået kæmpet os frem til via politisk lobbyarbejde,« siger Kim Simonsen.

HK lover i sin kampagne at sende de partipolitiske paroler og kæpheste til Arbejdermuseet. Det mener hvert andet medlem en god idé, mens kun hver ottende er direkte imod.

»Før i tiden kunne man have et fast standpunkt i 10-15 år. I dag forandrer tingene sig hurtigere, og derfor skal man oftere revidere sine synspunkter. Men et ståsted skal HK have, for vi skal ikke blæses rundt af skiftende folkestemninger. Eksempelvis vil jeg personligt være imod sundhedsforsikringer næsten uanset, hvor mange HK-medlemmer der er for,« siger Kim Simonsen.

HK’s medlemmer vil ifølge A4’s undersøgelse gerne have forbundet til at arbejde med alle partier. Og det er Kim Simonsen også indstillet på:

»Nogle partier er lettere for os at samarbejde med end andre, og vi skal ikke lyve om, at vi historisk kommer fra arbejderbevægelsen ligesom Socialdemokraterne. Men for HK’s vedkommende er ingen partier udelukket på forhånd som samarbejdspartner.«