Faglige topledere uenige om partistøtte

Af | @GitteRedder
| @JanBirkemose

LO-fagbevægelsen har sat fuld fart på valgkampen og er enige om, at der er brug for et regeringsskifte. Men forbundsformænd fra de store LO-forbund er uenige om, hvorvidt Socialdemokraterne skal stå på egne ben eller have støtte i de næste ugers valgkamp.

REGERINGSSKIFTE Voksende ulighed, skattelettelser og forringelser af velfærden er blevet for meget for forbundsformændene i de fleste LO-forbund, der alle har sat fuld fart på valgkampen med det klare formål at sikre et regeringsskifte. Men LO-forbundene har vidt forskellige strategier og holdninger til, om fagbevægelsen skal yde direkte økonomisk støtte til et trængt socialdemokrati eller ej.

Selv om en samlet fagbevægelse foretrækker en socialdemokratisk regering, har langt de fleste LO-forbund smækket pengekassen i, når det gælder central partistøtte. Dels fordi medlemskrisen kradser og betyder økonomisk smalhals i forbundene, og dels fordi LO-medlemmerne ikke længere per automatik sætter deres kryds hos liste A.

Danmarks største fagforbund 3F besluttede for et par måneder siden at fjerne den centrale partistøtte. Dermed mister Socialdemokraterne en direkte 3F-støtte på flere millioner kroner. Til gengæld fastholder 3F den lokale støtte, hvor forbundet efter en såkaldt »krone-til-krone-model« spæder op med støtte til de lokale afdelinger, der udfører valgaktiviteter.

»Vi vedkender os vores medansvar for, at vi får skiftet regering i det her land. Men den her gang betaler vi os ikke fra et medansvar,« siger 3F’s forbundsformand Poul Erik Skov Christensen til A4.

Samme holdning har næstformand i 3F Jane Korzcak.

»Socialdemokraterne står på egne ben og må selv drible den hjem. Det vigtigste er at signalere, at de værdier, som venstrefløjen står for, også er fagbevægelsens værdier. Det er partiets eget ansvar, om man taber eller vinder et valg.«

3F tror, at Socialdemokraterne er bedre stillet uden fagbevægelsens støtte.

»Det er jo interessant at se, at Ny Alliance kan stå til ni mandater med et valgbudget på 350.000 kroner. Hvis man skulle gange det mandattal op for Socialdemokraterne, er de jo også meget godt kørende med de 10 millioner kroner, som partiets valgbudget er på,« siger Jane Korzcak.

3F vil ikke anbefale sine medlemmer at stemme på bestemte partier i valgkampen, men vil slå nogle politiske budskaber fast, der er i overensstemmelse forbundets faglige mål.

»Vi går ikke ud og laver annoncer for nogle partier. Men vi vil tage debatten, om vi skal have velfærd eller skattelettelser,« siger Poul Erik Skov Christensen.

Dennis vil ikke sætte medlemmernes kryds

Akkurat samme strategi følger HK og FOA. Der skal fokuseres på bestemte temaer som velfærd og ulighed.

Formand for Fag og Arbejde, FOA, Dennis Kristensen, siger lige ud, at hans medlemmer skal være fritaget for, at »Dennis siger, hvor de skal sætte krydset«.

»Vores politiske engagement i valgkampen er at få placeret de faglige temaer, som udspringer af FOA-medlemmernes arbejdspladser og fagområder. Og nu handler det jo om velfærd, og vi vil bruge kræfter på en annoncekampagne om offentligt ansatte, men ikke for at pege på bestemte partier,« siger Dennis Kristensen.

Ligesom 3F-formanden mener han ikke, at LO-fagbevægelsen har et medansvar for Socialdemokraternes resultat ved folketingsvalget 13. november.

»Hvordan Socialdemokraterne tilrettelægger deres valgkamp, og hvordan de håndterer de udfordringer, der dukker op i valgkampen, er noget, de alene skal bestemme. Og derfor har LO ikke noget medansvar,« siger Dennis Kristensen.

Partistøtte skiller

De tre LO-forbund Dansk Metal, Træ-Industri-Byg (TIB) og Nærings- og Nydelsesmiddelforbundet (NNF) punger ud med direkte økonomisk støtte til Socialdemokraternes valgkamp. Dansk Metal yder i omegnen af 1,3 millioner kroner eller det, der svarer til 10 kroner per medlem til Socialdemokraterne. NNF’s valgstøtte løber op på maksimalt 450.000 kroner. TIB bidrager med i alt 1,5 millioner kroner, men pen-gene skal fordeles til både Socialdemokraterne, SF og Enhedslisten.

Forbundsformand for Dansk Metal Thorkild E. Jensen vil aktivt gå ud og anbefale sine medlemmer at stemme på Socialdemokraterne.

»Vi har et medansvar for, at vi får et regeringsskifte og en regering, der er mere fokuseret på at mindske uligheden og sørge for fuld beskæftigelse i årene fremover. Vi har brug for en regering, der samler hen over midten,« siger han.

Men Thorkild E. Jensen vil ikke kritisere de LO-forbund, som ikke direkte anbefaler at sætte kryds ved liste A.

»Det skal hvert forbund afgøre med sig selv. Jeg har ingen interesse i at blande mig i, hvad de andre gør. Jeg forholder mig til, hvad vi i Dansk Metal vil og kan,« siger han.

Men selv om Thorkild E. Jensen bidrager med central partistøtte, vil han ikke genindføre LO’s partistøtte til S.

»Den sag er færdigdrøftet og skal ikke rejses igen. Partierne må diskutere med sig selv, hvilke vilkår de har. Det må S også. Det kan godt ske, at der skal findes nye veje til at generere mere økonomi også til en valgkamp. Men man skal tage som udgangspunkt, at den økonomi, man har, er et vilkår, og så må man tilrettelægge sin politik på kampagneområdet efter det. Men det er politikken, aktiviteterne og ildsjælene, der efter vores opfattelse vil give udslaget. Altså, penge betyder meget, men de betyder ikke alt,« siger Thorkild E. Jensen.

Det er formand for TIB Arne Johansen lodret uenig i. Han toner rent flag og ud over at hans eget forbund punger ud med partistøtte, vil han også kæmpe for at genindføre partistøtten fra LO.

»Det har jeg sloges for, siden vi afskaffede den. Det er noget af det dummeste, vi nogensinde har gjort. At en faglig organisation med et politisk engagement ikke tør tage stilling, fordi man er bange for medlemmerne. Det er fuldstændig vanvittigt,« fastslår Arne Johansen.