Faglig kamp for ligestilling

Med VK ved regeringsmagten har det de seneste fem år været meget svært at få gennemført fornuftige ligestillingspolitiske tiltag fra politisk hold.

Men fagbevægelsen har holdt ved. Gode kampagner, pres på arbejdsgivere og oplysning til medlemmerne har medført, at ligestilling har fået plads i samfundet trods regeringens lave prioritering.

Men selv om fagbevægelsen har markeret sig på det ligestillingspolitiske område, må vi ikke glemme, at det stadig er os politikere, der har det primære ansvar for, at danske mænd og kvinder har lige muligheder. Og det har vi desværre stadig ikke, selv om vi skriver 2007. Kvinder får stadig mindre i løn, der er meget få kvindelige chefer, mænd holder meget lidt barselsorlov – og mødes ofte med modstand, hvis de ønsker at være sammen med deres nyfødte – og meget få mænd får forældrerettighederne over deres børn ved skilsmisse. Eksemplerne er talrige.

Vi socialdemokrater har en lang række bud på, hvordan vi kan skabe mere ligestilling i samfundet, på arbejdspladsen og i familien. Hver gang vi har stillet forslag i Folketinget, er de desværre blevet skudt i sænk af regeringen og Dansk Folkeparti. Vi skylder alle borgere i det danske, moderne velfærdssamfund, at de har lige muligheder. Den faglige kamp for ligestilling er for længst gået i gang. Vi bakker op fra socialdemokratisk hold.

- Anne-Marie Meldgaard (S), ligestillingsordfører

Skriv nyt indlæg