Færre medlemmer forlader LO-forbundene

Af Gladis Johansson

Hvert år siden 1994 har LO-forbundene samlet set tabt medlemmer. 2007 var ingen undtagelse. Færre forlod dog forbundene i forhold til året før.

ORGANISERING LO-fagbevægelsen er stadig hårdt presset, når det gælder antallet af betalende medlemmer. Sidste år lagde 35.117 – eller 3,3 procent – færre medlemmer deres kontingentkroner i et af de 17 forbund under LO, viser den nyeste opgørelse over medlemsudviklingen. Det glædelige for LO-forbundene er dog, at tabet var mindre end i 2006. Her mistede forbundene 48.572 – eller 4,4 procent – af de kontingentbetalende medlemmer.

I alt havde LO-forbundene ved årsskiftet 1.017.021 medlemmer mod 1.052.138 året før. Hvis medlemstabet fortsætter med samme hastighed, vil 2008 blive første gang i næsten 30 år, at LO-fagbevægelsen repræsenterer under én million betalende medlemmer.

I toppen af tabslisten ligger elitefodboldspillernes forbund Spillerforeningen, Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund og Nærings- og Nydelsesmiddelarbejder Forbundet (NNF), som har mistet henholdsvis 17, 10 og 8 procent af medlemmerne i 2007. Til gengæld kan tre forbund notere sig en – mindre – fremgang. Det gælder blandt andet Fag og Arbejde (FOA), der havde en medlemstilgang på halvanden procent i 2007.

Det er første gang i 10 år, at FOA oplever et plus på medlemskontoen. En del af forklaringen har ifølge forbundsformand Dennis Kristensen været udsigten til konflikt som følge af de overenskomstforhandlinger, der nu er i gang. Man kan nemlig kun få udbetalt penge under en konflikt, hvis man er medlem af forbundet. Men den største grund til fremgangen, mener han, er de to uger, FOA i efteråret brugte på systematisk at opsøge arbejdspladser:

»Det skyldes i høj grad den personlige kontakt. Det er uhyre vigtigt, når medlemskab af en fagforening ikke længere er automatik.«

En del af LO-forbundenes medlemstab skyldes en udvikling, hvor flere ældre forlader arbejdsmarkedet, end der kommer unge ind. Og for NNF’s vedkommende bliver der simpelthen også færre arbejdspladser inden for bager- og slagterfaget, siger næstformand Jens Peter Bostrup. Det forklarer to ud af tre medlemmers afgang fra forbundet. I forhold til den sidste tredjedel erkender Jens Peter Bostrup, at NNF ikke har været nok oppe på mærkerne:

»Det er ikke længere medlemmerne, der kommer til os, men os, der skal komme til medlemmerne.«

Derfor har også NNF planer om en målrettet indsats på arbejdspladserne, der skal resultere i en stærkere faglig struktur. Den er forudsætningen for at få flere medlemmer – og holde fast i dem, mener Jens Peter Bostrup.