SKRÆKSCENARIE

EU-udvalg forbereder frontalangreb på faglige rettigheder

Af | @CarstenTerp

Et magtfuldt udvalg under EU-Kommissionen er på vej med ni anbefalinger, der får hårene til at rejse sig på hovedet af selv den mest hærdede forkæmper for arbejdstagernes rettigheder. Både S og DF vil bekæmpe forslagene, der betegnes som ’vanvittige’.

Mørket sænker sig over faglige rettigheder, arbejdsmiljø og sund fornuft, hvis den nye kommission lytter til kontroversielt EU-udvalg. Det mener fagbevægelsen og bakkes op af S og DF.

Mørket sænker sig over faglige rettigheder, arbejdsmiljø og sund fornuft, hvis den nye kommission lytter til kontroversielt EU-udvalg. Det mener fagbevægelsen og bakkes op af S og DF. Foto: Thinkstock

Fagbevægelsens værste mareridt kan blive den skinbarlige, europæiske virkelighed.

Et kontroversielt udvalg under EU-Kommissionen er på vej med en række anbefalinger, der skal styrke europæiske virksomheders konkurrenceevne. Men det bliver på bekostning af hensynet til de ansatte, frygter dansk fagbevægelse.

Ifølge den europæiske fagbevægelses repræsentant i udvalget, Heidi Rønne fra FTF, er anbefalingerne – som de ser ud nu – værre, end hun havde frygtet, de kunne blive.

»Som rapporten ligger nu, vil jeg ikke kunne stemme for den. Og jeg vil heller ikke kunne nøjes med en fodnote, hvor der står, at vi har taget forbehold for nogle småting,« siger Heidi Rønne.

Det såkaldte Stoiber-udvalg afleverer til oktober sine anbefalinger til, hvordan den nye kommission kan mindske byrderne på erhvervslivet.

Tager Kommissionen anbefalingerne til sig, vil det sætte et mærkbart præg på den politiske linje i EU de kommende år.

Læs mere om Stoiber-udvalget i artiklen: Blå EU-vinde blæser arbejderne omkuld

To kæberaslere og et stød i nyrerne

Ifølge Heidi Rønne er udkastet til den endelige rapport fra udvalget et lammende stød i mellemgulvet på fagbevægelsen og de ansatte i de europæiske virksomheder. Hun hæfter sig især ved tre af de ni anbefalinger, der indgår i rapporten.

Der er jo love, der har til formål at beskytte miljøet eller arbejdstagerne. Og nogen gange går det ud over konkurrenceevnen. Det kan ikke være et krav, at alting skal fremme konkurrenceevnen. Heidi Rønne, FTF, medlem af Stoiber-udvalget

 

  • Et forslag om, at hver gang en ny regel indføres, skal en gammel regel fjernes.
  • Et forslag om så vidt muligt at fritage alle små og mellemstore virksomheder for al ny EU-lovgivning.
  • Et forslag om, at alle nye love skal testes for deres effekt på konkurrenceevnen.

 

»Jeg synes, tilgangen med at fjerne en lov, hver gang man vedtager en ny, er meget mærkelig,« siger Heidi Rønne og fortsætter:

»Hvis man går ud fra, at de love, der er, er nødvendige, så skal man vel ikke fjerne dem, bare fordi der kommer en ny. Og hvis en lov skulle være tåbelig og unødvendig, så skal man vel fjerne den under alle omstændigheder. Jeg synes, det er en underlig tilgang til formålet med lovgivning.«

At fritage mindre virksomheder for al lovgivning er også uspiseligt for Heidi Rønne – ikke mindst i lyset af, at risikoen for ulykker er større i små virksomheder end i store.

Klik her for at læse artiklen: Stærke kræfter i EU strammer løkken om arbejdsmiljø

Og så er hun modstander af, at nye love skal vurderes på, om de gavner eller skader konkurrenceevnen.

»Det er jo fint at gennemføre love, så de fremmer konkurrenceevnen eller hæmmer den mindst muligt. Men man kan jo ikke have som krav, at al lovgivning skal fremme konkurrenceevnen,« siger hun og fortsætter:

»Der er jo love, der har til formål at beskytte miljøet eller arbejdstagerne. Og nogen gange går det ud over konkurrenceevnen. Det kan ikke være et krav, at alting skal fremme konkurrenceevnen.«

Det er stærkt alarmerende, hvis anbefalingerne bliver retningsgivende for den nye kommissions arbejde. Marie-Louise Knuppert, sekretær, LO

Lovgivning som en sidste udvej

Hos LO er politisk sekretær med ansvar for EU Marie-Louise Knuppert alvorligt bekymret for de takter, Stoiber-udvalget slår an.

»Det er stærkt alarmerende, hvis anbefalingerne bliver retningsgivende for den nye kommissions arbejde,« siger hun og fortsætter:

»For LO er det afgørende, at der sikres lige arbejdsvilkår i EU gennem en klar og effektiv regulering, der ikke skelner mellem virksomhedernes størrelse, men har fokus på arbejdstagernes lige rettigheder.«

Marie-Louise Knuppert hæfter sig ved, at Stoiber-udvalget lægger op til, at lovgivning skal være en absolut sidste udvej. I stedet bør man søge at nå sine mål på andre måder.

»Selvfølgelig skal man ikke regulere bare for reguleringens skyld, men alt for ofte så viser bløde instrumenter sig utilstrækkelige til at sikre arbejdstageres rettigheder,« siger hun.

Hos FTF understreger formand Bente Sorgenfrey, at organisationen går ind for at afskaffe unødvendigt bureaukrati.

»Men jeg kan absolut ikke acceptere, at beskyttelse af arbejdstagernes sundhed og sikkerhed anses for administrative byrder,« siger Bente Sorgenfrey i en skriftlig kommentar. Hun fortsætter:

»Vejen til et konkurrencedygtigt EU går ikke gennem deregulering og svækkelse af beskyttelsen af miljø og arbejdstagere. Den går gennem ambitiøse investeringer i vækst og beskæftigelse. Og det forudsætter, at vi har en arbejdsstyrke, der ikke nedslides eller udsættes for farligt arbejdsmiljø.«

Vi er der, hvor det handler om, at jo mere man kan deregulere, jo bedre er det. Henning Jørgensen, professor, Aalborg Universitet

Langt fra Danmark

Og fagbevægelsen kan roligt været bekymret.

Det vurderer professor Henning Jørgensen fra Institut for Statskundskab ved Aalborg Universitet på baggrund af A4’s oplysninger.

»Vi er langt fra Danmark og flexicurity,« siger han og uddyber:

»De laver nogle specielle øvelser, hvor de siger, at al lovgivning er lig med administrative byrder. Vi er der, hvor det handler om, at jo mere man kan deregulere, jo bedre er det.«

Professoren henviser til formuleringen om, at lovgivning er sidste udvej.

»Det siger de ud fra en tro på, at virksomheder kan regulere sig selv. At det ikke er samfundets opgave. Og det er jeg døduenig i,« siger Henning Jørgensen.

Han understreger, at der ikke er tale om enkelte tidsler, som har sneget sin ind i en buket af roser. Derimod er det tonen og ånden bag de samlede anbefalinger, som er problemet.

»Der er en linje og et mønster i det. Derfor kan man ikke bare pille enkeltelementer ud. Det skal tages helt af bordet.«

Kortslutning af den sociale dialog

Henning Jørgensen arbejdede selv fra 2003 til 2006 i fagbevægelsens forskningsinstitut ETUI i Bruxelles og har fulgt udviklingen på det europæiske arbejdsmarked tæt. Og efter hans opfattelse skal man tage udspillet fra Stoiber-udvalget dybt alvorligt.

Hans bekymring skyldes delsindholdet i anbefalingerne, men også, at udvalget lægger op til, at man skal gå uden om arbejdsmarkedets parter. Dermed kortslutter man det, der på EU-sprog hedder den sociale dialog.

»Det her er et forsøg på at få parterne sat mere på sidelinjen. Man forsøger at demontere nogle af de måder, EU-systemet træffer beslutninger på - herunder den sociale dialog. Det her er virkelig en trussel,« siger Henning Jørgensen.

Det er helt vanvittigt, at der overhovedet sidder nogen, som kan finde på at komme med sådan nogle forslag. Ole Christensen (S), medlem af EU-Parlamentet

S: De er skøre, de briter

Hos Ole Christensen (S), mangeårigt medlem af udvalget om beskæftigelse og sociale anliggender i EU-Parlamentet, bliver forslagene fra Stoiber-udvalget mødt med hovedrysten.

»Det er helt vanvittigt, at der overhovedet sidder nogen, som kan finde på at komme med sådan nogle forslag,« siger Ole Christensen.

Efter hans vurdering har anbefalingerne ’ikke nogen gang på jorden’.

»Det er jo briter, der står bag hovedparten af de her forslag. Og de har aldrig ønsket nogen som helst regler for arbejdsmiljø. De ønsker rent anarki og mener, at alt er til skade for virksomhedernes konkurrenceevne. Så jeg tror, det her udkast vil lide en krank skæbne,« siger Ole Christensen.

Han medgiver, at det har høj prioritet at få gang i væksten i Europa.

»Men det skal jo gå hånd i hånd med, at vi behandler arbejdstagerne ordentligt, så vi har sunde og sikre arbejdspladser, som man kan blive på i lang tid. Der skal være balance mellem det indre markeds regler om frie markedskræfter og de sociale forhold og rettigheder,« siger Ole Christensen.

DF: Den nye kommission skal grilles

Heller ikke Dansk Folkeparti er begejstret over de foreløbige anbefalinger fra udvalget.

»Jeg synes, arbejdstagerne bliver lige voldsomt hårdt behandlet, hvis man gennemfører de her anslag. Det vil jo være vækst på bekostning af arbejdsvilkår,« siger Anders Vistisen (DF), nyvalgt medlem af EU-Parlamentet.

Han bebuder, at partiet vil grille kandidaterne til den nye kommission forud for EU-Parlamentets godkendelse af Kommissionen.

»Vi forholder os meget skeptiske over for, at konkurrence mellem arbejdstagerne skulle være den nye måde at overleve økonomisk på. Så når vi skal godkende Kommissionen, vil vi spørge de enkelte kommissærer, hvordan de har tænkt sig at rulle de her områder ud – ikke bare i forhold til Stoiber-udvalgets forslag, men også spørgsmål om carbotage-kørsel og social dumping,« siger Anders Vistisen.

Fagbevægelsens repræsentant i Stoiber-udvalget, Heidi Rønne, understreger, at der stadig er nogle måneder, før udvalget afleverer de endelige anbefalinger.

»Jeg vil bruge de kommende møder på at arbejde for nogle kompromisforslag,« siger hun og fortsætter:

»Der kommer selvfølgelig til at stå nogle ting, som, jeg ikke vil synes, er fantastiske. Men jeg vil prøve at få blødt op og få nogle af de værste anbefalinger ud. Og hvis det ikke lykkes, vil jeg stemme imod rapporten.«