VIL EU BRYDE EU-LOV?

EU styrer mod dobbelt traktatbrud

Af | @CarstenTerp

Et omstridt forslag om at lade små firmaer slippe for at udarbejde skriftlige vurderinger af arbejdsmiljøet, APV, kan være i strid med fundamentale principper i EU-retten.

Stærke erhvervskræfter i EU presser på for at fjerne kravet om APV til mindre virksomheder. Men det kan være i strid med EU's grundlov

Stærke erhvervskræfter i EU presser på for at fjerne kravet om APV til mindre virksomheder. Men det kan være i strid med EU's grundlov Foto: Thinkstock

I sin iver efter at lette byrderne på virksomhederne i Europa kan EU-Kommissionen være på kant med intet mindre end unionens egen grundlov. Det vurderer to danske jurister i en artikel, der er trykt i det videnskabelige tidsskrift European Labour Law Journal.

Som beskrevet tidligere i Ugebrevet A4 behandler et udvalg under EU-Kommissionen et kontroversielt forslag om at undtage små firmaer fra kravet om at lave skriftlige vurderinger af arbejdspladsen, såkaldte APV’er.

Læs også: Stærke kræfter i EU strammer løkken om arbejdsmiljø

Men i artiklen fra European Labour Law Journal fastslår de to jurister, at alle lønmodtagere – uanset om de er ansat i en stor eller lille virksomhed – er omfattet af det såkaldte ligebehandlingsprincip. Det er et af EU-rettens bærende principper og indgår i de tre dokumenter, der tilsammen udgør EU’s grundlov – Traktaten om Den Europæiske Union, Traktaten om det Europæiske Fællesskabs Funktionsområde og Charteret om Grundlæggende Rettigheder.

Alle har samme krav på sikkerhed

I praksis betyder det, at man ikke må lave lovgivning, der medfører, at ansatte i små firmaer har et ringere arbejdsmiljø end ansatte i store virksomheder.

»Det er klart, at man ikke må stille små virksomheder over for krav, som ikke er relevante for dem. Men hvis en maskine er farlig, så er maskinen den onde lyneme farlig, hvad enten den står i en stor eller en lille virksomhed,« siger professor ved Juridisk Institut på Aarhus Universitet Ole Hasselbalch.

Hans medforfatter på den juridiske artikel er Jørgen Rønnow Bruun, som er advokat i LO med speciale i international ret. Han vurderer, at en APV indgår i beskyttelsen af de ansatte. Og det er uholdbart at forringe den beskyttelse for medarbejdere i små firmaer.

»Det er klart, at Kommissionen har en dagsorden, der går ud på at fjerne eller stærkt udvande især de arbejdsmiljømæssige direktiver. Men Kommissionen synes at overse, at traktaterne – som direktiverne jo skal respektere – klart kræver, at ansatte i store og små virksomheder har samme beskyttelse,« siger Jørgen Rønnow Bruun.

Firmastørrelse er ikke en saglig grund

De to jurister understreger, at man godt kan ophæve kravet om APV’er, men ikke bare baseret på størrelsen af en virksomhed.

Læs også: Forslag om at skrotte APV'er kan blive dyrt

»Man kan ikke pludselig begynde at sige: ’Nu er det hele blevet for indviklet. Det kan de små ikke finde ud af’. Der skal være en saglig grund til ikke at lave APV,« siger Ole Hasselbalch.

Og Jørgen Rønnow Bruun fra LO supplerer:

»Hvis Kommissionen mener, APV’er er overflødige, så må den sige, hvorfor den mener det. Man kan ikke bare male med den brede pensel.«

Kan ende som en sag ved EU-Domstolen

Har de to jurister ret i deres kritik, er forslaget om at lempe kravene til små virksomheder traktatstridigt. Alligevel kan forslaget sagtens blive til lovgivning. Som Ole Hasselbalch lakonisk konstaterer:

»Om noget er traktatstridigt eller ej afhænger af, hvad der er politisk vilje til at forfølge.«

En part – for eksempel en fagforening – kan dog forsøge at få lovgivningen erklæret ugyldig. Det kræver, at der i første omgang føres en sag ved de danske domstole. Herefter skal sagen for EU-Domstolen, som har det endelige ord.

»Men dette retshåndhævelsessystem er noget, der skal sættes i gang af mennesker. Og hvis de ikke får øje på problemet – eller ikke synes, det er opportunt at sætte maskineriet i gang – så sker der ingenting,« siger Ole Hasselbalch og slutter:

»Det her med internationale regelsæt er i høj grad et spørgsmål om, hvad den politiske magt vil rent øjeblikkeligt.«